Μετοχές

stock-select

ΤΙΤΚ

Ονομασία μετοχής ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Γενικά στοιχεία μετοχής

Σύμβολο ΤΙΤΚ
Τύπος εισαγωγής  
ISIN GRS074083007
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια  
Κωδικός Reuters  
Αρχική τιμή εισαγωγής 0
Κωδικός Bloomberg  
Ονομαστική αξία 3,45
Χώρα καταχώρησης GR
Αριθμός κυκλοφορούντων χρεογράφων 77.063.568
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 77.063.568
Ημερομηνία εισαγωγής 22 Φεβ 1912
Ποσοστό ευρείας διασποράς  
Σχετικά σύμβολα ΤΙΤΚ REPO MARKET GREECE
ΤΙΤΠ
Στοιχεία διαπραγμάτευσης
Οικονομικά στοιχεία
Βασικά στατιστικά

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων