Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 179 25 80 24 50 Πράξεις 29.992 Αξία € 53,49 εκ
Με πράξεις 129 Όγκος 28.999.027 Χρημ/κή αξία € 57,37 δις
Τιμή € 4,76
Αλλαγή 11,74%
Τιμή € 0,77
Αλλαγή 8,45%
Τιμή € 0,27
Αλλαγή 5,47%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 5,31%
Τιμή € 0,242
Αλλαγή 4,31%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή 3,77%
Τιμή € 1,725
Αλλαγή 3,29%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή 3,28%
Τιμή € 5,3
Αλλαγή 2,91%
Τιμή € 0,432
Αλλαγή 2,86%
Τιμή € 1,082
Αλλαγή 2,85%
Τιμή € 0,199
Αλλαγή 2,58%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 2,43
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 7,47
Αλλαγή 1,63%
Τιμή € 0,304
Αλλαγή 1,33%
Τιμή € 3,86
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 0,101
Αλλαγή 1,00%
Τιμή € 0,51
Αλλαγή 0,99%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 0,61%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 0,185
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 4,585
Αλλαγή 0,33%
Τιμή € 0,938
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,376
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,176
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,72
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,067
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 10,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,64
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,265
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,25
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,94
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,42
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,84
Αλλαγή -0,21%
Τιμή € 4,08
Αλλαγή -0,24%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή -0,25%
Τιμή € 6,18
Αλλαγή -0,32%
Τιμή € 5,12
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 0,231
Αλλαγή -0,43%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή -0,46%
Τιμή € 0,388
Αλλαγή -0,51%
Τιμή € 1,69
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 0,336
Αλλαγή -0,59%
Τιμή € 0,825
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 1,42
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 0,139
Αλλαγή -0,71%
Τιμή € 21,1
Αλλαγή -0,75%
Τιμή € 0,645
Αλλαγή -0,77%
Τιμή € 29,64
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 6,15
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 9,37
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 2,24
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή -0,92%
Τιμή € 3,34
Αλλαγή -1,18%
Τιμή € 23,6
Αλλαγή -1,26%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή -1,30%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή -1,32%
Τιμή € 1,39
Αλλαγή -1,42%
Τιμή € 19
Αλλαγή -1,45%
Τιμή € 2,284
Αλλαγή -1,47%
Τιμή € 9,18
Αλλαγή -1,50%
Τιμή € 28,9
Αλλαγή -1,70%
Τιμή € 9,12
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 1,366
Αλλαγή -1,73%
Τιμή € 1,13
Αλλαγή -1,74%
Τιμή € 2,74
Αλλαγή -1,79%
Τιμή € 5,3
Αλλαγή -1,85%
Τιμή € 5,1
Αλλαγή -1,92%
Τιμή € 9,98
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 13,86
Αλλαγή -1,98%
Τιμή € 3,9
Αλλαγή -2,01%
Τιμή € 8
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 1,645
Αλλαγή -2,08%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή -2,26%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή -2,71%
Τιμή € 57,2
Αλλαγή -2,72%
Τιμή € 0,836
Αλλαγή -2,79%
Τιμή € 0,068
Αλλαγή -2,86%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -2,97%
Τιμή € 0,6975
Αλλαγή -2,99%
Τιμή € 1,875
Αλλαγή -3,10%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή -3,23%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή -3,27%
Τιμή € 7,4
Αλλαγή -3,27%
Τιμή € 0,203
Αλλαγή -3,33%
Τιμή € 0,458
Αλλαγή -3,38%
Τιμή € 0,1372
Αλλαγή -3,38%
Τιμή € 2,17
Αλλαγή -3,56%
Τιμή € 0,405
Αλλαγή -3,57%
Τιμή € 0,75
Αλλαγή -3,60%
Τιμή € 1,81
Αλλαγή -3,72%
Τιμή € 0,308
Αλλαγή -3,75%
Τιμή € 15,6
Αλλαγή -3,76%
Τιμή € 2,94
Αλλαγή -3,92%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή -3,94%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -4,07%
Τιμή € 0,376
Αλλαγή -4,08%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή -4,17%
Τιμή € 2,66
Αλλαγή -4,18%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή -4,35%
Τιμή € 0,214
Αλλαγή -4,46%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή -5,00%
Τιμή € 1,477
Αλλαγή -5,86%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -6,35%
Τιμή € 0,525
Αλλαγή -7,08%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,04
Αλλαγή -10,11%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή -11,11%
Τιμή € 0,76
Αλλαγή -14,61%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή -15,89%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή -18,75%
Τιμή € 0,048
Αλλαγή -19,33%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων