Μετοχές

ΚΑΝΑΚ

Ονομασία μετοχής ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Ιουλ 2019 4,36 0,00 500 4,36 4,36 2.180 1 4,36
17 Ιουλ 2019 4,36 0,00 0 - - 0 0 -
16 Ιουλ 2019 4,36 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουλ 2019 4,36 0,00 2.002 4,36 4,36 8.728,72 3 4,36
12 Ιουλ 2019 4,36 0,00 72 4,36 4,36 313,92 1 4,36
11 Ιουλ 2019 4,36 0,00 348 4,36 4,36 1.517,28 6 4,36
10 Ιουλ 2019 4,36 0,00 200 4,36 4,36 872 1 4,36
9 Ιουλ 2019 4,36 0,00 22 4,42 4,36 96,22 4 4,42
8 Ιουλ 2019 4,36 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουλ 2019 4,36 0,00 2.150 4,36 4,36 9.374 4 4,36
4 Ιουλ 2019 4,36 0,00 4.455 4,38 4,36 19.428 4 4,38
3 Ιουλ 2019 4,36 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιουλ 2019 4,36 0,00 12.616 4,36 4,36 55.005,76 10 4,36
1 Ιουλ 2019 4,36 0,00 684 4,36 4,36 2.982,24 5 4,36
28 Ιουν 2019 4,36 0,00 3.182 4,36 4,36 13.873,52 4 4,36
27 Ιουν 2019 4,36 0,00 2.084 4,36 4,36 9.086,24 6 4,36
26 Ιουν 2019 4,36 0,00 168 4,36 4,36 732,48 2 4,36
25 Ιουν 2019 4,36 0,00 204 4,36 4,36 889,44 2 4,36
24 Ιουν 2019 4,36 0,00 624 4,36 4,36 2.720,64 3 4,36
21 Ιουν 2019 4,36 0,00 72 4,36 4,36 313,92 1 4,36
20 Ιουν 2019 4,36 0,00 240 4,36 4,36 1.046,4 2 4,36
19 Ιουν 2019 4,36 0,00 2.194 4,36 4,36 9.565,84 5 4,36
18 Ιουν 2019 4,36 -0,91 4.267 4,38 4,36 18.608,12 5 4,38
14 Ιουν 2019 4,4 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2019 4,4 0,92 100 4,4 4,4 440 1 4,4
12 Ιουν 2019 4,36 0,00 3.700 4,36 4,36 16.132 2 4,36
11 Ιουν 2019 4,36 0,00 2.612 4,36 4,36 11.388,32 2 4,36
10 Ιουν 2019 4,36 0,00 2.788 4,36 4,36 12.155,68 3 4,36
7 Ιουν 2019 4,36 0,00 1.226 4,36 4,36 5.345,36 4 4,36
6 Ιουν 2019 4,36 0,00 1.312 4,36 4,36 5.720,32 5 4,36

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων