Επωνυμία: Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών
Διακριτικός Τίτλος: Χρηματιστήριο Αθηνών
Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρεία
Κλάδος Δραστηριότητας: Επενδυτικές Υπηρεσίες
Ίδρυση: 29 Μαρτίου 2000
Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο: 21 Αυγούστου 2000
Αριθμός Μετοχών: 65.368.563 - Δείτε τις μεταβολές του αριθμού μετοχών
Ονομαστική Τιμή Μετοχής: €1,08
Μετοχικό Κεφάλαιο: €70.598.048,04 - Δείτε τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου
   
ISIN: GRS395363005
Reuters: EXCr.AT
Bloomberg: EXAE GA
ΟΑΣΗΣ: EXAE

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων