Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν την δυνατότητα αναζήτησης ανά επωνυμία και ανά χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο από τρείς μήνες).

Σημείωση: Σε αναζήτηση στοιχείων για όλες τις εταιρείες, παρακαλούμε ορίστε ως μέγιστο χρονικό διάστημα τους τρείς μήνες. Σε αναζήτηση στοιχείων για μία εταιρεία, το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα είναι 12 μήνες.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας


Εκτύπωση

Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B BURTON WADE BURTON ROBERT Αντιπρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50.000 344.750 Α - Μετοχή (Κοινή)
B BURTON WADE BURTON ROBERT Αντιπρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50.000 345.000 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 400 2.265,93 Α - Μετοχή (Κοινή)
A ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 190 1.080,45 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 15.896.582 25.275.565,38 Α - Μετοχή (Κοινή)
A ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.525.708 5.605.875,72 Π - Μετοχή (Κοινή)
A ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.345.379 2.139.152,61 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Τέκνο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.319.662 2.098.262,58 Π - Μετοχή (Κοινή)
A ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.090.905 3.324.538,95 Π - Μετοχή (Κοινή)
A ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεν. Διευθυντής Ο Ιδιος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.313.618 5.268.652,62 Π - Μετοχή (Κοινή)
A ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.319.662 2.098.262,58 Π - Μετοχή (Κοινή)
A ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Άλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.981.648 4.740.820,32 Π - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΤΣΙΟΝΤΣΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΤΣΙΟΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 110.000 93.500 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 20 83,2 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 20 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10 40,8 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 200 810 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 2 814 Π - ΣΜΕ σε μετοχές
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 20 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 3.892,21 Α - Μετοχή (Κοινή)
A ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 3.865,05 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B GRIMALDI EMANUELE GRIMALDI GUIDO Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 153 367,2 Α - Μετοχή (Κοινή)
B GRIMALDI EMANUELE GRIMALDI GUIDO Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3 7,2 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B BURTON WADE BURTON SEBASTIAN Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 34.291 130.280,8 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΣΤΕΓΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Σύζυγος 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 500 364,5 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΣΤΕΓΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Σύζυγος 20 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 314 228,28 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΣΤΕΓΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Σύζυγος 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 466 337 Π - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 670 13.839 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 5.190 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 178.882 90.840,64 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 186.891 94.862,55 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 406 20.552,6 Α - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 186.891 94.756,99 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 60.000 30.140 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 182.682 92.093,41 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 22 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 481 24.489,6 Π - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 80.000 38.960 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 71.511 34.691,61 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 332 16.169,2 Α - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 80.000 38.940 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 125.335 60.542,89 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50.000 24.250 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 21 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 49 2.371,6 Π - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 20 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 20.000 9.410 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 20 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.000 1.883 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 20 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 65 3.052,9 Α - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 20 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.588 3.099,56 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 20 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 40 1.885 Π - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 50.000 23.500 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 15.403 7.455,05 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 42.700 20.168,32 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 98 4.761,2 Α ΣΜΕ σε μετοχές
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 120.000 58.120 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 29.300 14.237 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 15.403 7.424,25 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 19 Σεπ 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 155 7.338,6 Π - ΣΜΕ σε μετοχές

Λόγος Υποβολής
Α : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)
Α : Αγορά / Απόκτηση
Π : Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)
1 : Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
2 : Λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό
3 : Λόγω δωρεάς
4 : Λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κ.λ.π.
5 : Λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής ομολογιών
6 : Ανταλλαγή λόγω προαιρετικής δημόσιας πρότασης
7 : Γονική Παροχή
8 : Λόγω άσκησης δικαιώματος Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants)
9 : Λόγω Παραχώρησης Επικαρπίας
10: Εξωχρηματιστηριακά μέσω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης
11: Λόγω δωρεάς ψιλής κυριότητος
12: Αφορά μεταφορά σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα
13: Δήλωση κτήσης κυριότητας

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων