Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 208 22 23 9 154 Πράξεις 1.319 Αξία € 4,12 εκ
Με πράξεις 54 Όγκος 11.188.401 Χρημ/κή αξία € 47,77 δις
Τιμή € 0,762
Διαφορά 9,96%
Τιμή € 0,566
Διαφορά 6,59%
Τιμή € 0,121
Διαφορά 5,22%
Τιμή € 0,047
Διαφορά 4,44%
Τιμή € 0,204
Διαφορά 2,51%
Τιμή € 1,28
Διαφορά 2,40%
Τιμή € 2,71
Διαφορά 2,26%
Τιμή € 0,680
Διαφορά 1,95%
Τιμή € 0,353
Διαφορά 1,73%
Τιμή € 0,430
Διαφορά 1,65%
Τιμή € 0,500
Διαφορά 1,01%
Τιμή € 3,14
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 3,15
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 1,20
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 0,430
Διαφορά 0,70%
Τιμή € 0,164
Διαφορά 0,61%
Τιμή € 0,183
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 3,69
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 4,27
Διαφορά 0,47%
Τιμή € 0,660
Διαφορά 0,30%
Τιμή € 3,95
Διαφορά 0,25%
Τιμή € 23,71
Διαφορά 0,04%
Τιμή € 2,44
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,76
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,85
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,43
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,54
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,80
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,80
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,194
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 25,14
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,88
Διαφορά -0,11%
Τιμή € 13,28
Διαφορά -0,15%
Τιμή € 5,19
Διαφορά -0,19%
Τιμή € 8,57
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 21,25
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 0,813
Διαφορά -0,25%
Τιμή € 4,65
Διαφορά -0,43%
Τιμή € 9,00
Διαφορά -0,44%
Τιμή € 15,91
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 6,94
Διαφορά -0,57%
Τιμή € 7,90
Διαφορά -0,63%
Τιμή € 11,60
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 14,05
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 0,277
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 19,52
Διαφορά -0,76%
Τιμή € 5,20
Διαφορά -0,95%
Τιμή € 6,95
Διαφορά -1,00%
Τιμή € 0,198
Διαφορά -1,00%
Τιμή € 0,504
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 0,215
Διαφορά -1,38%
Τιμή € 0,570
Διαφορά -2,06%
Τιμή € 0,906
Διαφορά -2,89%
Τιμή € 0,290
Διαφορά -6,15%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων