Μετοχές

ΜΕΡΚΟ

Ονομασία μετοχής MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP (ΕΛΠ)
Όνομα εισηγμένης MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
22 Αυγ 2019 58,8 -2,00 241 60 56 14.011,2 18 56
21 Αυγ 2019 60 2,74 94 61,4 57,8 5.630,8 9 59
20 Αυγ 2019 58,4 2,46 144 59 58 8.395,8 5 58
19 Αυγ 2019 57 5,56 252 58,6 55 14.171,4 17 56,8
16 Αυγ 2019 54 -4,93 65 54,2 54 3.512,2 6 54,2
14 Αυγ 2019 56,8 0,00 50 56,8 55 2.780,6 5 55
13 Αυγ 2019 56,8 0,00 52 58 56 2.980,6 5 57,6
12 Αυγ 2019 56,8 -2,07 131 60,6 55,8 7.452,4 7 60,6
9 Αυγ 2019 58 3,57 187 58 55 10.525,6 7 57,2
8 Αυγ 2019 56 3,70 105 56 53,8 5.716 4 53,8
7 Αυγ 2019 54 -0,37 735 57,2 53,8 39.746 9 53,8
6 Αυγ 2019 54,2 -1,45 40 54,4 54 2.167,2 7 54
5 Αυγ 2019 55 -1,43 108 56,8 54,4 5.939 6 56,8
2 Αυγ 2019 55,8 -1,76 31 56 55,4 1.727 4 56
1 Αυγ 2019 56,8 2,53 9 56,8 56,6 511 2 56,6
31 Ιουλ 2019 55,4 -4,15 117 55,6 55,2 6.486,6 9 55,2
30 Ιουλ 2019 57,8 0,00 0 - - 0 0 -
29 Ιουλ 2019 57,8 0,35 83 58,4 56,8 4.794,4 4 58,2
26 Ιουλ 2019 57,6 4,35 39 58 57,4 2.253 3 58
25 Ιουλ 2019 55,2 1,47 150 58 55 8.383 13 56,8
24 Ιουλ 2019 54,4 -0,37 66 54,8 54,4 3.598,8 6 54,8
23 Ιουλ 2019 54,6 -3,87 228 56,4 52,6 12.303,2 21 54,6
22 Ιουλ 2019 56,8 0,35 76 57,4 56,4 4.318,8 7 57,4
19 Ιουλ 2019 56,6 -0,70 150 59,6 56,4 8.568,4 14 59,2
18 Ιουλ 2019 57 -4,04 149 59,8 56,8 8.562,4 9 59,8
17 Ιουλ 2019 59,4 4,21 136 59,4 56,8 7.756,2 15 57
16 Ιουλ 2019 57 -1,38 240 60,4 56,8 13.838,2 18 58
15 Ιουλ 2019 57,8 -8,54 118 60,4 57,8 6.883,4 17 58,2
12 Ιουλ 2019 63,2 3,61 33 63,8 63 2.087,2 6 63
11 Ιουλ 2019 61 2,01 15 61,6 59,4 913,6 3 59,4

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων