Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 204 58 22 12 112 Πράξεις 6.599 Αξία € 18,74 εκ
Με πράξεις 92 Όγκος 25.599.950 Χρημ/κή αξία € 54,52 δις
Τιμή € 0,124
Διαφορά 19,23%
Τιμή € 0,679
Διαφορά 17,07%
Τιμή € 0,174
Διαφορά 16,78%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 9,78%
Τιμή € 0,266
Διαφορά 9,02%
Τιμή € 0,090
Διαφορά 8,43%
Τιμή € 0,300
Διαφορά 5,26%
Τιμή € 0,223
Διαφορά 5,19%
Τιμή € 0,264
Διαφορά 5,18%
Τιμή € 0,261
Διαφορά 3,98%
Τιμή € 0,720
Διαφορά 3,90%
Τιμή € 0,166
Διαφορά 3,75%
Τιμή € 0,289
Διαφορά 3,58%
Τιμή € 16,90
Διαφορά 3,55%
Τιμή € 0,589
Διαφορά 3,51%
Τιμή € 0,277
Διαφορά 2,97%
Τιμή € 0,247
Διαφορά 2,92%
Τιμή € 0,758
Διαφορά 2,85%
Τιμή € 0,110
Διαφορά 2,80%
Τιμή € 0,452
Διαφορά 2,73%
Τιμή € 0,938
Διαφορά 2,40%
Τιμή € 1,35
Διαφορά 2,27%
Τιμή € 0,793
Διαφορά 2,19%
Τιμή € 0,237
Διαφορά 2,16%
Τιμή € 0,790
Διαφορά 2,07%
Τιμή € 5,76
Διαφορά 1,95%
Τιμή € 3,95
Διαφορά 1,80%
Τιμή € 2,49
Διαφορά 1,63%
Τιμή € 14,09
Διαφορά 1,59%
Τιμή € 0,351
Διαφορά 1,45%
Τιμή € 2,84
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 2,14
Διαφορά 1,42%
Τιμή € 0,145
Διαφορά 1,40%
Τιμή € 1,46
Διαφορά 1,39%
Τιμή € 0,225
Διαφορά 1,35%
Τιμή € 1,57
Διαφορά 1,29%
Τιμή € 0,238
Διαφορά 1,28%
Τιμή € 1,68
Διαφορά 1,20%
Τιμή € 5,81
Διαφορά 1,04%
Τιμή € 4,34
Διαφορά 0,93%
Τιμή € 22,69
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 14,39
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 2,90
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 4,54
Διαφορά 0,67%
Τιμή € 7,83
Διαφορά 0,64%
Τιμή € 16,00
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 6,59
Διαφορά 0,61%
Τιμή € 0,169
Διαφορά 0,60%
Τιμή € 5,13
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 8,29
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 2,11
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 4,52
Διαφορά 0,44%
Τιμή € 10,99
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 0,607
Διαφορά 0,33%
Τιμή € 8,26
Διαφορά 0,24%
Τιμή € 9,02
Διαφορά 0,22%
Τιμή € 24,13
Διαφορά 0,08%
Τιμή € 25,57
Διαφορά 0,08%
Τιμή € 5,53
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,74
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,309
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,130
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,06
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,39
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,95
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,312
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,34
Διαφορά -0,30%
Τιμή € 20,63
Διαφορά -0,34%
Τιμή € 3,78
Διαφορά -0,53%
Τιμή € 1,48
Διαφορά -0,67%
Τιμή € 18,90
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 1,45
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 12,44
Διαφορά -0,80%
Τιμή € 1,21
Διαφορά -0,82%
Τιμή € 1,09
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 0,820
Διαφορά -1,09%
Τιμή € 6,25
Διαφορά -1,26%
Τιμή € 4,50
Διαφορά -1,32%
Τιμή € 1,51
Διαφορά -1,95%
Τιμή € 0,480
Διαφορά -2,04%
Τιμή € 0,653
Διαφορά -2,39%
Τιμή € 18,23
Διαφορά -2,77%
Τιμή € 1,26
Διαφορά -3,08%
Τιμή € 0,764
Διαφορά -3,29%
Τιμή € 0,017
Διαφορά -5,56%
Τιμή € 0,600
Διαφορά -8,54%
Τιμή € 0,390
Διαφορά -17,55%
Τιμή € 0,164
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων