Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 205 68 31 13 93 Πράξεις 21.177 Αξία € 64,70 εκ
Με πράξεις 112 Όγκος 83.046.771 Χρημ/κή αξία € 49,42 δις
Τιμή € 0,907
Διαφορά 19,97%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 14,29%
Τιμή € 0,160
Διαφορά 13,48%
Τιμή € 0,149
Διαφορά 12,88%
Τιμή € 0,299
Διαφορά 12,83%
Τιμή € 0,150
Διαφορά 10,29%
Τιμή € 2,97
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,200
Διαφορά 6,95%
Τιμή € 2,07
Διαφορά 6,70%
Τιμή € 0,661
Διαφορά 6,61%
Τιμή € 0,240
Διαφορά 6,19%
Τιμή € 0,560
Διαφορά 5,26%
Τιμή € 0,473
Διαφορά 5,11%
Τιμή € 0,048
Διαφορά 4,35%
Τιμή € 1,21
Διαφορά 4,31%
Τιμή € 2,10
Διαφορά 3,96%
Τιμή € 13,00
Διαφορά 3,92%
Τιμή € 0,133
Διαφορά 3,91%
Τιμή € 0,736
Διαφορά 3,81%
Τιμή € 0,083
Διαφορά 3,75%
Τιμή € 4,48
Διαφορά 3,70%
Τιμή € 5,31
Διαφορά 3,51%
Τιμή € 1,38
Διαφορά 2,99%
Τιμή € 0,375
Διαφορά 2,74%
Τιμή € 20,06
Διαφορά 2,56%
Τιμή € 16,10
Διαφορά 2,55%
Τιμή € 13,00
Διαφορά 2,52%
Τιμή € 0,656
Διαφορά 2,50%
Τιμή € 1,46
Διαφορά 2,10%
Τιμή € 15,10
Διαφορά 2,03%
Τιμή € 0,416
Διαφορά 1,96%
Τιμή € 2,13
Διαφορά 1,91%
Τιμή € 0,170
Διαφορά 1,80%
Τιμή € 2,86
Διαφορά 1,78%
Τιμή € 5,20
Διαφορά 1,76%
Τιμή € 0,694
Διαφορά 1,76%
Τιμή € 0,730
Διαφορά 1,67%
Τιμή € 8,55
Διαφορά 1,66%
Τιμή € 1,29
Διαφορά 1,57%
Τιμή € 0,588
Διαφορά 1,55%
Τιμή € 1,96
Διαφορά 1,55%
Τιμή € 10,15
Διαφορά 1,50%
Τιμή € 0,204
Διαφορά 1,49%
Τιμή € 1,38
Διαφορά 1,47%
Τιμή € 15,80
Διαφορά 1,28%
Τιμή € 7,39
Διαφορά 1,23%
Τιμή € 2,47
Διαφορά 1,23%
Τιμή € 5,38
Διαφορά 1,13%
Τιμή € 27,70
Διαφορά 1,09%
Τιμή € 1,01
Διαφορά 1,00%
Τιμή € 0,202
Διαφορά 1,00%
Τιμή € 0,545
Διαφορά 0,93%
Τιμή € 1,13
Διαφορά 0,89%
Τιμή € 13,90
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 3,48
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 0,595
Διαφορά 0,85%
Τιμή € 6,00
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 7,90
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 4,03
Διαφορά 0,75%
Τιμή € 0,800
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 0,332
Διαφορά 0,61%
Τιμή € 0,201
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 4,10
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 5,47
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 2,74
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 2,97
Διαφορά 0,34%
Τιμή € 10,03
Διαφορά 0,30%
Τιμή € 4,18
Διαφορά 0,24%
Τιμή € 15,79
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,100
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,35
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,243
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,533
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,74
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,04
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,03
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,258
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,03
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,930
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,258
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 23,02
Διαφορά -0,17%
Τιμή € 0,441
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 4,19
Διαφορά -0,24%
Τιμή € 0,997
Διαφορά -0,30%
Τιμή € 5,70
Διαφορά -0,35%
Τιμή € 0,236
Διαφορά -0,42%
Τιμή € 9,11
Διαφορά -0,44%
Τιμή € 1,54
Διαφορά -0,65%
Τιμή € 8,26
Διαφορά -0,84%
Τιμή € 0,653
Διαφορά -1,06%
Τιμή € 3,28
Διαφορά -1,50%
Τιμή € 19,73
Διαφορά -1,55%
Τιμή € 3,74
Διαφορά -1,58%
Τιμή € 1,20
Διαφορά -1,64%
Τιμή € 0,479
Διαφορά -2,04%
Τιμή € 0,090
Διαφορά -2,17%
Τιμή € 0,579
Διαφορά -2,53%
Τιμή € 0,700
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 0,349
Διαφορά -2,79%
Τιμή € 0,500
Διαφορά -2,91%
Τιμή € 0,325
Διαφορά -2,99%
Τιμή € 0,063
Διαφορά -3,08%
Τιμή € 0,850
Διαφορά -3,41%
Τιμή € 1,30
Διαφορά -3,70%
Τιμή € 1,96
Διαφορά -4,85%
Τιμή € 5,70
Διαφορά -5,00%
Τιμή € 0,321
Διαφορά -9,32%
Τιμή € 0,033
Διαφορά -17,50%
Τιμή € 0,175
Διαφορά -19,72%
Τιμή € 0,118
Διαφορά -19,73%
Τιμή € 0,172
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων