Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 44 62 24 69 Πράξεις 30.360 Αξία € 69,85 εκ
Με πράξεις 130 Όγκος 55.622.843 Χρημ/κή αξία € 53,93 δις
Τιμή € 0,482
Διαφορά 19,90%
Τιμή € 0,238
Διαφορά 19,60%
Τιμή € 0,055
Διαφορά 13,40%
Τιμή € 0,138
Διαφορά 9,52%
Τιμή € 3,08
Διαφορά 9,22%
Τιμή € 0,236
Διαφορά 7,27%
Τιμή € 3,6
Διαφορά 6,51%
Τιμή € 0,684
Διαφορά 5,23%
Τιμή € 13,8
Διαφορά 4,55%
Τιμή € 5,9
Διαφορά 4,42%
Τιμή € 0,25
Διαφορά 4,17%
Τιμή € 6,9
Διαφορά 3,76%
Τιμή € 0,595
Διαφορά 3,48%
Τιμή € 0,94
Διαφορά 3,30%
Τιμή € 6,19
Διαφορά 3,00%
Τιμή € 1,08
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 10,54
Διαφορά 2,83%
Τιμή € 0,24
Διαφορά 2,56%
Τιμή € 1,545
Διαφορά 2,32%
Τιμή € 0,2145
Διαφορά 2,14%
Τιμή € 4
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 2
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 8,9
Διαφορά 1,95%
Τιμή € 2,14
Διαφορά 1,90%
Τιμή € 2,18
Διαφορά 1,87%
Τιμή € 0,448
Διαφορά 1,82%
Τιμή € 0,6
Διαφορά 1,69%
Τιμή € 0,78
Διαφορά 1,30%
Τιμή € 2,37
Διαφορά 1,28%
Τιμή € 0,85
Διαφορά 1,19%
Τιμή € 0,86
Διαφορά 1,18%
Τιμή € 3,54
Διαφορά 1,14%
Τιμή € 22,05
Διαφορά 0,92%
Τιμή € 4,56
Διαφορά 0,89%
Τιμή € 0,232
Διαφορά 0,87%
Τιμή € 0,121
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 6,28
Διαφορά 0,64%
Τιμή € 4,14
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 0,873
Διαφορά 0,46%
Τιμή € 12
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 9,4
Διαφορά 0,32%
Τιμή € 1,785
Διαφορά 0,28%
Τιμή € 4,4
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 3,046
Διαφορά 0,20%
Τιμή € 1,86
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,75
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,1
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,1
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 16,9
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 7,3
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,78
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,228
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 19
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,128
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,23
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,42
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,268
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,595
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,98
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,15
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,38
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,9
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,07
Διαφορά -0,25%
Τιμή € 0,373
Διαφορά -0,27%
Τιμή € 14,6
Διαφορά -0,34%
Τιμή € 0,836
Διαφορά -0,48%
Τιμή € 7,32
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 7,25
Διαφορά -0,55%
Τιμή € 0,905
Διαφορά -0,55%
Τιμή € 1,07
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 1,37
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 1,37
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 1,37
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 3,37
Διαφορά -0,74%
Τιμή € 1,335
Διαφορά -0,74%
Τιμή € 0,123
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 4,84
Διαφορά -0,82%
Τιμή € 1,545
Διαφορά -0,96%
Τιμή € 13,16
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 0,684
Διαφορά -1,16%
Τιμή € 0,46
Διαφορά -1,29%
Τιμή € 0,3
Διαφορά -1,32%
Τιμή € 1,95
Διαφορά -1,32%
Τιμή € 1,46
Διαφορά -1,35%
Τιμή € 6,31
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 0,68
Διαφορά -1,45%
Τιμή € 1,28
Διαφορά -1,54%
Τιμή € 0,95
Διαφορά -1,55%
Τιμή € 5,7
Διαφορά -1,55%
Τιμή € 0,246
Διαφορά -1,60%
Τιμή € 23,2
Διαφορά -1,69%
Τιμή € 17,2
Διαφορά -1,71%
Τιμή € 5,15
Διαφορά -1,90%
Τιμή € 2,04
Διαφορά -1,92%
Τιμή € 8,53
Διαφορά -1,95%
Τιμή € 28,82
Διαφορά -2,01%
Τιμή € 0,28
Διαφορά -2,03%
Τιμή € 1,9
Διαφορά -2,06%
Τιμή € 8,65
Διαφορά -2,26%
Τιμή € 1,66
Διαφορά -2,35%
Τιμή € 0,48
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 0,24
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 0,583
Διαφορά -2,51%
Τιμή € 0,171
Διαφορά -2,84%
Τιμή € 0,68
Διαφορά -2,86%
Τιμή € 0,4
Διαφορά -2,91%
Τιμή € 4,96
Διαφορά -3,12%
Τιμή € 0,48
Διαφορά -4,00%
Τιμή € 0,35
Διαφορά -4,37%
Τιμή € 1,27
Διαφορά -4,51%
Τιμή € 2,08
Διαφορά -4,59%
Τιμή € 0,1116
Διαφορά -4,62%
Τιμή € 1,726
Διαφορά -4,96%
Τιμή € 0,45
Διαφορά -5,46%
Τιμή € 0,34
Διαφορά -5,56%
Τιμή € 1,94
Διαφορά -6,28%
Τιμή € 0,556
Διαφορά -6,40%
Τιμή € 0,077
Διαφορά -7,23%
Τιμή € 4,8
Διαφορά -7,69%
Τιμή € 0,17
Διαφορά -9,57%
Τιμή € 0,895
Διαφορά -9,60%
Τιμή € 0,0155
Διαφορά -16,22%
Τιμή € 0,031
Διαφορά -19,48%
Τιμή € 0,172
Διαφορά -21,82%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων