Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Μαρ 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΚΡΙ 3,9 -1,02 31 21.321.305,81 5,01 0,533
ΚΑΝΑΚ 3,9 4,28 20 5.850.000 1,37 1
ΤΕΝΕΡΓ 5,24 0,38 38 86.709.640,738 20,36 0,382
ΛΟΥΛΗ 2,2 -2,65 25 9.416.154 2,21 1
ΕΛΤΚ 3,2 0 30 13.488.932,16 3,17 1
ΕΚΤΕΡ 0,93 -2,62 50 5.231.250 1,23 1
ΦΛΕΞΟ 6,8 0 28 20.515.427,773 4,82 0,919
ΚΟΥΕΣ 11,5 -2,95 26 21.659.419,134 5,09 0,608
ΠΛΑΚΡ 13,2 1,54 43 79.326.611,158 18,63 0,51
ΟΤΟΕΛ 25 2,46 27 42.083.180,969 9,88 0,51
ΠΕΤΡΟ 6,28 0 28 12.432.591,36 2,92 1
ΝΑΚΑΣ 1,58 -2,47 25 2.504.300 0,59 1
ΕΛΤΟΝ 1,64 0 30 13.151.252,004 3,09 1
ΚΑΡΤΖ 6,25 -0,79 18 16.514.766 3,88 1
ΣΠΕΙΣ 4,7 -6,93 33 10.014.078,03 2,35 1
ΟΛΘ 28,2 -1,05 26 19.743.250,625 4,64 0,267
ΕΥΑΠΣ 4,9 0,2 21 18.309.434,428 4,3 0,49
ΙΝΚΑΤ 1,25 -3,1 28 10.667.004,6 2,5 1
ΚΕΠΕΝ 1,9 -0,52 21 2.673.300 0,63 1
ΕΛΙΝ 1,62 0 37 14.282.581,122 3,35 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων