Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (15 Νοε 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΠΛΑΘ 1,97 -1,01 39 18.110.540,269 7,46 0,539
ΠΡΟΦ 1,245 0,4 50 7.353.090,143 3,03 1
ΕΛΤΚ 2 0 30 7.865.581,815 3,24 0,933
ΕΦΤΖΙ 0,326 0 23 3.958.955,547 1,63 1
ΦΛΕΞΟ 7,2 0 28 13.608.628,797 5,6 0,576
ΚΟΥΕΣ 14,2 0 26 15.111.179,156 6,22 0,344
ΠΛΑΚΡ 11,9 0 43 42.584.743,51 17,53 0,304
ΦΙΕΡ 0,19 -2,56 46 891.792,455 0,37 1
ΟΤΟΕΛ 23,2 1,75 40 53.320.343,092 21,95 0,47
ΠΕΤΡΟ 6,62 0,3 42 13.434.764,297 5,53 0,683
ΕΒΡΟΦ 0,61 0,83 24 2.001.756,48 0,82 1
ΝΑΚΑΣ 1,6 0 25 2.536.000 1,04 1
ΕΛΤΟΝ 1,23 2,5 30 9.863.439,003 4,06 1
ΚΑΡΤΖ 6 4,35 18 9.867.733,869 4,06 0,622
ΣΠΕΙΣ 5,2 -0,95 33 11.079.405,48 4,56 1
ΑΣΚΟ 2,6 1,56 36 12.285.954,72 5,06 1
ΠΠΑΚ 3,1 0 33 4.044.011,07 1,67 1
ΚΑΝΑΚ 3,6 -1,64 20 5.400.000 2,22 1
ΛΟΓΟΣ 0,4 0 39 739.440 0,3 1
ΛΟΥΛΗ 2,06 0 25 8.816.944,2 3,63 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων