Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (14 Αυγ 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΜΟΥΖΚ 0,344 0 20 2.214.537,84 1,84 1
ΜΠΡΙΚ 1,82 -0,82 24 5.207.324,741 4,33 1
ΓΕΒΚΑ 0,575 -1,71 44 6.087.180 5,06 1
ΕΛΤΚ 2,6 0,78 30 10.959.757,38 9,11 1
ΕΦΤΖΙ 0,46 0 23 5.586.256,293 4,65 1
ΛΥΚ 0,858 0 21 3.707.811,427 3,08 1
ΕΚΤΕΡ 0,99 0,51 50 5.568.750 4,63 1
ΣΕΛΟ 0,098 7,95 18 4.321.732,075 3,59 1
ΚΡΕΤΑ 0,636 0 20 3.749.856 3,12 1
ΚΟΥΑΛ 0,239 1,27 19 1.241.741,899 1,03 1
ΑΣΚΟ 2,38 -0,83 36 11.246.373,936 9,35 1
ΠΠΑΚ 3,66 -0,54 33 4.774.542,102 3,97 1
ΔΡΟΜΕ 0,238 0 28 2.313.740,8 1,92 1
ΚΑΝΑΚ 4 0 20 6.000.000 4,99 1
ΣΕΝΤΡ 0,119 4,39 38 4.572.818,507 3,8 1
ΠΡΟΦ 1,345 0 50 7.943.699,793 6,61 1
ΡΕΒΟΙΛ 0,51 0 28 3.129.119,137 2,6 1
ΕΛΙΝ 1,4 0 37 12.342.971,34 10,26 1
ΙΝΤΕΡΚΟ 5,45 0 22 12.589.500 10,47 1
ΠΑΠ 0,808 1 33 6.697.572,842 5,57 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων