Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (20 Ιουλ 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΠΠΑΚ 3,64 1,68 33 4.748.451,708 1,84 1
ΛΟΓΟΣ 0,4 0 39 739.440 0,29 1
ΕΦΤΖΙ 0,488 0 23 5.926.289,285 2,29 1
ΦΙΕΡ 0,214 10,88 46 1.004.439,923 0,39 1
ΠΛΑΘ 2,32 2,2 39 21.328.148,946 8,26 0,539
ΕΒΡΟΦ 0,56 -1,75 24 1.837.678,08 0,71 1
ΠΡΟΦ 1,31 0 50 7.736.986,415 3 1
ΑΣΚΟ 2,36 0 36 11.151.866,592 4,32 1
ΠΛΑΚΡ 14,1 0,71 43 50.457.553,235 19,54 0,304
ΟΤΟΕΛ 22,8 1,79 40 52.401.026,831 20,29 0,47
ΚΟΥΕΣ 12,1 0,83 26 12.876.427,309 4,99 0,344
ΦΛΕΞΟ 6,8 0,74 28 12.852.593,864 4,98 0,576
ΚΑΡΤΖ 6,95 -7,33 18 11.430.125,065 4,43 0,622
ΠΕΤΡΟ 6,34 -0,63 42 12.866.526,532 4,98 0,683
ΕΛΤΚ 2,54 -0,78 30 9.989.288,905 3,87 0,933
ΕΛΤΟΝ 1,44 0,7 30 11.547.440,784 4,47 1
ΚΑΝΑΚ 3,96 0,51 20 5.940.000 2,3 1
ΝΑΚΑΣ 1,77 0 25 2.805.450 1,09 1
ΛΟΥΛΗ 2,08 -5,45 25 8.902.545,6 3,45 1
ΣΠΕΙΣ 5,5 0 33 11.718.601,95 4,54 1

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων