Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 198 31 48 25 94 Πράξεις 13.892 Αξία € 23,31 εκ
Με πράξεις 104 Όγκος 12.624.881 Χρημ/κή αξία € 47,46 δις
Τιμή € 0,0575
Διαφορά 10,58%
Τιμή € 3,32
Διαφορά 9,93%
Τιμή € 0,51
Διαφορά 8,74%
Τιμή € 0,362
Διαφορά 8,38%
Τιμή € 0,17
Διαφορά 7,59%
Τιμή € 0,348
Διαφορά 5,45%
Τιμή € 1,3
Διαφορά 4,00%
Τιμή € 1,18
Διαφορά 3,51%
Τιμή € 0,0414
Διαφορά 3,50%
Τιμή € 0,85
Διαφορά 3,03%
Τιμή € 0,1258
Διαφορά 2,28%
Τιμή € 1,5
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 0,126
Διαφορά 2,02%
Τιμή € 3,64
Διαφορά 1,68%
Τιμή € 0,0315
Διαφορά 1,61%
Τιμή € 1,29
Διαφορά 1,57%
Τιμή € 0,139
Διαφορά 1,46%
Τιμή € 2,8
Διαφορά 1,45%
Τιμή € 14,2
Διαφορά 1,43%
Τιμή € 5,98
Διαφορά 1,36%
Τιμή € 0,304
Διαφορά 1,33%
Τιμή € 22,6
Διαφορά 0,89%
Τιμή € 3,48
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 1,18
Διαφορά 0,85%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 13,3
Διαφορά 0,76%
Τιμή € 10,94
Διαφορά 0,64%
Τιμή € 7,04
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 2,06
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 0,558
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 27,64
Διαφορά 0,14%
Τιμή € 6,25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,011
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,132
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 7,57
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,213
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,23
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,34
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,64
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,6
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,9
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 12,85
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,64
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,1
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,36
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 13,76
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,149
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,11
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,95
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,26
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,4
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 21,45
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 8,46
Διαφορά -0,24%
Τιμή € 18,55
Διαφορά -0,27%
Τιμή € 0,515
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 2,68
Διαφορά -0,37%
Τιμή € 5,17
Διαφορά -0,39%
Τιμή € 4,48
Διαφορά -0,44%
Τιμή € 1,09
Διαφορά -0,46%
Τιμή € 1,09
Διαφορά -0,46%
Τιμή € 1,24
Διαφορά -0,48%
Τιμή € 19,6
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 0,975
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 0,97
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 1,625
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 0,3815
Διαφορά -0,65%
Τιμή € 4,495
Διαφορά -0,77%
Τιμή € 0,1825
Διαφορά -0,82%
Τιμή € 4,8
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 1,606
Διαφορά -0,86%
Τιμή € 8,495
Διαφορά -0,99%
Τιμή € 0,998
Διαφορά -1,19%
Τιμή € 1,266
Διαφορά -1,25%
Τιμή € 1,16
Διαφορά -1,28%
Τιμή € 0,71
Διαφορά -1,39%
Τιμή € 1,47
Διαφορά -1,47%
Τιμή € 1,458
Διαφορά -1,49%
Τιμή € 3,9
Διαφορά -1,52%
Τιμή € 0,855
Διαφορά -1,72%
Τιμή € 5,88
Διαφορά -2,00%
Τιμή € 7,64
Διαφορά -2,05%
Τιμή € 1,29
Διαφορά -2,27%
Τιμή € 15,4
Διαφορά -2,28%
Τιμή € 1,22
Διαφορά -2,40%
Τιμή € 0,08
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 0,77
Διαφορά -2,53%
Τιμή € 7,77
Διαφορά -2,75%
Τιμή € 4,36
Διαφορά -2,90%
Τιμή € 1,2
Διαφορά -3,61%
Τιμή € 0,0722
Διαφορά -3,73%
Τιμή € 0,57
Διαφορά -4,20%
Τιμή € 0,4685
Διαφορά -4,39%
Τιμή € 0,877
Διαφορά -4,67%
Τιμή € 50,6
Διαφορά -6,30%
Τιμή € 0,11
Διαφορά -6,78%
Τιμή € 0,18
Διαφορά -13,46%
Τιμή € 0,232
Διαφορά -16,55%
Τιμή € 0,288
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων