Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (ΑΤΗΕΧ) είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου των εταιρειών που υποστηρίζουν την οργάνωση και λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Η ΕΧΑΕ και οι θυγατρικές της λειτουργούν τις οργανωμένες αγορές αξιών και παραγώγων, διενεργούν την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών, προμηθεύουν με ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής την ελληνική κεφαλαιαγορά και προωθούν την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής παιδείας στη χώρα μας. Σκοπός της εταιρίας είναι η συμμετοχή, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής που αναπτύσσουν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη και λειτουργία οργανωμένων αγορών κεφαλαίου.

Επωνυμία: Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών  Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
Διακριτικός Τίτλος: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.
Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία
Κλάδος Δραστηριότητας: Επενδυτικές Υπηρεσίες
Ίδρυση: 29 Μαρτίου 2000

Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο: 

21 Αυγούστου 2000
Αριθμός Μετοχών:

65.368.563 - Μπορείτε να δείτε τις μεταβολές του αριθμού μετοχών της Εταιρείας εδώ.

Ονομαστική Τιμή Μετοχής: €0,74
Μετοχικό Κεφάλαιο:

€48.372.736,62 - Μπορείτε να δείτε τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εδώ.

   
ISIN: GRS395363005
Reuters: EXCr.AT
Bloomberg: EXAE GA
ΟΑΣΗΣ: ΕΧΑΕ

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων