Μετοχές

stock-select

ΠΕΙΡ

Ονομασία μετοχής ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΠΕΙΡ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS014003024
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 6
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 436.659.164
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 436.659.164
Ημερομηνία εισαγωγής 17 Ιαν 1918
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΠΕΙΡ STOCK FUTURES
ΠΕΙΡ STOCK CALL OPTIONS
ΠΕΙΡ STOCK PUT OPTIONS
ΠΕΙΡ REPO MARKET GREECE
ΠΕΙΡΤΠ
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων