Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 185 40 63 22 60 Πράξεις 21.089 Αξία € 34,81 εκ
Με πράξεις 125 Όγκος 28.912.680 Χρημ/κή αξία € 49,08 δις
Τιμή € 0,146
Αλλαγή 19,67%
Τιμή € 1,09
Αλλαγή 10,66%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,137
Αλλαγή 9,60%
Τιμή € 0,242
Αλλαγή 9,01%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 5,26%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή 4,35%
Τιμή € 6,85
Αλλαγή 3,79%
Τιμή € 0,782
Αλλαγή 3,58%
Τιμή € 30,18
Αλλαγή 3,25%
Τιμή € 0,408
Αλλαγή 3,03%
Τιμή € 4,79
Αλλαγή 2,79%
Τιμή € 0,818
Αλλαγή 2,25%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή 1,93%
Τιμή € 1,62
Αλλαγή 1,89%
Τιμή € 0,73
Αλλαγή 1,67%
Τιμή € 1,32
Αλλαγή 1,54%
Τιμή € 2,17
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 1,247
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 0,446
Αλλαγή 1,36%
Τιμή € 5,48
Αλλαγή 1,29%
Τιμή € 1,24
Αλλαγή 1,22%
Τιμή € 4,55
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 16,46
Αλλαγή 0,98%
Τιμή € 4,44
Αλλαγή 0,91%
Τιμή € 0,645
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 260
Αλλαγή 0,78%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 0,278
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 17,9
Αλλαγή 0,56%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 0,52%
Τιμή € 8,12
Αλλαγή 0,49%
Τιμή € 1,105
Αλλαγή 0,45%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 0,39%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή 0,37%
Τιμή € 0,145
Αλλαγή 0,35%
Τιμή € 6,42
Αλλαγή 0,16%
Τιμή € 7,89
Αλλαγή 0,13%
Τιμή € 1,668
Αλλαγή 0,12%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,378
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,129
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,156
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,042
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,86
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,128
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,17
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,5
Αλλαγή -0,12%
Τιμή € 10,65
Αλλαγή -0,28%
Τιμή € 1,35
Αλλαγή -0,30%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή -0,31%
Τιμή € 1,525
Αλλαγή -0,33%
Τιμή € 8,86
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 14,6
Αλλαγή -0,34%
Τιμή € 1,314
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 4,04
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή -0,52%
Τιμή € 0,5565
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 8,905
Αλλαγή -0,61%
Τιμή € 1,48
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 0,295
Αλλαγή -0,67%
Τιμή € 2,76
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 19,12
Αλλαγή -0,73%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -0,76%
Τιμή € 5,06
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 49,8
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 4,96
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 2,4
Αλλαγή -0,83%
Τιμή € 5,8
Αλλαγή -0,85%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -0,90%
Τιμή € 0,318
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή -1,44%
Τιμή € 20,5
Αλλαγή -1,44%
Τιμή € 0,805
Αλλαγή -1,59%
Τιμή € 17,7
Αλλαγή -1,67%
Τιμή € 0,057
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή -1,73%
Τιμή € 10,7
Αλλαγή -1,83%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή -1,94%
Τιμή € 0,139
Αλλαγή -2,11%
Τιμή € 0,083
Αλλαγή -2,12%
Τιμή € 0,222
Αλλαγή -2,20%
Τιμή € 7,02
Αλλαγή -2,23%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -2,26%
Τιμή € 2,965
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 0,116
Αλλαγή -2,52%
Τιμή € 3,81
Αλλαγή -2,56%
Τιμή € 0,0608
Αλλαγή -2,56%
Τιμή € 14,6
Αλλαγή -2,67%
Τιμή € 7,05
Αλλαγή -2,76%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή -2,78%
Τιμή € 0,206
Αλλαγή -2,83%
Τιμή € 4,565
Αλλαγή -2,87%
Τιμή € 0,495
Αλλαγή -3,32%
Τιμή € 0,85
Αλλαγή -3,95%
Τιμή € 0,955
Αλλαγή -4,02%
Τιμή € 4,66
Αλλαγή -4,12%
Τιμή € 1,63
Αλλαγή -4,12%
Τιμή € 0,54
Αλλαγή -6,09%
Τιμή € 0,309
Αλλαγή -6,36%
Τιμή € 0,116
Αλλαγή -8,66%
Τιμή € 0,122
Αλλαγή -9,63%
Τιμή € 0,099
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή -14,29%
Τιμή € 0,224
Αλλαγή -19,42%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή -19,72%
Τιμή € 0,024
Αλλαγή -20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων