Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 205 42 38 13 112 Πράξεις 15.373 Αξία € 42,52 εκ
Με πράξεις 93 Όγκος 47.878.592 Χρημ/κή αξία € 52,02 δις
Τιμή € 6,08
Διαφορά 19,45%
Τιμή € 0,066
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,249
Διαφορά 8,73%
Τιμή € 0,390
Διαφορά 8,64%
Τιμή € 2,44
Διαφορά 6,09%
Τιμή € 1,27
Διαφορά 4,10%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 3,94%
Τιμή € 0,056
Διαφορά 3,70%
Τιμή € 2,82
Διαφορά 3,68%
Τιμή € 0,281
Διαφορά 2,93%
Τιμή € 0,338
Διαφορά 2,74%
Τιμή € 0,752
Διαφορά 2,73%
Τιμή € 0,562
Διαφορά 2,00%
Τιμή € 0,154
Διαφορά 1,99%
Τιμή € 1,08
Διαφορά 1,89%
Τιμή € 0,689
Διαφορά 1,77%
Τιμή € 0,305
Διαφορά 1,67%
Τιμή € 0,557
Διαφορά 1,64%
Τιμή € 7,78
Διαφορά 1,04%
Τιμή € 0,293
Διαφορά 1,03%
Τιμή € 0,100
Διαφορά 1,01%
Τιμή € 1,04
Διαφορά 0,97%
Τιμή € 9,09
Διαφορά 0,89%
Τιμή € 0,232
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 0,480
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 18,25
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 13,95
Διαφορά 0,72%
Τιμή € 10,16
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 0,299
Διαφορά 0,67%
Τιμή € 5,01
Διαφορά 0,60%
Τιμή € 3,39
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 1,78
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 5,42
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 20,51
Διαφορά 0,54%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 0,43%
Τιμή € 23,60
Διαφορά 0,43%
Τιμή € 11,96
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 0,910
Διαφορά 0,33%
Τιμή € 15,45
Διαφορά 0,32%
Τιμή € 0,636
Διαφορά 0,32%
Τιμή € 4,29
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 2,35
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,750
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,264
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,24
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,35
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,657
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,070
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,700
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,28
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,115
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 19,49
Διαφορά -0,05%
Τιμή € 0,709
Διαφορά -0,14%
Τιμή € 3,49
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 13,57
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 5,38
Διαφορά -0,37%
Τιμή € 7,36
Διαφορά -0,41%
Τιμή € 8,36
Διαφορά -0,48%
Τιμή € 2,04
Διαφορά -0,49%
Τιμή € 1,70
Διαφορά -0,58%
Τιμή € 0,665
Διαφορά -0,60%
Τιμή € 2,90
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 1,09
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 5,25
Διαφορά -0,94%
Τιμή € 5,64
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 7,87
Διαφορά -1,13%
Τιμή € 8,70
Διαφορά -1,14%
Τιμή € 15,50
Διαφορά -1,15%
Τιμή € 28,56
Διαφορά -1,24%
Τιμή € 3,85
Διαφορά -1,28%
Τιμή € 2,91
Διαφορά -1,36%
Τιμή € 3,45
Διαφορά -1,43%
Τιμή € 4,83
Διαφορά -1,43%
Τιμή € 1,36
Διαφορά -1,45%
Τιμή € 3,94
Διαφορά -1,50%
Τιμή € 22,01
Διαφορά -1,74%
Τιμή € 6,02
Διαφορά -2,27%
Τιμή € 6,40
Διαφορά -2,29%
Τιμή € 0,083
Διαφορά -2,35%
Τιμή € 1,90
Διαφορά -2,56%
Τιμή € 1,42
Διαφορά -2,74%
Τιμή € 2,41
Διαφορά -2,82%
Τιμή € 1,74
Διαφορά -3,33%
Τιμή € 0,574
Διαφορά -3,53%
Τιμή € 0,240
Διαφορά -4,00%
Τιμή € 0,413
Διαφορά -5,06%
Τιμή € 0,204
Διαφορά -7,27%
Τιμή € 0,092
Διαφορά -8,00%
Τιμή € 0,228
Διαφορά -8,06%
Τιμή € 0,056
Διαφορά -18,84%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων