Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (18 Ιαν 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΚΕΚΡ 1,1 10 24 5.228.291,376 0,7 1
ΜΠΡΙΚ 1,86 3,05 24 5.321.771,438 0,71 1
ΓΡΙΒ 9,5 1,82 49 471.365.300 62,92 1
ΛΑΜΔΑ 6,84 -1,44 49 267.195.501,09 35,67 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων