Μετοχές

ΕΧΑΕ

Ονομασία μετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Αυγ 2019 4,55 0,22 30.649 4,61 4,46 139.580,73 166 4,51
20 Αυγ 2019 4,54 -0,44 21.868 4,6 4,515 99.441,21 125 4,6
19 Αυγ 2019 4,56 6,29 120.932 4,6 4,32 541.930,73 436 4,38
16 Αυγ 2019 4,29 -0,92 50.075 4,38 4,29 215.451,83 253 4,315
14 Αυγ 2019 4,33 0,46 113.517 4,45 4,285 493.415,15 390 4,35
13 Αυγ 2019 4,31 -3,69 150.390 4,47 4,29 658.886,08 552 4,41
12 Αυγ 2019 4,475 -2,29 55.171 4,6 4,45 247.802,26 259 4,6
9 Αυγ 2019 4,58 -1,08 29.350 4,64 4,565 135.279,4 141 4,64
8 Αυγ 2019 4,63 0,22 41.856 4,67 4,6 193.558,44 220 4,65
7 Αυγ 2019 4,62 -1,07 58.783 4,75 4,62 276.141,07 232 4,7
6 Αυγ 2019 4,67 0,00 70.779 4,8 4,67 333.280,38 442 4,67
5 Αυγ 2019 4,67 -4,50 103.116 4,935 4,67 496.180,15 390 4,935
2 Αυγ 2019 5 0,60 192.509 5,02 4,9 959.547,55 519 4,91
1 Αυγ 2019 4,97 0,30 49.430 4,99 4,86 245.267,89 192 4,955
31 Ιουλ 2019 4,955 0,71 88.537 4,97 4,89 437.156,55 258 4,9
30 Ιουλ 2019 4,92 -0,81 44.501 5 4,91 219.801,83 189 4,95
29 Ιουλ 2019 4,96 -0,40 41.293 5,03 4,955 205.686,77 206 4,98
26 Ιουλ 2019 4,98 -0,40 64.388 5 4,915 318.615,39 331 5
25 Ιουλ 2019 5 0,40 200.834 5,07 4,98 1.009.336,43 605 5,04
24 Ιουλ 2019 4,98 1,12 137.198 5,05 4,925 685.786,14 328 4,925
23 Ιουλ 2019 4,925 -0,51 43.247 4,99 4,89 213.153,81 195 4,99
22 Ιουλ 2019 4,95 -0,50 46.472 5 4,95 231.723,73 148 5
19 Ιουλ 2019 4,975 0,10 65.952 5 4,92 326.852,96 226 5
18 Ιουλ 2019 4,97 -0,20 83.598 5 4,95 416.371,27 289 4,98
17 Ιουλ 2019 4,98 1,63 62.998 4,98 4,9 312.596,62 236 4,95
16 Ιουλ 2019 4,9 0,41 82.381 4,995 4,885 407.054,45 298 4,92
15 Ιουλ 2019 4,88 -1,41 101.714 5 4,82 496.172,06 414 5
12 Ιουλ 2019 4,95 0,00 65.445 4,99 4,88 321.512,33 332 4,95
11 Ιουλ 2019 4,95 -0,40 93.951 5,09 4,92 469.435,83 351 4,94

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων