Μετοχές

ΚΛΜ

Ονομασία μετοχής Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

stock-select

StockHistGraphPortlet είναι προσωρινά μη διαθέσιμο.
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
23 Ιουλ 2019 1,04 2,97 54.254 1,04 0,99 54.813,53 124 1,02
22 Ιουλ 2019 1,01 1,00 56.831 1,04 0,988 57.557,17 109 1,03
19 Ιουλ 2019 1 -2,91 30.311 1,045 1 30.601,01 98 1,045
18 Ιουλ 2019 1,03 0,00 80.713 1,055 1,02 83.749,2 144 1,03
17 Ιουλ 2019 1,03 4,67 107.687 1,04 0,984 108.831,87 204 0,996
16 Ιουλ 2019 0,984 -0,40 37.881 1,02 0,97 37.708,62 72 1
15 Ιουλ 2019 0,988 -2,18 18.739 1,02 0,98 18.596,43 68 1,02
12 Ιουλ 2019 1,01 1,61 29.821 1,02 0,978 29.646,2 77 1,02
11 Ιουλ 2019 0,994 4,19 118.496 1,04 0,94 118.288,68 213 0,99
10 Ιουλ 2019 0,954 0,00 28.689 0,978 0,934 27.182,85 88 0,978
9 Ιουλ 2019 0,954 -3,44 31.092 0,98 0,938 29.642,13 102 0,972
8 Ιουλ 2019 0,988 -0,20 11.826 1,02 0,946 11.367,1 54 0,99
5 Ιουλ 2019 0,99 1,02 24.486 1 0,964 23.952,81 75 0,99
4 Ιουλ 2019 0,98 -0,81 25.449 1,02 0,958 24.883,45 78 0,988
3 Ιουλ 2019 0,988 0,20 31.600 1 0,968 31.005,1 83 1
2 Ιουλ 2019 0,986 -2,86 35.358 1,03 0,97 35.130,97 84 1,03
1 Ιουλ 2019 1,015 1,50 56.751 1,03 0,99 57.132,5 105 1
28 Ιουν 2019 1 0,60 64.875 1,05 0,986 65.520,25 128 1,01
27 Ιουν 2019 0,994 -1,58 154.996 1,08 0,994 161.363,47 301 1,035
26 Ιουν 2019 1,01 12,47 151.926 1,06 0,892 147.464,26 275 0,908
25 Ιουν 2019 0,898 -2,18 31.680 0,926 0,89 28.754,65 58 0,92
24 Ιουν 2019 0,918 0,88 8.091 0,924 0,9 7.395,54 40 0,92
21 Ιουν 2019 0,91 3,17 27.874 0,914 0,858 24.350,64 79 0,89
20 Ιουν 2019 0,882 -3,08 20.567 0,924 0,852 18.130,44 69 0,924
19 Ιουν 2019 0,91 -1,30 16.642 0,942 0,896 15.137,23 53 0,904
18 Ιουν 2019 0,922 -1,91 28.712 0,95 0,9 26.531,74 66 0,95
14 Ιουν 2019 0,94 0,21 43.866 0,962 0,92 41.380,97 111 0,938
13 Ιουν 2019 0,938 3,30 94.776 0,968 0,908 88.987,37 215 0,928
12 Ιουν 2019 0,908 2,25 30.475 0,92 0,876 27.456,7 89 0,876

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων