Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 85 29 18 67 Πράξεις 27.615 Αξία € 96,31 εκ
Με πράξεις 132 Όγκος 52.783.160 Χρημ/κή αξία € 57,12 δις
Τιμή € 0,272
Διαφορά 29,52%
Τιμή € 0,070
Διαφορά 19,66%
Τιμή € 0,074
Διαφορά 19,35%
Τιμή € 0,358
Διαφορά 19,33%
Τιμή € 0,035
Διαφορά 18,64%
Τιμή € 0,041
Διαφορά 15,49%
Τιμή € 0,042
Διαφορά 13,51%
Τιμή € 0,240
Διαφορά 12,15%
Τιμή € 0,420
Διαφορά 9,95%
Τιμή € 0,815
Διαφορά 9,40%
Τιμή € 0,645
Διαφορά 9,32%
Τιμή € 0,580
Διαφορά 8,41%
Τιμή € 0,410
Διαφορά 7,89%
Τιμή € 0,214
Διαφορά 7,00%
Τιμή € 1,99
Διαφορά 6,99%
Τιμή € 27,80
Διαφορά 6,92%
Τιμή € 0,152
Διαφορά 5,56%
Τιμή € 0,276
Διαφορά 5,34%
Τιμή € 0,810
Διαφορά 5,19%
Τιμή € 9,75
Διαφορά 4,84%
Τιμή € 1,85
Διαφορά 4,82%
Τιμή € 0,482
Διαφορά 4,78%
Τιμή € 12,31
Διαφορά 4,77%
Τιμή € 3,36
Διαφορά 4,67%
Τιμή € 0,428
Διαφορά 4,65%
Τιμή € 0,408
Διαφορά 4,62%
Τιμή € 11,65
Διαφορά 4,48%
Τιμή € 1,33
Διαφορά 3,91%
Τιμή € 0,374
Διαφορά 3,89%
Τιμή € 0,864
Διαφορά 3,47%
Τιμή € 1,22
Διαφορά 3,39%
Τιμή € 1,53
Διαφορά 3,37%
Τιμή € 0,868
Διαφορά 3,33%
Τιμή € 5,55
Διαφορά 3,16%
Τιμή € 0,655
Διαφορά 3,15%
Τιμή € 0,585
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 4,89
Διαφορά 2,62%
Τιμή € 4,40
Διαφορά 2,56%
Τιμή € 0,326
Διαφορά 2,52%
Τιμή € 0,489
Διαφορά 2,52%
Τιμή € 14,30
Διαφορά 2,51%
Τιμή € 2,56
Διαφορά 2,40%
Τιμή € 1,30
Διαφορά 2,36%
Τιμή € 0,870
Διαφορά 2,35%
Τιμή € 7,00
Διαφορά 2,34%
Τιμή € 17,55
Διαφορά 2,33%
Τιμή € 1,98
Διαφορά 2,27%
Τιμή € 2,80
Διαφορά 2,19%
Τιμή € 0,887
Διαφορά 1,95%
Τιμή € 4,71
Διαφορά 1,84%
Τιμή € 1,67
Διαφορά 1,83%
Τιμή € 3,36
Διαφορά 1,82%
Τιμή € 5,75
Διαφορά 1,77%
Τιμή € 0,580
Διαφορά 1,75%
Τιμή € 0,036
Διαφορά 1,70%
Τιμή € 2,12
Διαφορά 1,67%
Τιμή € 3,73
Διαφορά 1,63%
Τιμή € 4,56
Διαφορά 1,56%
Τιμή € 1,97
Διαφορά 1,55%
Τιμή € 6,38
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 5,68
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 1,52
Διαφορά 1,33%
Τιμή € 0,780
Διαφορά 1,30%
Τιμή € 3,46
Διαφορά 1,17%
Τιμή € 0,880
Διαφορά 1,15%
Τιμή € 0,274
Διαφορά 1,11%
Τιμή € 18,40
Διαφορά 1,10%
Τιμή € 3,80
Διαφορά 1,06%
Τιμή € 20,40
Διαφορά 0,99%
Τιμή € 0,934
Διαφορά 0,86%
Τιμή € 2,36
Διαφορά 0,85%
Τιμή € 0,246
Διαφορά 0,82%
Τιμή € 0,494
Διαφορά 0,82%
Τιμή € 6,35
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 2,30
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 0,292
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 0,342
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 9,72
Διαφορά 0,52%
Τιμή € 0,410
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 23,75
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 4,82
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 27,46
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 0,38%
Τιμή € 19,36
Διαφορά 0,31%
Τιμή € 8,72
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 0,135
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 292,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,41
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 17,80
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,80
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,95
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,60
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,77
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,156
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,166
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,84
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,169
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,462
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,148
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,147
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,063
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,70
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 17,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,271
Διαφορά -0,37%
Τιμή € 0,228
Διαφορά -0,44%
Τιμή € 11,00
Διαφορά -0,45%
Τιμή € 5,70
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 3,28
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 8,05
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 0,730
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 0,069
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 2,33
Διαφορά -0,85%
Τιμή € 1,83
Διαφορά -0,87%
Τιμή € 1,09
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 0,678
Διαφορά -1,45%
Τιμή € 18,55
Διαφορά -1,59%
Τιμή € 0,622
Διαφορά -1,74%
Τιμή € 9,32
Διαφορά -1,89%
Τιμή € 16,36
Διαφορά -2,04%
Τιμή € 15,02
Διαφορά -2,72%
Τιμή € 1,42
Διαφορά -2,74%
Τιμή € 0,172
Διαφορά -2,82%
Τιμή € 0,776
Διαφορά -3,00%
Τιμή € 1,52
Διαφορά -3,18%
Τιμή € 3,82
Διαφορά -3,54%
Τιμή € 0,404
Διαφορά -4,27%
Τιμή € 0,234
Διαφορά -4,88%
Τιμή € 6,60
Διαφορά -5,04%
Τιμή € 0,376
Διαφορά -6,00%
Τιμή € 1,50
Διαφορά -6,25%
Τιμή € 0,013
Διαφορά -12,90%
Τιμή € 0,088
Διαφορά -19,27%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων