Επιλογή Εταιρείας

Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Όνομα εισηγμένης ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

Δραστηριότητα Παραγωγή και πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, ίδρυση σχετικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και εμπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας. Βιομηχανική επεξεργασία των παραπάνω, διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση μελετών. Παραγωγή ιχθυοτροφών Εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού. Αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού και συμμετοχή σε υφιστάμενες εταιρείες ή ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Έτος Ίδρυσης 1987
Διεύθυνση ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Γ
Ταχ Κωδ:15234
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλέφωνο (210)-6131666 , (210)-6132666
Telefax (210)-6132367
Ιστοσελίδα http://WWW.HELFISH.GR
Email FIN@HELFISH.GR
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ Α ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
NIGEL D LEWIS (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Κ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΑΝΕΣΗΣ Λ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Π ΧΡΗΣΤΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Δικαιώματα Ψήφου (≥5%) ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (23,16%)
LEWIS NIGEL (21,85%)
ALPHA BANK Α.Ε. (8,23%)
Προσωπικό Εταιρείας 307
Προσωπικό Ομίλου 340
Εταιρική παρουσίαση  
Υπεύθυνος εξυπηρέτησης μετόχων Κωνσταντίνος Πολίτης
Υπεύθυνος ενημέρωσης κοινού Κωνσταντίνος Πολίτης
Εισαγωγή στο Χ.Α. 18 Αυγ 2000
Κλάδος / Υποκλάδος Τρόφιμα & Ποτά / Γεωργία & Αλιεία (2 Ιαν 2006)
Συμμετοχή σε δείκτες
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (3 Ιουν 2015)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ (3 Ιουν 2015)
Σχετικά σύμβολα ΕΛΙΧΘ
Εισαγωγή σε άλλα χρηματιστήρια
Χρηματιστηριακή αξία (€) 2.127.300

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων