Αντικείμενο της Εποπτείας Αγοράς είναι ο συνεχής έλεγχος των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ή/και κατά περίπτωση μετά το πέρας αυτής, με σκοπό τον εντοπισμό ενδείξεων για χρηματιστηριακές πρακτικές που στρέφονται κατά της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών.

Ο ρόλος της εποπτείας συναλλαγών του Χρηματιστηρίου είναι να εντοπίσει και να αναφέρει απαγορευμένες συναλλακτικές συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές, που καλύπτονται από τον όρο κατάχρηση αγοράς (market abuse), συνίστανται είτε στη στρέβλωση του μηχανισμού διαμόρφωσης τιμών (χειραγώγηση αγοράς - market manipulation) άμεσα (επηρεασμός τιμής, ρευστότητας) ή έμμεσα (επηρεασμός συνόλου πληροφόρησης, π.χ. διασπορά ψευδών ειδήσεων) είτε στην αποκόμιση κέρδους μέσω της αξιοποίησης προνομιακής (μη δημόσιας) πληροφορίας (insider dealing). Για το σκοπό αυτό το Χρηματιστήριο δεσμεύει και οργανώνει πόρους (ανθρώπους και συστήματα) αναπτύσσοντας παράλληλα τεχνογνωσία και διαδικασίες.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων