Μετοχές

ΠΠΑΚ

Ονομασία μετοχής PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουλ 2019 3,56 1,14 394 3,56 3,54 1.399,76 3 3,54
17 Ιουλ 2019 3,52 3,53 300 3,52 3,52 1.056 1 3,52
16 Ιουλ 2019 3,4 -2,86 300 3,4 3,4 1.020 2 3,4
15 Ιουλ 2019 3,5 -0,57 257 3,58 3,5 900,06 3 3,58
12 Ιουλ 2019 3,52 2,92 250 3,52 3,52 880 1 3,52
11 Ιουλ 2019 3,42 1,18 100 3,42 3,42 342 1 3,42
10 Ιουλ 2019 3,38 0,00 210 3,4 3,38 711,8 3 3,4
9 Ιουλ 2019 3,38 -4,52 2.049 3,54 3,32 6.941,9 14 3,54
8 Ιουλ 2019 3,54 0,00 1.110 3,56 3,44 3.938,4 6 3,56
5 Ιουλ 2019 3,54 -0,56 2.246 3,6 3,54 8.039,4 10 3,54
4 Ιουλ 2019 3,56 -5,82 150 3,56 3,54 532 2 3,54
3 Ιουλ 2019 3,78 6,78 760 3,8 3,52 2.697,38 7 3,54
2 Ιουλ 2019 3,54 0,00 100 3,54 3,54 354 1 3,54
1 Ιουλ 2019 3,54 0,00 938 3,56 3,52 3.311,62 5 3,52
28 Ιουν 2019 3,54 -3,80 350 3,54 3,54 1.239 2 3,54
27 Ιουν 2019 3,68 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2019 3,68 -0,54 540 3,68 3,68 1.987,2 2 3,68
25 Ιουν 2019 3,7 -3,65 110 3,7 3,7 407 3 3,7
24 Ιουν 2019 3,84 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιουν 2019 3,84 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουν 2019 3,84 0,00 0 - - 0 0 -
19 Ιουν 2019 3,84 7,26 67 3,84 3,84 257,28 3 3,84
18 Ιουν 2019 3,58 0,00 6 3,86 3,86 23,16 1 3,86
14 Ιουν 2019 3,58 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 3,58 0,00 650 3,58 3,58 2.327 7 3,58
12 Ιουν 2019 3,58 -0,56 1.824 3,58 3,58 6.529,92 4 3,58
11 Ιουν 2019 3,6 0,00 171 3,76 3,58 615,7 5 3,6
10 Ιουν 2019 3,6 -0,55 442 3,6 3,58 1.589,2 3 3,6
7 Ιουν 2019 3,62 0,56 333 3,66 3,6 1.206,6 4 3,6
6 Ιουν 2019 3,6 -4,76 110 3,6 3,6 396 1 3,6

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων