Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Σεπ 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΚΕΚΡ 1,22 -0,81 24 5.798.650,435 0,96 1
ΜΠΡΙΚ 1,945 -0,26 24 5.564.970,671 0,92 1
ΓΡΙΒ 8,06 -0,25 49 399.916.244 66,04 1
ΛΑΜΔΑ 6,77 0 36 194.297.910,03 32,08 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων