Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 208 42 57 28 81 Πράξεις 15.232 Αξία € 41,14 εκ
Με πράξεις 127 Όγκος 67.383.508 Χρημ/κή αξία € 44,44 δις
Τιμή € 0,109
Διαφορά 29,76%
Τιμή € 0,246
Διαφορά 23,62%
Τιμή € 0,549
Διαφορά 12,73%
Τιμή € 0,010
Διαφορά 11,11%
Τιμή € 1,85
Διαφορά 9,47%
Τιμή € 0,236
Διαφορά 9,26%
Τιμή € 2,10
Διαφορά 5,53%
Τιμή € 0,059
Διαφορά 5,36%
Τιμή € 14,19
Διαφορά 5,11%
Τιμή € 4,85
Διαφορά 4,75%
Τιμή € 0,353
Διαφορά 4,75%
Τιμή € 0,313
Διαφορά 3,64%
Τιμή € 0,157
Διαφορά 3,29%
Τιμή € 8,00
Διαφορά 3,23%
Τιμή € 2,37
Διαφορά 3,04%
Τιμή € 0,139
Διαφορά 2,96%
Τιμή € 0,077
Διαφορά 2,67%
Τιμή € 0,039
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 0,919
Διαφορά 2,45%
Τιμή € 0,500
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 0,907
Διαφορά 1,80%
Τιμή € 4,73
Διαφορά 1,72%
Τιμή € 3,99
Διαφορά 1,53%
Τιμή € 8,15
Διαφορά 1,49%
Τιμή € 2,82
Διαφορά 1,44%
Τιμή € 1,49
Διαφορά 1,36%
Τιμή € 17,00
Διαφορά 1,25%
Τιμή € 0,746
Διαφορά 1,22%
Τιμή € 14,23
Διαφορά 0,92%
Τιμή € 7,12
Διαφορά 0,71%
Τιμή € 7,30
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 1,60
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 5,00
Διαφορά 0,60%
Τιμή € 11,68
Διαφορά 0,60%
Τιμή € 5,12
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 1,77
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 3,62
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 23,10
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 8,70
Διαφορά 0,46%
Τιμή € 2,34
Διαφορά 0,43%
Τιμή € 0,527
Διαφορά 0,38%
Τιμή € 7,09
Διαφορά 0,28%
Τιμή € 0,405
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,36
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,59
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,159
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,866
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,143
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,15
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 10,60
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 13,80
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,010
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,200
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,48
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,021
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,10
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,11
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,443
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,067
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,152
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,049
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,90
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,94
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,218
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,303
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,62
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,158
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 12,58
Διαφορά -0,08%
Τιμή € 18,49
Διαφορά -0,16%
Τιμή € 5,35
Διαφορά -0,19%
Τιμή € 0,515
Διαφορά -0,19%
Τιμή € 0,500
Διαφορά -0,20%
Τιμή € 4,66
Διαφορά -0,21%
Τιμή € 2,66
Διαφορά -0,37%
Τιμή € 2,35
Διαφορά -0,42%
Τιμή € 3,70
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 0,159
Διαφορά -0,62%
Τιμή € 4,15
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 7,19
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 0,350
Διαφορά -0,85%
Τιμή € 0,224
Διαφορά -0,89%
Τιμή € 0,109
Διαφορά -0,91%
Τιμή € 5,39
Διαφορά -0,92%
Τιμή € 1,06
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 0,515
Διαφορά -0,96%
Τιμή € 0,097
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 19,28
Διαφορά -1,03%
Τιμή € 0,335
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 0,449
Διαφορά -1,32%
Τιμή € 0,320
Διαφορά -1,54%
Τιμή € 4,28
Διαφορά -1,61%
Τιμή € 22,55
Διαφορά -1,70%
Τιμή € 0,513
Διαφορά -1,72%
Τιμή € 1,14
Διαφορά -1,72%
Τιμή € 0,222
Διαφορά -1,77%
Τιμή € 0,783
Διαφορά -2,12%
Τιμή € 2,45
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 0,201
Διαφορά -2,90%
Τιμή € 1,64
Διαφορά -2,96%
Τιμή € 3,56
Διαφορά -3,00%
Τιμή € 0,543
Διαφορά -3,04%
Τιμή € 0,082
Διαφορά -3,53%
Τιμή € 0,771
Διαφορά -3,62%
Τιμή € 0,850
Διαφορά -3,63%
Τιμή € 15,58
Διαφορά -4,12%
Τιμή € 0,400
Διαφορά -4,53%
Τιμή € 1,63
Διαφορά -5,23%
Τιμή € 0,072
Διαφορά -5,26%
Τιμή € 0,200
Διαφορά -6,10%
Τιμή € 0,731
Διαφορά -7,47%
Τιμή € 0,225
Διαφορά -8,54%
Τιμή € 0,475
Διαφορά -8,65%
Τιμή € 0,121
Διαφορά -9,02%
Τιμή € 0,249
Διαφορά -9,12%
Τιμή € 0,161
Διαφορά -9,55%
Τιμή € 0,225
Διαφορά -9,64%
Τιμή € 0,388
Διαφορά -9,77%
Τιμή € 0,517
Διαφορά -9,77%
Τιμή € 1,09
Διαφορά -9,92%
Τιμή € 0,247
Διαφορά -11,79%
Τιμή € 0,210
Διαφορά -12,86%
Τιμή € 0,080
Διαφορά -13,98%
Τιμή € 0,041
Διαφορά -18,00%
Τιμή € 0,290
Διαφορά -18,08%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων