Εμείς, στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) έχουμε πειστεί για τη δυναμική και τις προοπτικές του κλάδου των Ελληνικών τροφίμων και ποτών. Η θέση μας αυτή βασίζεται τόσο στην υψηλή διαθεσιμότητα ποιοτικών πρώτων υλών και παραγωγικής διαδικασίας παραγωγής, όσο και στον μεγάλο αριθμό των επιχειρήσεων, οι οποίες με πάθος και αγάπη για τη δουλειά τους, συμμετέχουν στην ανάπτυξη, παραγωγή και επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων και τη διανομή τους σε όλον τον κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου της ελληνικής οικονομίας, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των εταιριών και  των προϊόντων τους, προκειμένου να διεισδύσουν σε ξένες αγορές, να βελτιώσουν την προβολή και αναγνωσιμότητα των προϊόντων τους, να συνάψουν συνεργασίες επενδυτικές ή και επιχειρηματικές, να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους μέσω της άντλησης κεφαλαίων και να χρηματοδοτήσουν αποτελεσματικά την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας δημιουργήσαμε μεταξύ άλλων, έναν ειδικό ιστοχώρο (microsite) στην ιστοσελίδα του Χ.Α. με στόχο την παροχή ενημέρωσης για βασικούς τομείς του συγκεκριμένου κλάδου, τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα του, αλλά και άλλα γενικότερα θέματα ενδιαφέροντος. Το υλικό που είναι αναρτημένο θα ανανεώνεται ανά τακτά διαστήματα, συμπεριλαμβάνοντας νέες επιχειρήσεις και προϊόντα. Μέρος του ιστοχώρου αποτελεί και ο συνοπτικός οδηγός που ετοίμασε το Χ.Α. με θέμα την ελληνική διατροφή ("Greek Food - The story"), στον οποίο παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς του κλάδου Αγροτικών προϊόντων - Τροφίμων και Ποτών, καθώς και εταιρίες κάθε τομέα.

Συγχρόνως, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση του νομοθετικού, ρυθμιστικού και φορολογικού  περιβάλλοντος στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων μέσω του Χ.Α. για εισηγμένα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (listed funds), προς όφελος  τόσο εισηγμένων εταιριών όσο και μη εισηγμένων. Επιπρόσθετα, θα δοθεί η ευκαιρία σε ταλαντούχους και έμπειρους επιχειρηματίες του κλάδου, να αποκτήσουν πρόσβαση στους κατάλληλους διεθνείς συνεργάτες, για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους στόχων.

Υπάρχουν αξιοσημείωτες ευκαιρίες για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα. Το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι σε θέση μέσω των αγορών του (Κύρια Αγορά και  Εναλλακτική Αγορά - ΕΝ.Α.), να προσφέρει ένα ασφαλές και διαφανές περιβάλλον για ξένους θεσμικούς επενδυτές.

«Στον κλάδο επεξεργασίας τροφίμων, εξαιτίας της διαθεσιμότητας υψηλής ποιότητας πρώτων υλών και παραγωγής, εξειδικευμένης γνώσης και λογικών επιπέδων κόστους (σε ορισμένες κατηγορίες), η Ελλάδα έχει να επιδείξει σημαντικό δυναμικό για να αυξήσει την παραγωγή, να ενισχύσει τις εξαγωγές της και να περιορίσει τις εισαγωγές της, ειδικά σε τέσσερεις αξιόλογους τομείς υψηλού δυναμικού, και συγκεκριμένα, στον τομέα του ελαιόλαδου, των φρούτων και λαχανικών, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των προϊόντων αρτοποιείου».

Greece 10 Years Ahead,
McKinsey & Company 2011 

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση σε μορφή PDF:

 
Επικοινωνία
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα,
Τηλ. +30 210-33 66 496, Fax +30 210-33 66 101
www.athexgroup.gr
 
Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε e mail στη διεύθυνση: companies@athexgroup.gr

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων