Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (19 Ιουλ 2018)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΙΝΤΕΚ 0,8 -4,76 35 2.323.570,76 0,04 1
ΤΕΝΕΡΓ 5,37 -0,56 38 232.462.980,802 4,47 1
ΕΠΙΛΚ 0,21 0 30 3.265.322,76 0,06 1
ΝΑΥΠ 0,498 0 26 1.490.328,007 0,03 1
ΜΟΥΖΚ 0,346 0 20 2.227.413,06 0,04 1
ΠΑΠ 0,812 1 33 6.730.729,144 0,13 1
ΠΛΑΘ 2,27 -1,3 39 38.724.307,456 0,74 1
ΣΑΡ 7,2 -2,44 40 201.247.153,92 3,87 1
ΤΙΤΚ 20,95 0,96 56 230.083.281,416 4,42 0,254
ΑΒΑΞ 0,44 1,85 42 14.334.308,761 0,28 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 1,972 -6,98 70 244.332.612,465 4,69 1
ΕΛΣΤΡ 1,31 0 62 14.961.955,295 0,29 1
ΦΡΛΚ 5,83 -2,35 80 240.237.500,152 4,62 0,997
ΕΦΤΖΙ 0,488 0 23 5.926.289,285 0,11 1
ΛΥΚ 0,89 -0,45 21 3.846.098,101 0,07 1
ΒΙΟΚΑ 0,472 0 29 3.283.272,12 0,06 1
ΙΝΤΕΤ 0,368 -0,54 49 2.025.570,624 0,04 1
ΣΕΛΟ 0,119 0 18 5.258.549,253 0,1 1
ΜΥΤΙΛ 8,76 -0,23 74 234.827.134,054 4,51 0,254
ΝΗΡ 0,176 0,11 19 9.831.922,193 0,19 1
ΛΑΜΔΑ 6,29 -1,26 36 180.521.987,31 3,47 1
ΦΛΕΞΟ 6,75 3,05 28 22.150.845,36 0,43 1
ΙΝΤΚΑ 0,614 -0,16 65 53.090.675,004 1,02 1
ΜΠΕΛΑ 13,78 -2,55 74 813.893.350,358 15,64 0,587
ΣΠΥΡ 0,24 0 45 3.071.332,944 0,06 1
ΑΛΜΥ 0,319 -3,33 29 2.036.723,288 0,04 1
ΚΥΡΙΟ 0,99 2,06 36 2.706.915,024 0,05 1
ΕΛΠΕ 7,13 0,42 20 241.184.543,854 4,63 0,553
ΔΡΟΥΚ 1,25 0 27 1.307.178 0,03 1
ΜΕΒΑ 1 7,53 61 6.405.000 0,12 1
ΠΛΑΚΡ 14 4,48 43 164.822.784 3,17 1
ΦΙΕΡ 0,193 -3,02 46 905.873,389 0,02 1
ΕΛΓΕΚ 0,185 0 29 1.702.557,535 0,03 1
ΙΝΛΟΤ 0,935 0 72 105.666.630,577 2,03 1
ΚΤΗΛΑ 0,64 0 21 2.421.548,237 0,05 1
ΜΟΗ 18 -0,22 51 596.585.357,659 11,46 0,587
ΜΑΘΙΟ 0,258 0 29 734.685,263 0,01 1
ΙΚΤΙΝ 5,06 0,4 34 49.169.204,04 0,94 1
ΔΑΙΟΣ 2,78 0 23 9.591.000 0,18 1
ΕΛΤΟΝ 1,43 0 30 11.467.250,223 0,22 1
ΚΑΡΤΖ 7,5 0 18 19.817.719,2 0,38 1
ΒΟΣΥΣ 2,16 0 18 2.459.160 0,05 1
ΔΡΟΜΕ 0,238 2,59 28 2.313.740,8 0,04 1
ΣΕΝΤΡ 0,13 0 38 4.995.516,016 0,1 1
ΛΟΓΟΣ 0,4 0 39 739.440 0,01 1
ΚΡΙ 4,04 0,5 26 34.731.618,854 0,67 1
ΠΡΟΦ 1,31 -1,5 50 7.736.986,415 0,15 1
ΕΛΙΝ 1,52 0 37 13.400.940,312 0,26 1
ΜΟΤΟ 0,9 10,43 40 4.212.000 0,08 1
ΑΡΑΙΓ 8,35 -1,53 41 236.286.006,836 4,54 0,966
ΟΤΕ 10,89 -0,64 50 1.111.984.213,896 21,36 0,417

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων