Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 198 58 33 13 94 Πράξεις 12.239 Αξία € 23,24 εκ
Με πράξεις 104 Όγκος 10.313.070 Χρημ/κή αξία € 46,65 δις
Τιμή € 1,23
Διαφορά 28,80%
Τιμή € 1,68
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,216
Διαφορά 17,39%
Τιμή € 0,935
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,234
Διαφορά 8,84%
Τιμή € 3,26
Διαφορά 8,67%
Τιμή € 0,013
Διαφορά 8,33%
Τιμή € 41,2
Διαφορά 7,85%
Τιμή € 0,542
Διαφορά 6,90%
Τιμή € 0,1796
Διαφορά 6,27%
Τιμή € 4,86
Διαφορά 5,65%
Τιμή € 7,04
Διαφορά 5,07%
Τιμή € 0,212
Διαφορά 4,95%
Τιμή € 0,356
Διαφορά 4,09%
Τιμή € 0,13
Διαφορά 4,00%
Τιμή € 1,239
Διαφορά 3,94%
Τιμή € 12,68
Διαφορά 3,59%
Τιμή € 9,975
Διαφορά 3,21%
Τιμή € 0,98
Διαφορά 3,16%
Τιμή € 1,186
Διαφορά 2,95%
Τιμή € 5,4
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 16,5
Διαφορά 2,80%
Τιμή € 1,622
Διαφορά 2,66%
Τιμή € 8,405
Διαφορά 2,56%
Τιμή € 2,665
Διαφορά 2,50%
Τιμή € 5,32
Διαφορά 2,31%
Τιμή € 1,12
Διαφορά 2,28%
Τιμή € 19,62
Διαφορά 2,19%
Τιμή € 1,03
Διαφορά 1,98%
Τιμή € 0,104
Διαφορά 1,96%
Τιμή € 15,86
Διαφορά 1,93%
Τιμή € 5,05
Διαφορά 1,92%
Τιμή € 6,99
Διαφορά 1,90%
Τιμή € 4,76
Διαφορά 1,71%
Τιμή € 4,24
Διαφορά 1,68%
Τιμή € 0,0732
Διαφορά 1,67%
Τιμή € 0,124
Διαφορά 1,64%
Τιμή € 1,44
Διαφορά 1,41%
Τιμή € 23,5
Διαφορά 1,29%
Τιμή € 1,2
Διαφορά 1,27%
Τιμή € 1,296
Διαφορά 1,25%
Τιμή € 7,99
Διαφορά 1,14%
Τιμή € 4,45
Διαφορά 1,14%
Τιμή € 3,85
Διαφορά 1,05%
Τιμή € 4,25
Διαφορά 0,95%
Τιμή € 1,172
Διαφορά 0,95%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 1,25
Διαφορά 0,81%
Τιμή € 0,77
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 1,106
Διαφορά 0,73%
Τιμή € 1,79
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 7,8
Διαφορά 0,52%
Τιμή € 5,87
Διαφορά 0,51%
Τιμή € 0,1125
Διαφορά 0,45%
Τιμή € 22,75
Διαφορά 0,44%
Τιμή € 1,35
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 6,58
Διαφορά 0,30%
Τιμή € 3,31
Διαφορά 0,30%
Τιμή € 0,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,19
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,09
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,54
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,1
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,82
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,17
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,9
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,06
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,91
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,888
Διαφορά -0,22%
Τιμή € 26,57
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 0,732
Διαφορά -0,27%
Τιμή € 0,667
Διαφορά -0,30%
Τιμή € 13,75
Διαφορά -0,36%
Τιμή € 1,531
Διαφορά -0,58%
Τιμή € 0,33
Διαφορά -0,60%
Τιμή € 0,152
Διαφορά -0,65%
Τιμή € 0,468
Διαφορά -0,85%
Τιμή € 21,2
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 13,5
Διαφορά -1,10%
Τιμή € 6
Διαφορά -1,15%
Τιμή € 0,377
Διαφορά -1,31%
Τιμή € 1,31
Διαφορά -1,50%
Τιμή € 6,76
Διαφορά -1,74%
Τιμή € 0,55
Διαφορά -1,79%
Τιμή € 1,9
Διαφορά -1,81%
Τιμή € 1,195
Διαφορά -2,05%
Τιμή € 0,535
Διαφορά -2,73%
Τιμή € 0,42
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 6
Διαφορά -3,23%
Τιμή € 0,058
Διαφορά -3,33%
Τιμή € 1,06
Διαφορά -3,64%
Τιμή € 1,25
Διαφορά -3,85%
Τιμή € 4,9
Διαφορά -3,92%
Τιμή € 0,36
Διαφορά -4,51%
Τιμή € 0,474
Διαφορά -4,82%
Τιμή € 0,83
Διαφορά -7,78%
Τιμή € 0,348
Διαφορά -8,42%
Τιμή € 0,456
Διαφορά -9,70%
Τιμή € 0,182
Διαφορά -9,90%
Τιμή € 0,24
Διαφορά -13,67%
Τιμή € 0,6
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων