Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 184 54 53 22 55 Πράξεις 24.986 Αξία € 52,39 εκ
Με πράξεις 129 Όγκος 23.002.510 Χρημ/κή αξία € 54,64 δις
Τιμή € 0,0555
Αλλαγή 19,35%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή 9,62%
Τιμή € 0,0685
Αλλαγή 9,60%
Τιμή € 0,224
Αλλαγή 8,74%
Τιμή € 0,151
Αλλαγή 7,86%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή 7,76%
Τιμή € 0,282
Αλλαγή 7,63%
Τιμή € 0,258
Αλλαγή 7,50%
Τιμή € 0,428
Αλλαγή 7,00%
Τιμή € 72,8
Αλλαγή 6,74%
Τιμή € 2,86
Αλλαγή 6,32%
Τιμή € 0,225
Αλλαγή 5,39%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή 5,20%
Τιμή € 0,206
Αλλαγή 5,10%
Τιμή € 0,99
Αλλαγή 4,21%
Τιμή € 7,55
Αλλαγή 4,14%
Τιμή € 5,2
Αλλαγή 4,00%
Τιμή € 0,115
Αλλαγή 3,60%
Τιμή € 0,288
Αλλαγή 3,60%
Τιμή € 17,6
Αλλαγή 2,92%
Τιμή € 2,49
Αλλαγή 2,89%
Τιμή € 0,337
Αλλαγή 2,74%
Τιμή € 11,7
Αλλαγή 2,45%
Τιμή € 21,8
Αλλαγή 2,44%
Τιμή € 3,95
Αλλαγή 2,07%
Τιμή € 1,085
Αλλαγή 1,88%
Τιμή € 1,47
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 1,786
Αλλαγή 1,36%
Τιμή € 0,0899
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 2,25
Αλλαγή 1,35%
Τιμή € 1,664
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 4,27
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 1,95
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 5,5
Αλλαγή 1,10%
Τιμή € 0,93
Αλλαγή 1,09%
Τιμή € 6,13
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 7,45
Αλλαγή 0,95%
Τιμή € 5,65
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 0,0815
Αλλαγή 0,62%
Τιμή € 8,6
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 3,44
Αλλαγή 0,58%
Τιμή € 12,32
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 5,28
Αλλαγή 0,57%
Τιμή € 1,82
Αλλαγή 0,55%
Τιμή € 9,5
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 6,87
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 1,466
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 4,99
Αλλαγή 0,40%
Τιμή € 5,2
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 0,069
Αλλαγή 0,29%
Τιμή € 31,17
Αλλαγή 0,26%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 1,795
Αλλαγή 0,06%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,208
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,04
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,88
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,114
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,36
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19
Αλλαγή -0,11%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 8,5
Αλλαγή -0,35%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 18,35
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 16,06
Αλλαγή -0,56%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 13,2
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 4,51
Αλλαγή -0,66%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 6,45
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 6,35
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 5,08
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 25,3
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 0,188
Αλλαγή -0,79%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 9,61
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 0,962
Αλλαγή -1,03%
Τιμή € 28,5
Αλλαγή -1,04%
Τιμή € 1,306
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 4,65
Αλλαγή -1,06%
Τιμή € 0,334
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 0,372
Αλλαγή -1,33%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή -1,53%
Τιμή € 250
Αλλαγή -1,57%
Τιμή € 2,74
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 10,5
Αλλαγή -1,87%
Τιμή € 0,215
Αλλαγή -2,27%
Τιμή € 0,42
Αλλαγή -2,44%
Τιμή € 0,458
Αλλαγή -2,55%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή -3,60%
Τιμή € 2,09
Αλλαγή -3,69%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή -3,79%
Τιμή € 0,0125
Αλλαγή -3,85%
Τιμή € 0,73
Αλλαγή -3,95%
Τιμή € 0,585
Αλλαγή -4,88%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή -5,00%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή -5,31%
Τιμή € 0,465
Αλλαγή -6,25%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή -7,46%
Τιμή € 0,91
Αλλαγή -7,61%
Τιμή € 0,1
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,197
Αλλαγή -9,63%
Τιμή € 0,442
Αλλαγή -9,80%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή -16,67%
Τιμή € 0,25
Αλλαγή -16,67%
Τιμή € 0,066
Αλλαγή -17,50%
Τιμή € 0,154
Αλλαγή -18,52%
Τιμή € 0,153
Αλλαγή -19,47%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων