Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 179 75 27 21 56 Πράξεις 37.445 Αξία € 71,89 εκ
Με πράξεις 123 Όγκος 31.812.412 Χρημ/κή αξία € 59,88 δις
Τιμή € 1,4
Αλλαγή 0,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,14
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 1,8
Αλλαγή -15,09%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή -1,86%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,13
Αλλαγή 1,19%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,58
Αλλαγή -19,44%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 10,08%
Τιμή € 1,719
Αλλαγή 2,57%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή 9,09%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,12
Αλλαγή 3,31%
Τιμή € 3,28
Αλλαγή 3,47%
Τιμή € 7,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,28
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,445
Αλλαγή 0,68%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή -1,15%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,114
Αλλαγή 20,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,98
Αλλαγή 1,02%
Τιμή € 0,835
Αλλαγή 7,05%
Τιμή € 0,357
Αλλαγή -8,93%
Τιμή € 0,0505
Αλλαγή -19,84%
Τιμή € 0,9
Αλλαγή -10,00%
Τιμή € 2,34
Αλλαγή 8,33%
Τιμή € 1,15
Αλλαγή 3,60%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,83
Αλλαγή 2,47%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 0,46%
Τιμή € 2,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,92
Αλλαγή 5,19%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,183
Αλλαγή 2,81%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,389
Αλλαγή -2,75%
Τιμή € 0,982
Αλλαγή 3,37%
Τιμή € 30,15
Αλλαγή 2,17%
Τιμή € 1,85
Αλλαγή 0,54%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,338
Αλλαγή 5,62%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,9
Αλλαγή 0,72%
Τιμή € 1,902
Αλλαγή -1,96%
Τιμή € 8,72
Αλλαγή 1,40%
Τιμή € 1,555
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,3
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή -0,81%
Τιμή € 1,84
Αλλαγή 1,21%
Τιμή € 0,252
Αλλαγή 9,57%
Τιμή € 0,198
Αλλαγή 11,86%
Τιμή € 2,632
Αλλαγή 1,50%
Τιμή € 5,04
Αλλαγή 0,40%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,08
Αλλαγή 2,80%
Τιμή € 4,41
Αλλαγή -0,90%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,824
Αλλαγή -0,72%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,715
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,2
Αλλαγή -0,45%
Τιμή € 0,975
Αλλαγή 0,83%
Τιμή € 0,346
Αλλαγή 11,61%
Τιμή € 2,08
Αλλαγή -0,95%
Τιμή € 0,485
Αλλαγή 3,19%
Τιμή € 1,02
Αλλαγή 9,68%
Τιμή € 6,25
Αλλαγή 0,81%
Τιμή € 0,74
Αλλαγή 2,78%
Τιμή € 1,01
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 1,71%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 274
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,8
Αλλαγή -0,64%
Τιμή € 3
Αλλαγή 1,52%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,908
Αλλαγή 1,34%
Τιμή € 1,79
Αλλαγή 22,60%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή 5,10%
Τιμή € 0,223
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή 1,41%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή 3,12%
Τιμή € 2,12
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,286
Αλλαγή -8,33%
Τιμή € 8,01
Αλλαγή 1,91%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,4
Αλλαγή -0,58%
Τιμή € 1,54
Αλλαγή -2,22%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,26
Αλλαγή 4,13%
Τιμή € 1,9
Αλλαγή -5,00%
Τιμή € 57
Αλλαγή 2,15%
Τιμή € 0,1422
Αλλαγή 1,28%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,77
Αλλαγή 0,63%
Τιμή € 21,84
Αλλαγή 1,49%
Τιμή € 0,625
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 2,99%
Τιμή € 0,505
Αλλαγή 1,81%
Τιμή € 17,22
Αλλαγή 1,47%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,3
Αλλαγή 1,77%
Τιμή € 0,169
Αλλαγή 19,86%
Τιμή € 10,1
Αλλαγή 2,33%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,213
Αλλαγή 2,90%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,109
Αλλαγή -14,84%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 23,85
Αλλαγή 2,14%
Τιμή € 2,58
Αλλαγή 2,79%
Τιμή € 9,9
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 12,77
Αλλαγή 0,71%
Τιμή € 6,78
Αλλαγή 0,89%
Τιμή € 0,366
Αλλαγή -8,04%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,555
Αλλαγή 1,30%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,08
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -2,48%
Τιμή € 7,25
Αλλαγή 0,69%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,11
Αλλαγή 0,48%
Τιμή € 4
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 12,1
Αλλαγή 1,68%
Τιμή € 4,96
Αλλαγή 5,98%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,13
Αλλαγή 1,75%
Τιμή € 3
Αλλαγή -9,09%
Τιμή € 0,055
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,051
Αλλαγή -3,77%
Τιμή € 0,232
Αλλαγή 0,87%
Τιμή € 0,515
Αλλαγή 14,44%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,202
Αλλαγή -27,86%
Τιμή € 0,266
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,49
Αλλαγή 1,77%
Τιμή € 2,78
Αλλαγή 0,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,278
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,33
Αλλαγή 19,57%
Τιμή € 0,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,36
Αλλαγή 0,56%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,865
Αλλαγή -3,89%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 11 2 1 0 8 Πράξεις 19 Αξία € 11.003,7
Με πράξεις 3 Όγκος 1.549 Χρημ/κή αξία € 134,09 εκ
Τιμή € 17,1
Αλλαγή -1,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7
Αλλαγή 2,94%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,58
Αλλαγή 8,48%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων