Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (ΗΒΙΠ)

Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών (Η.ΒΙ.Π.) είναι μια υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για Συμβούλους / Εταιρείες, που παρέχεται από τον Όμιλο του ATHEX.

 

 Α. Ενημερωτικό Υλικό για τη χρήση της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. σχετικά με την έκδοση του Ομολόγου της  εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ  Αρχεία
 - Χαρακτηριστικά προϊόντος - (New)
 - Χρονισμοί Η.ΒΙ.Π. σχετικά με το διακανονισμό των Πράξεων Κατανομής - (New)

 


Μέλη Η.ΒΙ.Π. για τη Δημόσια Προσφορά Ομολογιών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
 Επωνυμία Μέλους Διαπραγμάτευσης 
 - AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ATLANTIC SECURITIES LTD
 - EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε
 - ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
 - ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
 - ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - SOLIDUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - CAPITAL Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ
 - ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Α.ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
 - MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Β. Τεχνικές Οδηγίες διασύνδεσης και συμμετοχής των Μελών Διαπραγμάτευσης στην Η.ΒΙ.Π. Αρχεία
 - Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών - Οδηγός της Υπηρεσίας για τα Μέλη ΗΒΙΠ (New)
 - Χαρακτηριστικά προϊόντος στο UAT περιβάλλον 6-8/6/2017 (New)
 - Χαρακτηριστικά προϊόντος στο UAT περιβάλλον 29-31/5/2017 & 1-2/6/2017
 - Οδηγίες Εγκατάστασης X-Order Client ΔΧΣ Τερματικού στο UAT περιβάλλον
 - Οδηγίες Εγκατάστασης X-Order Client ΔΧΣ Τερματικού στο περιβάλλον Παραγωγής
 - Οδηγίες Εγκατάστασης ATHEX Gateway & ODL Client APIs V2.0.0.12
 - ATHEX Gateway usage with XNET and the Electronic Book Building System (New)

 

Το πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας ΗΒΙΠ, περιγράφεται στην Απόφαση 34 του Χρηματιστηρίου. 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων