Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Σεπ 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΙΝΤΕΤ 0,32 7,38 49 1.761.365,76 1,5 1
ΙΝΤΚΑ 1,12 -1,41 65 55.328.000 46,97 1
ΠΛΑΙΣ 3,92 -2 18 15.576.589,224 13,22 1
ΚΟΥΑΛ 0,238 -0,83 19 1.236.546,326 1,05 1
ΙΛΥΔΑ 0,212 0 44 767.333,593 0,65 1
ΣΠΙ 0,2 0 22 435.930 0,37 1
ΜΛΣ 4,32 0,93 44 23.602.233,6 20,04 1
ΠΡΟΦ 1,32 0 50 7.796.047,38 6,62 1
ΣΠΕΙΣ 5,3 0,95 33 11.292.470,97 9,59 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων