Μετοχές

ΕΛΤΟΝ

Ονομασία μετοχής ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Ιουλ 2019 1,84 1,10 41.157 1,86 1,8 75.460,69 114 1,85
19 Ιουλ 2019 1,82 1,11 6.956 1,83 1,785 12.581,9 30 1,805
18 Ιουλ 2019 1,8 4,35 57.892 1,83 1,72 103.081,04 132 1,73
17 Ιουλ 2019 1,725 0,88 13.981 1,725 1,68 23.888,06 28 1,71
16 Ιουλ 2019 1,71 1,79 43.398 1,71 1,67 73.437,23 75 1,685
15 Ιουλ 2019 1,68 -0,59 11.897 1,7 1,66 19.952,19 35 1,69
12 Ιουλ 2019 1,69 0,90 29.472 1,7 1,65 49.288,59 86 1,695
11 Ιουλ 2019 1,675 2,13 44.077 1,675 1,62 72.990,23 134 1,66
10 Ιουλ 2019 1,64 -1,20 70.402 1,66 1,55 113.035,77 256 1,66
9 Ιουλ 2019 1,66 -3,77 12.595 1,725 1,595 20.959,28 73 1,725
8 Ιουλ 2019 1,725 -0,29 22.900 1,73 1,7 39.387,09 87 1,705
5 Ιουλ 2019 1,73 2,67 70.247 1,745 1,65 118.708,91 215 1,7
4 Ιουλ 2019 1,685 -0,59 53.919 1,72 1,655 90.265,67 164 1,72
3 Ιουλ 2019 1,695 2,42 43.215 1,715 1,635 71.835,27 165 1,67
2 Ιουλ 2019 1,655 2,16 59.250 1,68 1,595 96.960,63 237 1,62
1 Ιουλ 2019 1,62 1,25 21.435 1,645 1,61 34.888,29 76 1,62
28 Ιουν 2019 1,6 0,00 13.117 1,65 1,59 21.044,02 44 1,62
27 Ιουν 2019 1,6 0,00 11.165 1,625 1,595 17.913,13 48 1,62
26 Ιουν 2019 1,6 -0,62 16.261 1,62 1,57 25.896,84 61 1,615
25 Ιουν 2019 1,61 -1,53 12.530 1,65 1,59 20.039,81 38 1,65
24 Ιουν 2019 1,635 0,62 5.125 1,64 1,615 8.345,1 19 1,63
21 Ιουν 2019 1,625 0,62 3.360 1,65 1,605 5.442,27 22 1,645
20 Ιουν 2019 1,615 -0,92 8.679 1,66 1,57 13.835,1 40 1,66
19 Ιουν 2019 1,63 -1,21 18.721 1,65 1,6 30.471,02 77 1,65
18 Ιουν 2019 1,65 -0,60 9.427 1,68 1,635 15.562,55 43 1,66
14 Ιουν 2019 1,66 1,22 26.274 1,68 1,6 43.277,13 93 1,64
13 Ιουν 2019 1,64 0,61 22.172 1,66 1,61 36.235,47 96 1,64
12 Ιουν 2019 1,63 0,62 14.245 1,65 1,595 22.976,86 46 1,65
11 Ιουν 2019 1,62 1,89 14.018 1,63 1,6 22.674,16 66 1,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων