Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 179 56 32 18 73 Πράξεις 8.142 Αξία € 16,28 εκ
Με πράξεις 106 Όγκος 7.947.714 Χρημ/κή αξία € 60,19 δις
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 0,52%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,22
Αλλαγή -0,57%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,755
Αλλαγή 5,15%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,195
Αλλαγή 1,86%
Τιμή € 0,067
Αλλαγή -2,90%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,08
Αλλαγή 0,93%
Τιμή € 1,635
Αλλαγή 2,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,26
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,12
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 6,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,304
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,4255
Αλλαγή 4,03%
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,225
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 0,82
Αλλαγή -6,82%
Τιμή € 0,37
Αλλαγή 17,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,23
Αλλαγή 0,82%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,83
Αλλαγή 1,22%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,6
Αλλαγή 6,11%
Τιμή € 2,8
Αλλαγή -1,41%
Τιμή € 2,9
Αλλαγή 5,84%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,045
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 30,8
Αλλαγή -0,93%
Τιμή € 1,98
Αλλαγή 2,86%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 14,28
Αλλαγή -0,14%
Τιμή € 2,19
Αλλαγή 6,57%
Τιμή € 9,16
Αλλαγή 0,22%
Τιμή € 1,47
Αλλαγή 1,38%
Τιμή € 3,2
Αλλαγή -0,62%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή -0,54%
Τιμή € 2,035
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,21
Αλλαγή -6,25%
Τιμή € 2,355
Αλλαγή 1,07%
Τιμή € 4,85
Αλλαγή -3,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,7
Αλλαγή -0,39%
Τιμή € 4,72
Αλλαγή -1,26%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,843
Αλλαγή 1,57%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,03
Αλλαγή 2,13%
Τιμή € 1,42
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,36
Αλλαγή 2,61%
Τιμή € 4,945
Αλλαγή -0,10%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,975
Αλλαγή 2,33%
Τιμή € 0,549
Αλλαγή 4,37%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,62
Αλλαγή 1,64%
Τιμή € 1,192
Αλλαγή 5,49%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή 0,81%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,85
Αλλαγή -3,09%
Τιμή € 3,66
Αλλαγή -0,27%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,04
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,46
Αλλαγή 1,65%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 0,24
Αλλαγή 3,90%
Τιμή € 21
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,6
Αλλαγή 0,36%
Τιμή € 1,61
Αλλαγή -1,83%
Τιμή € 2,5
Αλλαγή 4,17%
Τιμή € 0,32
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 9,35
Αλλαγή 1,85%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,184
Αλλαγή -8,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,55
Αλλαγή 7,84%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,325
Αλλαγή 0,38%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,25
Αλλαγή -4,58%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,144
Αλλαγή 0,14%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,7
Αλλαγή -1,05%
Τιμή € 22,36
Αλλαγή 0,45%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,27
Αλλαγή -2,31%
Τιμή € 0,505
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,9
Αλλαγή 1,36%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 11
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 1,83
Αλλαγή -9,41%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1975
Αλλαγή 1,28%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,454
Αλλαγή -0,87%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,087
Αλλαγή -17,14%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23,95
Αλλαγή 0,84%
Τιμή € 2,48
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 10
Αλλαγή 0,05%
Τιμή € 12,4
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 6
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 3,33%
Τιμή € 4,96
Αλλαγή -0,80%
Τιμή € 1,785
Αλλαγή 2,00%
Τιμή € 0,155
Αλλαγή 3,33%
Τιμή € 2,754
Αλλαγή 2,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,37
Αλλαγή -0,42%
Τιμή € 4,26
Αλλαγή 0,95%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,17
Αλλαγή 8,97%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,82
Αλλαγή 1,06%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή 0,64%
Τιμή € 8,64
Αλλαγή -0,23%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,05
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,261
Αλλαγή 1,16%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,16
Αλλαγή -6,18%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,34
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,15
Αλλαγή -0,56%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,7
Αλλαγή 0,31%
Τιμή € 19,04
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,865
Αλλαγή -8,95%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 4,73%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,169
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,42
Αλλαγή 0,37%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 11 1 0 0 10 Πράξεις 18 Αξία € 15.171,8
Με πράξεις 1 Όγκος 4.340 Χρημ/κή αξία € 133,21 εκ
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,72
Αλλαγή 8,14%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων