Μετοχές

ΜΟΗ

Ονομασία μετοχής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουλ 2019 22,82 -1,98 84.103 23,36 22,82 1.930.755,66 597 23,36
17 Ιουλ 2019 23,28 2,11 148.930 23,28 22,56 3.417.521,68 624 22,7
16 Ιουλ 2019 22,8 -1,72 70.456 23,18 22,8 1.615.347,76 648 22,92
15 Ιουλ 2019 23,2 -1,28 58.637 23,86 22,82 1.356.341,56 508 23,3
12 Ιουλ 2019 23,5 0,17 91.682 23,86 23,12 2.151.133,64 691 23,22
11 Ιουλ 2019 23,46 -0,51 107.213 23,94 23,24 2.532.114,02 884 23,44
10 Ιουλ 2019 23,58 4,06 81.228 23,66 22,66 1.893.331,8 654 22,66
9 Ιουλ 2019 22,66 -4,55 109.978 23,86 22,54 2.533.266,16 793 23,7
8 Ιουλ 2019 23,74 -1,00 202.520 24,4 23,14 4.808.868,48 1.197 24,4
5 Ιουλ 2019 23,98 0,00 86.302 24 23,72 2.067.501,4 499 23,98
4 Ιουλ 2019 23,98 -0,08 87.407 24 23,5 2.089.046,78 563 24
3 Ιουλ 2019 24 3,00 125.963 24 23 2.976.458,4 901 23,32
2 Ιουλ 2019 23,3 0,43 44.378 23,38 22,94 1.027.229,02 340 23,38
1 Ιουλ 2019 23,2 3,11 30.642 23,2 22,5 702.867,92 305 22,92
28 Ιουν 2019 22,5 -1,66 204.983 23,28 22,48 4.651.951,96 907 23,28
27 Ιουν 2019 22,88 -1,55 128.220 23,4 22,64 2.944.853,9 939 23,24
26 Ιουν 2019 23,24 -0,94 128.737 23,24 22,54 2.951.726 995 22,9
25 Ιουν 2019 23,46 -0,17 95.249 23,58 23,14 2.232.164,34 583 23,22
24 Ιουν 2019 23,5 2,53 58.658 23,56 22,92 1.372.636,5 664 22,92
21 Ιουν 2019 22,92 -0,78 234.813 23,28 22,8 5.390.563,08 810 22,8
20 Ιουν 2019 23,1 0,00 156.187 23,28 22,82 3.597.247,68 890 23,22
19 Ιουν 2019 23,1 -1,03 100.848 23,42 22,98 2.334.903,12 799 23,34
18 Ιουν 2019 23,34 3,73 168.868 23,34 22,32 3.872.298,02 1.127 22,46
14 Ιουν 2019 22,5 -1,23 73.087 22,9 22,4 1.652.046,24 586 22,42
13 Ιουν 2019 22,78 2,24 95.489 22,78 22,12 2.152.639,22 711 22,58
12 Ιουν 2019 22,28 -1,68 75.806 22,7 22,24 1.696.214,2 622 22,7
11 Ιουν 2019 22,66 0,35 115.818 22,7 22,16 2.601.853,24 826 22,58
10 Ιουν 2019 22,58 1,26 80.395 22,82 22,38 1.816.114,52 663 22,38
7 Ιουν 2019 22,3 -1,06 70.623 22,6 22,3 1.585.747,08 507 22,5
6 Ιουν 2019 22,54 1,08 59.725 22,64 22,1 1.337.440,16 509 22,3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων