Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 66 46 27 60 Πράξεις 22.409 Αξία € 54,64 εκ
Με πράξεις 139 Όγκος 36.907.621 Χρημ/κή αξία € 57,80 δις
Τιμή € 0,515
Διαφορά 19,21%
Τιμή € 0,38
Διαφορά 17,28%
Τιμή € 0,99
Διαφορά 11,24%
Τιμή € 0,025
Διαφορά 11,11%
Τιμή € 0,66
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,31
Διαφορά 9,93%
Τιμή € 0,86
Διαφορά 9,55%
Τιμή € 1,05
Διαφορά 9,38%
Τιμή € 0,18
Διαφορά 8,43%
Τιμή € 0,28
Διαφορά 7,69%
Τιμή € 0,398
Διαφορά 6,99%
Τιμή € 0,15
Διαφορά 6,38%
Τιμή € 0,208
Διαφορά 6,12%
Τιμή € 0,62
Διαφορά 5,08%
Τιμή € 0,974
Διαφορά 4,51%
Τιμή € 3,73
Διαφορά 4,34%
Τιμή € 0,25
Διαφορά 4,17%
Τιμή € 0,1676
Διαφορά 3,97%
Τιμή € 1,05
Διαφορά 3,96%
Τιμή € 22
Διαφορά 3,77%
Τιμή € 3,36
Διαφορά 3,70%
Τιμή € 0,204
Διαφορά 3,55%
Τιμή € 14,7
Διαφορά 3,52%
Τιμή € 10,54
Διαφορά 3,33%
Τιμή € 0,0362
Διαφορά 3,13%
Τιμή € 2,2
Διαφορά 2,80%
Τιμή € 0,442
Διαφορά 2,79%
Τιμή € 0,185
Διαφορά 2,78%
Τιμή € 4,52
Διαφορά 2,73%
Τιμή € 11,8
Διαφορά 2,61%
Τιμή € 0,62
Διαφορά 2,48%
Τιμή € 1,475
Διαφορά 2,43%
Τιμή € 3,46
Διαφορά 2,37%
Τιμή € 1,76
Διαφορά 2,33%
Τιμή € 0,775
Διαφορά 1,97%
Τιμή € 21
Διαφορά 1,94%
Τιμή € 1,335
Διαφορά 1,91%
Τιμή € 0,22
Διαφορά 1,85%
Τιμή € 16,98
Διαφορά 1,68%
Τιμή € 6,2
Διαφορά 1,64%
Τιμή € 21,95
Διαφορά 1,62%
Τιμή € 0,158
Διαφορά 1,61%
Τιμή € 0,4
Διαφορά 1,52%
Τιμή € 5,58
Διαφορά 1,45%
Τιμή € 0,505
Διαφορά 1,41%
Τιμή € 0,846
Διαφορά 1,32%
Τιμή € 18,6
Διαφορά 1,31%
Τιμή € 5
Διαφορά 1,21%
Τιμή € 1,7
Διαφορά 1,19%
Τιμή € 15,38
Διαφορά 1,18%
Τιμή € 3,42
Διαφορά 1,18%
Τιμή € 16,78
Διαφορά 1,08%
Τιμή € 2,128
Διαφορά 1,04%
Τιμή € 15,25
Διαφορά 0,99%
Τιμή € 1,28
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 9,17
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 0,818
Διαφορά 0,74%
Τιμή € 0,8
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 0,81
Διαφορά 0,62%
Τιμή € 0,3176
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 3,56
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 0,184
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 3,8
Διαφορά 0,53%
Τιμή € 9,8
Διαφορά 0,51%
Τιμή € 6,46
Διαφορά 0,31%
Τιμή € 28,64
Διαφορά 0,21%
Τιμή € 6,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,082
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,12
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,3
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,172
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,65
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,54
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,054
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 27,9
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 11,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,94
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,51
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,65
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,93
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,35
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,58
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,09
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 23,6
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,71
Διαφορά -0,15%
Τιμή € 8,58
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 17
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 1,89
Διαφορά -0,42%
Τιμή € 9,26
Διαφορά -0,43%
Τιμή € 0,86
Διαφορά -0,46%
Τιμή € 0,955
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 3,226
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 0,28
Διαφορά -0,71%
Τιμή € 1,86
Διαφορά -0,80%
Τιμή € 1,73
Διαφορά -0,86%
Τιμή € 0,226
Διαφορά -0,88%
Τιμή € 0,2795
Διαφορά -0,89%
Τιμή € 2,904
Διαφορά -0,89%
Τιμή € 1,585
Διαφορά -0,94%
Τιμή € 5,1
Διαφορά -0,97%
Τιμή € 0,97
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 0,047
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 0,09
Διαφορά -1,10%
Τιμή € 4,72
Διαφορά -1,26%
Τιμή € 1,49
Διαφορά -1,32%
Τιμή € 5,18
Διαφορά -1,33%
Τιμή € 1,176
Διαφορά -1,34%
Τιμή € 1,604
Διαφορά -1,35%
Τιμή € 0,498
Διαφορά -1,39%
Τιμή € 5,08
Διαφορά -1,74%
Τιμή € 0,929
Διαφορά -2,11%
Τιμή € 13,6
Διαφορά -2,16%
Τιμή € 0,134
Διαφορά -2,19%
Τιμή € 0,304
Διαφορά -2,56%
Τιμή € 0,05
Διαφορά -2,91%
Τιμή € 1,59
Διαφορά -3,05%
Τιμή € 0,428
Διαφορά -3,17%
Τιμή € 0,6
Διαφορά -3,23%
Τιμή € 0,289
Διαφορά -3,67%
Τιμή € 6,3
Διαφορά -3,82%
Τιμή € 0,48
Διαφορά -4,00%
Τιμή € 0,278
Διαφορά -4,14%
Τιμή € 0,74
Διαφορά -4,64%
Τιμή € 0,6
Διαφορά -4,76%
Τιμή € 0,17
Διαφορά -6,08%
Τιμή € 1,52
Διαφορά -6,17%
Τιμή € 0,62
Διαφορά -7,46%
Τιμή € 0,326
Διαφορά -8,94%
Τιμή € 0,465
Διαφορά -9,18%
Τιμή € 0,104
Διαφορά -18,75%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων