Σελίδα γνωστοποίησης συναλλαγών Χ. Α.

Μπορείτε να μεταφερθείτε στη σελίδα γνωστοποίησης συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εδώ.

Υποβολή γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών από τους υπόχρεους

Από την 30.6.2007, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3556/2007, καταργούνται οι διατάξεις του π.δ. 51/1992 και οι υποχρεώσεις προσώπων αναφορικά με τη δημοσιοποίηση σημαντικών συμμετοχών τους ρυθμίζονται πλέον από τις διατάξεις των άρθρων 9-16 του νόμου 3556/2007 "Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις" και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ).

Η Εγκύκλιος 33 (3.7.2007) της ΕΚ διευκρινίζει τις ανωτέρω υποχρεώσεις διαρκούς πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 3556/2007 και στα άρθρα 4-10 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του ΔΣ της ΕΚ.

Αρμόδια υπηρεσία για την παραλαβή των σχετικών γνωστοποιήσεων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00-17:00) είναι:

Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές (IR)
Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών
Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα
τηλ. +30-210 3366 616
fax. +30-210 3366 333
email: investor-relations@athexgroup.gr
υπεύθυνος: κ. Στυλιανός Κωνσταντίνου

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η ΕΚ, στον δικτυακό τόπο της οποίας (http://www.hcmc.gr/) βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας εδώ.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων