Μετοχές

ΟΠΑΠ

Ονομασία μετοχής ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
19 Ιουλ 2019 9,93 0,86 937.543 9,98 9,805 9.286.968,2 1.108 9,805
18 Ιουλ 2019 9,845 -0,76 391.805 9,96 9,82 3.877.400,99 897 9,92
17 Ιουλ 2019 9,92 2,37 292.470 9,95 9,57 2.869.540,81 806 9,7
16 Ιουλ 2019 9,69 -0,31 471.095 9,805 9,65 4.580.191,91 1.370 9,7
15 Ιουλ 2019 9,72 0,26 578.034 9,75 9,575 5.559.310,56 772 9,61
12 Ιουλ 2019 9,695 1,41 590.145 9,7 9,5 5.668.474,7 824 9,56
11 Ιουλ 2019 9,56 -1,75 243.885 9,785 9,56 2.364.215,6 828 9,7
10 Ιουλ 2019 9,73 0,88 500.888 9,82 9,55 4.863.496,22 1.073 9,645
9 Ιουλ 2019 9,645 -4,03 1.017.407 9,89 9,46 9.803.570,92 2.198 9,59
8 Ιουλ 2019 10,05 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουλ 2019 10,05 1,52 807.673 10,14 9,82 8.055.912,62 1.854 9,9
4 Ιουλ 2019 9,9 -1,00 442.738 10,03 9,9 4.394.478,63 1.274 10
3 Ιουλ 2019 10 1,52 905.316 10,04 9,75 9.016.167,61 1.894 9,89
2 Ιουλ 2019 9,85 0,51 477.563 9,875 9,795 4.687.288,59 1.094 9,875
1 Ιουλ 2019 9,8 -0,51 272.553 9,895 9,635 2.671.362,27 959 9,82
28 Ιουν 2019 9,85 0,51 981.053 9,85 9,63 9.556.094,29 2.445 9,8
27 Ιουν 2019 9,8 3,05 1.001.070 9,8 9,42 9.578.452,87 2.080 9,51
26 Ιουν 2019 9,51 -5,65 813.596 9,62 9,48 7.756.938,14 2.029 9,585
25 Ιουν 2019 10,08 -1,56 618.739 10,23 10,04 6.270.417,3 1.752 10,2
24 Ιουν 2019 10,24 2,45 545.226 10,24 9,995 5.516.956,15 1.408 9,995
21 Ιουν 2019 9,995 2,30 851.489 10,01 9,75 8.453.805,45 1.359 9,77
20 Ιουν 2019 9,77 -0,26 427.933 9,895 9,725 4.187.544,03 1.704 9,795
19 Ιουν 2019 9,795 -1,76 601.460 10,04 9,795 5.958.198,64 2.072 9,97
18 Ιουν 2019 9,97 1,32 799.211 10,05 9,785 7.938.515,37 1.787 9,8
14 Ιουν 2019 9,84 -1,16 276.862 9,955 9,75 2.730.001,99 883 9,86
13 Ιουν 2019 9,955 1,58 503.518 10 9,68 4.990.652,64 1.243 9,8
12 Ιουν 2019 9,8 -1,51 442.787 9,935 9,8 4.360.582,21 913 9,86
11 Ιουν 2019 9,95 0,61 403.660 9,95 9,715 3.987.074,9 1.004 9,8
10 Ιουν 2019 9,89 3,89 534.210 9,89 9,48 5.225.480,23 1.130 9,49

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων