Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 185 58 26 20 81 Πράξεις 7.756 Αξία € 13,66 εκ
Με πράξεις 104 Όγκος 9.764.308 Χρημ/κή αξία € 48,75 δις
Τιμή € 1,3
Αλλαγή 1,56%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,292
Αλλαγή -0,68%
Τιμή € 0,264
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,644
Αλλαγή -0,36%
Τιμή € 0,042
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,226
Αλλαγή -18,70%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,327
Αλλαγή 3,81%
Τιμή € 1,079
Αλλαγή 3,75%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,058
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,905
Αλλαγή 1,60%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,94
Αλλαγή 2,80%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή -2,16%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,118
Αλλαγή 2,43%
Τιμή € 1,3
Αλλαγή -1,52%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,056
Αλλαγή 16,67%
Τιμή € 0,35
Αλλαγή -19,72%
Τιμή € 3,025
Αλλαγή 0,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,31
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,06
Αλλαγή 5,26%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,64
Αλλαγή -3,03%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,03
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 8,49
Αλλαγή 1,31%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,361
Αλλαγή 2,64%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,278
Αλλαγή 6,11%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,83
Αλλαγή 2,47%
Τιμή € 29,12
Αλλαγή 0,41%
Τιμή € 1,31
Αλλαγή 0,77%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,137
Αλλαγή 9,60%
Τιμή € 1,55
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 13,5
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 1,548
Αλλαγή 1,18%
Τιμή € 7,89
Αλλαγή 0,77%
Τιμή € 1,29
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,56
Αλλαγή 7,56%
Τιμή € 1,53
Αλλαγή 3,38%
Τιμή € 1,495
Αλλαγή 0,67%
Τιμή € 0,126
Αλλαγή -6,67%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,158
Αλλαγή 3,86%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,48
Αλλαγή 1,48%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,5585
Αλλαγή 3,52%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 3,85
Αλλαγή 1,05%
Τιμή € 1,355
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,49
Αλλαγή 2,76%
Τιμή € 4,75
Αλλαγή 1,06%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,2
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 2,07%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 0,97
Αλλαγή 1,04%
Τιμή € 4,02
Αλλαγή -0,99%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 2,22%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,71
Αλλαγή 1,72%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,454
Αλλαγή 9,66%
Τιμή € 0,22
Αλλαγή -2,65%
Τιμή € 14,7
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,826
Αλλαγή -8,22%
Τιμή € 4,38
Αλλαγή -0,91%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,122
Αλλαγή -3,94%
Τιμή € 6,37
Αλλαγή 2,74%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,848
Αλλαγή 0,47%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,96
Αλλαγή -3,03%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 50,8
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 0,0846
Αλλαγή 3,17%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2
Αλλαγή -4,76%
Τιμή € 4,98
Αλλαγή 1,01%
Τιμή € 21,05
Αλλαγή -0,24%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,87
Αλλαγή -2,25%
Τιμή € 0,344
Αλλαγή 1,78%
Τιμή € 15,04
Αλλαγή 1,76%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή -2,33%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8,8
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 1,7
Αλλαγή 6,25%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,1778
Αλλαγή 3,98%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 24,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 16,24
Αλλαγή -0,49%
Τιμή € 2,14
Αλλαγή -0,47%
Τιμή € 8,97
Αλλαγή 0,79%
Τιμή € 10,57
Αλλαγή 0,19%
Τιμή € 22
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,19
Αλλαγή 3,93%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,729
Αλλαγή 5,04%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,96
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,26
Αλλαγή 0,44%
Τιμή € 4,24
Αλλαγή -0,70%
Τιμή € 11,3
Αλλαγή 5,61%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,86
Αλλαγή 0,54%
Τιμή € 0,6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 7,18
Αλλαγή 2,28%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,03
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,0612
Αλλαγή 3,73%
Τιμή € 0,142
Αλλαγή 1,07%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,74
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 0,23
Αλλαγή 2,68%
Τιμή € 0,228
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,4
Αλλαγή -0,31%
Τιμή € 0,98
Αλλαγή -1,01%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 19,2
Αλλαγή 0,42%
Τιμή € 18
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,95
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,156
Αλλαγή 20,00%
Τιμή € 0,139
Αλλαγή -3,47%
Τιμή € 4,695
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,49
Αλλαγή -1,21%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 12 1 1 0 10 Πράξεις 37 Αξία € 9.798,48
Με πράξεις 2 Όγκος 10.256 Χρημ/κή αξία € 118,37 εκ
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,88
Αλλαγή 3,30%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,52
Αλλαγή -1,89%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων