Ομόλογα

ΝΗΡΟ1

Ονομασία ομολόγου ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μ.Ο.Δ.)
Εκδότης ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.

Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή % Διαφορά % Όγκος Ανώτερη % Κατώτερη % Αξία Πράξεις YTM
23 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
21 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
20 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
14 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
13 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
9 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
8 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
7 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
6 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
5 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
2 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
1 Φεβ 2018 95 0,00 0 - - 0 0
31 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
30 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
29 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
26 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
25 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
24 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
23 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
22 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
19 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
18 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
17 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
16 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
15 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0
12 Ιαν 2018 95 0,00 0 - - 0 0

Όγκος Συναλλαγών = (Τεμάχια) * (Ονομαστική Τιμή)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων