Μετοχές

ΙΛΥΔΑ

Ονομασία μετοχής ΙΛΥΔΑ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΙΛΥΔΑ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
17 Ιουλ 2019 0,38 0,00 300 0,38 0,38 114 1 0,38
16 Ιουλ 2019 0,38 0,00 2.350 0,38 0,38 893 4 0,38
15 Ιουλ 2019 0,38 -0,52 1.135 0,38 0,38 431,3 3 0,38
12 Ιουλ 2019 0,382 0,00 740 0,382 0,382 282,68 3 0,382
11 Ιουλ 2019 0,382 2,69 1.448 0,388 0,376 552,73 5 0,376
10 Ιουλ 2019 0,372 11,38 4.350 0,388 0,316 1.452,42 14 0,334
9 Ιουλ 2019 0,334 -12,11 449 0,38 0,334 166,07 2 0,38
8 Ιουλ 2019 0,38 0,00 240 0,38 0,38 91,2 1 0,38
5 Ιουλ 2019 0,38 -7,32 4.751 0,41 0,338 1.778,52 24 0,338
4 Ιουλ 2019 0,41 -2,38 4.402 0,41 0,382 1.802,08 8 0,4
3 Ιουλ 2019 0,42 -5,83 2.272 0,438 0,4 939 7 0,438
2 Ιουλ 2019 0,446 0,00 300 0,446 0,44 133,74 2 0,44
1 Ιουλ 2019 0,446 -4,70 2.945 0,45 0,404 1.300,18 11 0,404
28 Ιουν 2019 0,468 0,00 50 0,48 0,468 23,44 2 0,468
27 Ιουν 2019 0,468 4,46 10 0,468 0,468 4,68 1 0,468
26 Ιουν 2019 0,448 2,28 2.400 0,458 0,408 1.032,7 9 0,41
25 Ιουν 2019 0,438 1,86 5.900 0,448 0,43 2.542,9 13 0,43
24 Ιουν 2019 0,43 0,00 7.430 0,43 0,392 3.026,9 12 0,392
21 Ιουν 2019 0,43 2,38 12.892 0,43 0,426 5.532,96 14 0,426
20 Ιουν 2019 0,42 0,96 15.670 0,436 0,42 6.624,1 21 0,42
19 Ιουν 2019 0,416 2,97 18.377 0,438 0,404 7.675,87 37 0,404
18 Ιουν 2019 0,404 -0,49 10.781 0,408 0,386 4.306,92 18 0,4
14 Ιουν 2019 0,406 3,57 29.260 0,424 0,38 11.791,59 59 0,412
13 Ιουν 2019 0,392 -1,01 27.046 0,418 0,37 10.784,76 39 0,37
12 Ιουν 2019 0,396 21,47 78.690 0,418 0,328 30.483,28 111 0,328
11 Ιουν 2019 0,326 16,43 12.542 0,328 0,288 3.908,73 28 0,288
10 Ιουν 2019 0,28 0,00 17.615 0,294 0,266 4.892,41 33 0,286
7 Ιουν 2019 0,28 18,64 21.813 0,28 0,248 5.749,78 37 0,248
6 Ιουν 2019 0,236 2,61 14.003 0,24 0,21 3.130,45 24 0,232

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης προτερημάτων