Οι μηχανισμοί αναζήτησης παρέχουν την δυνατότητα αναζήτησης ανά επωνυμία και ανά χρονικό διάστημα (όχι μεγαλύτερο από τρείς μήνες).

Σημείωση: Σε αναζήτηση στοιχείων για όλες τις εταιρείες, παρακαλούμε ορίστε ως μέγιστο χρονικό διάστημα τους τρείς μήνες. Σε αναζήτηση στοιχείων για μία εταιρεία, το μέγιστο επιτρεπτό χρονικό διάστημα είναι 12 μήνες.

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας


Εκτύπωση

Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A DOUGLAS III WILLIAM DOUGLAS JR. WILLIAM Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Ο Ιδιος 24 Ιουν 2016 ΑΛΛΗ ΑΓΟΡΑ 10.000 139.200 Α
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πρόεδρος κ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 2.868 7.067,64 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΒΑΡΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΡΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Ιδιος 27 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 34.864,64 Π - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B SHAH AKSHAY SHAH ASHOK Άλλη Ιδιότητα Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 300.000 1.275.000 Π - Μετοχή (Κοινή)
B SHAH AKSHAY SHAH ASHOK Άλλη Ιδιότητα Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 6.332 25.269,3 Α - Μετοχή (Κοινή)
B SHAH AKSHAY SHAH ASHOK Άλλη Ιδιότητα Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.100.000 4.675.000 Π - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 15.200 10.267,34 Π - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 3 1.200 Π - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 202 812,04 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 613 2.457,61 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 19 7.776 Π - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 49 19.546 Α - ΣΜΕ σε μετοχές
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4.900 19.712 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.900 7.738 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 28.000 133.360 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 600 2.865 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 70 331,3 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑ 6 2.872 Π - ΣΜΕ σε μετοχές
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 16.500 8.415 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 30.000 26.375,25 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B GRIMALDI EMANUELE GRIMALDI GUIDO Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 152 364,8 Α - Μετοχή (Κοινή)
B GRIMALDI EMANUELE GRIMALDI GUIDO Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5 12 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 28 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.500 2.250 Α - Μετοχή (Κοινή)
A ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 27 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1.500 2.250 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
A HOUST MICHAL HOUST MIROSLAV Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Ο Ιδιος 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7.000 42.350 Α - Μετοχή (Κοινή)
A HORAK PAVEL HORAK PAVEL Άλλη Ιδιότητα Ο Ιδιος 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 10.000 60.000 Α - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άλλος Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 16.000 292.262,34 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΛΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3.000 55.500 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άλλος Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 450 8.550 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Άλλος Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 8.703 174.750,18 Π - Μετοχή (Κοινή)
Λόγος υποβολής Πρόσωπο που ασκεί Διευθ. Καθήκοντα Συναλλασσόμενος Στοιχεία Συναλλαγής
Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ιδιότητα Ημ/νία Αγορά Τεμάχια Αξία (€) Α/Π Παρατηρήσεις Είδος
B ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 350.000 184.266,66 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 56.854 35.047,75 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 54.302 33.755,05 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 54.302 33.454,34 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 51.854 31.942,06 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 234.671 144.846,71 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 24 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 222.171 137.159,05 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 98.500 85.283,39 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 98.500 85.270,68 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 60.000 52.591,97 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 184.422 161.449,17 Π - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 158.708 138.604,89 Α - Μετοχή (Κοινή)
B ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεν. Διευθυντής Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 23 Ιουν 2016 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5.000 4.365 Π - Μετοχή (Κοινή)

Λόγος Υποβολής
Α : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
B : ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΕΝΟ ΔΕΣΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

A/Π (Φύση της Συναλλαγής)
Α : Αγορά / Απόκτηση
Π : Πώληση / Διάθεση

Παρ. (Παρατηρήσεις)
1 : Λόγω συμμετοχής σε ΑΜΚ
2 : Λόγω εξάσκησης δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό
3 : Λόγω δωρεάς
4 : Λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κ.λ.π.
5 : Λόγω μετατροπής ή ανταλλαγής ομολογιών
6 : Ανταλλαγή λόγω προαιρετικής δημόσιας πρότασης
7 : Γονική Παροχή
8 : Λόγω άσκησης δικαιώματος Παραστατικών Τίτλων Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants)
9 : Λόγω Παραχώρησης Επικαρπίας
10: Εξωχρηματιστηριακά μέσω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης
11: Λόγω δωρεάς ψιλής κυριότητος
12: Αφορά μεταφορά σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα
13: Δήλωση κτήσης κυριότητας

Εκδότης Αντικειμένων


Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 03.12.2014 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας,...

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι στις  29.6.2016 προέβη  σε αγορά, μέσω της Alpha Finance,  4.000 κοινών και 100 προνομιούχων ιδίων...

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ...

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κα Marianne Økland εξελέγη ως...

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετά την εκλογή  του Εκπροσώπου των Εργαζομένων, το Διοικητικό...

Πρόσθετη ενημέρωση για την ΤΓΣ

Πρόσθετη ενημέρωση για την ΤΓΣ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, η ανοιχτή επιστολή του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε. – Ομίλου ΔΕΗ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Η Attica Group (Attica) ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου της 16 Ιουνίου 2016 και στα πλαίσια κάλυψης των λειτουργικών αναγκών της γραμμής Tanger Med (Μαρόκο)...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων