Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 198 48 45 21 84 Πράξεις 16.074 Αξία € 33,26 εκ
Με πράξεις 114 Όγκος 26.413.029 Χρημ/κή αξία € 50,91 δις
Τιμή € 0,115
Διαφορά 19,79%
Τιμή € 0,202
Διαφορά 19,53%
Τιμή € 0,105
Διαφορά 19,32%
Τιμή € 0,41
Διαφορά 14,53%
Τιμή € 0,1
Διαφορά 11,11%
Τιμή € 0,51
Διαφορά 9,91%
Τιμή € 1,29
Διαφορά 9,32%
Τιμή € 0,33
Διαφορά 6,45%
Τιμή € 5,4
Διαφορά 5,88%
Τιμή € 3,26
Διαφορά 5,16%
Τιμή € 0,778
Διαφορά 4,85%
Τιμή € 0,12
Διαφορά 4,35%
Τιμή € 1,88
Διαφορά 3,87%
Τιμή € 0,238
Διαφορά 3,48%
Τιμή € 2,1
Διαφορά 2,94%
Τιμή € 5,27
Διαφορά 2,93%
Τιμή € 0,247
Διαφορά 2,92%
Τιμή € 0,76
Διαφορά 2,70%
Τιμή € 10,65
Διαφορά 2,60%
Τιμή € 16,2
Διαφορά 2,02%
Τιμή € 4,56
Διαφορά 1,79%
Τιμή € 8,08
Διαφορά 1,76%
Τιμή € 5,39
Διαφορά 1,70%
Τιμή € 13,24
Διαφορά 1,53%
Τιμή € 1,42
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 1,156
Διαφορά 1,40%
Τιμή € 6,8
Διαφορά 1,34%
Τιμή € 11,65
Διαφορά 1,30%
Τιμή € 8,1
Διαφορά 1,25%
Τιμή € 19,1
Διαφορά 1,06%
Τιμή € 22,6
Διαφορά 0,89%
Τιμή € 5,97
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 24,3
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 1,34
Διαφορά 0,75%
Τιμή € 1,4
Διαφορά 0,72%
Τιμή € 8,4
Διαφορά 0,60%
Τιμή € 9,105
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 2,835
Διαφορά 0,53%
Τιμή € 19
Διαφορά 0,53%
Τιμή € 0,985
Διαφορά 0,51%
Τιμή € 19,9
Διαφορά 0,51%
Τιμή € 2
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 29,14
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 14,15
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 5,72
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 44,4
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 1,662
Διαφορά 0,12%
Τιμή € 0,878
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,268
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,49
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,88
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,41
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,86
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,45
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,156
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,555
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,067
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,26
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,31
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,505
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,37
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,42
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,24
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,65
Διαφορά -0,12%
Τιμή € 10,26
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 0,172
Διαφορά -0,46%
Τιμή € 0,2115
Διαφορά -0,47%
Τιμή € 4,15
Διαφορά -0,48%
Τιμή € 3,54
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 0,74
Διαφορά -0,60%
Τιμή € 1,64
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 0,79
Διαφορά -0,63%
Τιμή € 5,84
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 14
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 4,14
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 0,893
Διαφορά -0,78%
Τιμή € 1,15
Διαφορά -0,86%
Τιμή € 2,14
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 0,0951
Διαφορά -0,94%
Τιμή € 3,62
Διαφορά -1,09%
Τιμή € 1,562
Διαφορά -1,14%
Τιμή € 2,29
Διαφορά -1,29%
Τιμή € 0,094
Διαφορά -1,47%
Τιμή € 0,664
Διαφορά -1,48%
Τιμή € 3,94
Διαφορά -1,50%
Τιμή € 0,686
Διαφορά -1,86%
Τιμή € 2,1
Διαφορά -1,87%
Τιμή € 0,488
Διαφορά -2,01%
Τιμή € 0,225
Διαφορά -2,17%
Τιμή € 6,55
Διαφορά -2,24%
Τιμή € 2,44
Διαφορά -2,40%
Τιμή € 1,21
Διαφορά -2,42%
Τιμή € 0,78
Διαφορά -2,50%
Τιμή € 1,46
Διαφορά -2,67%
Τιμή € 5,2
Διαφορά -2,80%
Τιμή € 0,17
Διαφορά -2,86%
Τιμή € 0,122
Διαφορά -3,17%
Τιμή € 0,2296
Διαφορά -3,53%
Τιμή € 0,366
Διαφορά -3,68%
Τιμή € 1,5
Διαφορά -3,85%
Τιμή € 1,71
Διαφορά -3,93%
Τιμή € 2,28
Διαφορά -5,00%
Τιμή € 0,5
Διαφορά -5,66%
Τιμή € 0,42
Διαφορά -8,70%
Τιμή € 0,236
Διαφορά -9,92%
Τιμή € 0,101
Διαφορά -14,41%
Τιμή € 0,0425
Διαφορά -19,05%
Τιμή € 0,016
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων