Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

Μετοχές 181 70 25 17 69 Πράξεις 33.738 Αξία € 84,60 εκ
Με πράξεις 112 Όγκος 74.014.558 Χρημ/κή αξία € 51,52 δις
Τιμή € 1,266
Αλλαγή -0,78%
Τιμή € 9,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,4445
Αλλαγή 1,14%
Τιμή € 0,226
Αλλαγή -5,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,714
Αλλαγή 2,02%
Τιμή € 0,0375
Αλλαγή -10,71%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,436
Αλλαγή 2,59%
Τιμή € 1,229
Αλλαγή 2,67%
Τιμή € 23
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,054
Αλλαγή -6,09%
Τιμή € 1,89
Αλλαγή 0,53%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 8
Αλλαγή 2,30%
Τιμή € 2,65
Αλλαγή -1,49%
Τιμή € 6,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,195
Αλλαγή 2,52%
Τιμή € 1,34
Αλλαγή 2,68%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,334
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,91
Αλλαγή 1,39%
Τιμή € 0,66
Αλλαγή 10,00%
Τιμή € 0,315
Αλλαγή 3,28%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,645
Αλλαγή -29,12%
Τιμή € 2,1
Αλλαγή 5,00%
Τιμή € 0,7
Αλλαγή 1,45%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,705
Αλλαγή -3,42%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,74
Αλλαγή -1,04%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,371
Αλλαγή 3,24%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,16
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,318
Αλλαγή 7,80%
Τιμή € 0,83
Αλλαγή 3,75%
Τιμή € 31,51
Αλλαγή 2,34%
Τιμή € 1,33
Αλλαγή 3,91%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,19
Αλλαγή -9,52%
Τιμή € 1,74
Αλλαγή 2,35%
Τιμή € 12,54
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 1,52
Αλλαγή 0,80%
Τιμή € 7,65
Αλλαγή 0,53%
Τιμή € 1,18
Αλλαγή -0,84%
Τιμή € 2,6
Αλλαγή -2,99%
Τιμή € 1,5
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 1,562
Αλλαγή 1,69%
Τιμή € 0,139
Αλλαγή 15,83%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,032
Αλλαγή 1,93%
Τιμή € 4,29
Αλλαγή 1,18%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,89
Αλλαγή 1,03%
Τιμή € 4,05
Αλλαγή 7,14%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,754
Αλλαγή 6,05%
Τιμή € 0,492
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4
Αλλαγή 0,38%
Τιμή € 1,46
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,75
Αλλαγή 3,24%
Τιμή € 4,945
Αλλαγή 0,20%
Τιμή € 0,232
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,3585
Αλλαγή 1,13%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή -4,24%
Τιμή € 6
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,737
Αλλαγή 0,96%
Τιμή € 0,92
Αλλαγή 0,22%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,8
Αλλαγή 0,74%
Τιμή € 1,65
Αλλαγή 4,04%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,73
Αλλαγή 1,11%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή 5,34%
Τιμή € 0,4
Αλλαγή 6,38%
Τιμή € 0,194
Αλλαγή 2,11%
Τιμή € 17
Αλλαγή -0,29%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,14
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,12
Αλλαγή -0,89%
Τιμή € 1,38
Αλλαγή -6,12%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,62
Αλλαγή 4,09%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,79
Αλλαγή 3,40%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1
Αλλαγή 2,04%
Τιμή € 1,78
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 54
Αλλαγή 1,12%
Τιμή € 0,0842
Αλλαγή 1,32%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 4,95
Αλλαγή -0,60%
Τιμή € 20,04
Αλλαγή 1,42%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,8
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,398
Αλλαγή 2,05%
Τιμή € 15,07
Αλλαγή 5,02%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,114
Αλλαγή 2,70%
Τιμή € 8,96
Αλλαγή 2,40%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,53
Αλλαγή 7,29%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,175
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 27,5
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 21,25
Αλλαγή 1,43%
Τιμή € 2,07
Αλλαγή 1,47%
Τιμή € 8,4
Αλλαγή 0,06%
Τιμή € 11,45
Αλλαγή 0,70%
Τιμή € 23,6
Αλλαγή 0,43%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 5,15
Αλλαγή 5,10%
Τιμή € 1,45
Αλλαγή -2,68%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,565
Αλλαγή 7,93%
Τιμή € 1,05
Αλλαγή 8,02%
Τιμή € 7,15
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,895
Αλλαγή 2,16%
Τιμή € 4,09
Αλλαγή 0,25%
Τιμή € 10,3
Αλλαγή -2,83%
Τιμή € 3,42
Αλλαγή -1,72%
Τιμή € 0,145
Αλλαγή -19,44%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 2,83
Αλλαγή -3,08%
Τιμή € 0,67
Αλλαγή 1,52%
Τιμή € 7,35
Αλλαγή 2,08%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,037
Αλλαγή -7,50%
Τιμή € 0,042
Αλλαγή 1,20%
Τιμή € 0,201
Αλλαγή 5,24%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 6,75
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 17,26
Αλλαγή 2,37%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,204
Αλλαγή -15,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,12
Αλλαγή -19,46%
Τιμή € 0,0935
Αλλαγή -3,61%
Τιμή € 4,75
Αλλαγή 0,21%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,675
Αλλαγή 8,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετοχές 12 2 1 1 8 Πράξεις 43 Αξία € 54.465,8
Με πράξεις 4 Όγκος 54.830 Χρημ/κή αξία € 122,64 εκ
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1,49
Αλλαγή 1,36%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 1
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,88
Αλλαγή 4,76%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή -
Αλλαγή 0,00%
Τιμή € 0,56
Αλλαγή -1,75%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων