Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 180 66 36 24 54 Πράξεις 24.583 Αξία € 50,03 εκ
Με πράξεις 126 Όγκος 21.324.959 Χρημ/κή αξία € 58,23 δις
Τιμή € 0,202
Αλλαγή 10,99%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 9,76%
Τιμή € 0,09
Αλλαγή 9,76%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή 9,57%
Τιμή € 0,284
Αλλαγή 9,23%
Τιμή € 1,93
Αλλαγή 8,43%
Τιμή € 1,135
Αλλαγή 8,10%
Τιμή € 0,97
Αλλαγή 6,59%
Τιμή € 0,906
Αλλαγή 6,46%
Τιμή € 0,212
Αλλαγή 6,00%
Τιμή € 0,507
Αλλαγή 5,62%
Τιμή € 0,234
Αλλαγή 5,41%
Τιμή € 0,242
Αλλαγή 5,22%
Τιμή € 2,345
Αλλαγή 5,06%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 1,71
Αλλαγή 4,91%
Τιμή € 0,368
Αλλαγή 4,84%
Τιμή € 1,674
Αλλαγή 3,98%
Τιμή € 0,1208
Αλλαγή 3,96%
Τιμή € 1,03
Αλλαγή 3,41%
Τιμή € 0,217
Αλλαγή 3,33%
Τιμή € 0,39
Αλλαγή 3,17%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 3,00%
Τιμή € 17,2
Αλλαγή 2,99%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 2,94%
Τιμή € 5,09
Αλλαγή 2,93%
Τιμή € 2,91
Αλλαγή 2,83%
Τιμή € 1,275
Αλλαγή 2,82%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή 2,82%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή 2,75%
Τιμή € 23,5
Αλλαγή 2,53%
Τιμή € 2,855
Αλλαγή 2,51%
Τιμή € 10,24
Αλλαγή 2,45%
Τιμή € 4,2
Αλλαγή 2,44%
Τιμή € 5,48
Αλλαγή 2,24%
Τιμή € 0,418
Αλλαγή 2,20%
Τιμή € 14,18
Αλλαγή 2,01%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 0,052
Αλλαγή 1,96%
Τιμή € 1,06
Αλλαγή 1,92%
Τιμή € 0,805
Αλλαγή 1,90%
Τιμή € 12,4
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 22
Αλλαγή 1,85%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 1,83%
Τιμή € 17,35
Αλλαγή 1,76%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 8,93
Αλλαγή 1,59%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 7,1
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 5,38
Αλλαγή 1,32%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 10,27
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή 0,94%
Τιμή € 24
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 1,482
Αλλαγή 0,82%
Τιμή € 1,28
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 1,635
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 8,23
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 8,29
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή 0,43%
Τιμή € 4,67
Αλλαγή 0,21%
Τιμή € 10,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,43
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,865
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 29,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,51
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,145
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,114
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,74
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,288
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,032
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,074
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,918
Αλλαγή -0,07%
Τιμή € 1,468
Αλλαγή -0,27%
Τιμή € 1,57
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 5
Αλλαγή -0,40%
Τιμή € 2,02
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 4,875
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 1,76
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 0,865
Αλλαγή -0,57%
Τιμή € 5,15
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 7
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 4,15
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 16,65
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 33,45
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 1,83
Αλλαγή -1,08%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή -1,23%
Τιμή € 0,212
Αλλαγή -1,40%
Τιμή € 2,04
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 8,15
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 0,81
Αλλαγή -1,70%
Τιμή € 1,68
Αλλαγή -1,75%
Τιμή € 1,605
Αλλαγή -2,13%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή -2,23%
Τιμή € 0,68
Αλλαγή -2,86%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή -3,15%
Τιμή € 0,115
Αλλαγή -3,36%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή -3,45%
Τιμή € 4,58
Αλλαγή -3,98%
Τιμή € 60
Αλλαγή -4,15%
Τιμή € 1,11
Αλλαγή -5,13%
Τιμή € 0,15
Αλλαγή -7,41%
Τιμή € 0,123
Αλλαγή -8,21%
Τιμή € 0,238
Αλλαγή -8,46%
Τιμή € 0,264
Αλλαγή -8,97%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,0325
Αλλαγή -18,75%
Τιμή € 0,0385
Αλλαγή -19,79%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων