Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE17G

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
26 Ιουν 2017 2.154,25 -0,17 1.613 2.174,75 2.152 275 2.158 5.677
23 Ιουν 2017 2.158 0,77 1.541 2.164,5 2.130 238 2.151 5.341
22 Ιουν 2017 2.141,5 -1,09 1.093 2.193,25 2.140,25 239 2.139 5.206
21 Ιουν 2017 2.165 -0,55 1.251 2.170 2.151,75 212 2.161,25 5.377
20 Ιουν 2017 2.177 0,68 1.681 2.180 2.156,25 353 2.175 5.527
19 Ιουν 2017 2.162,25 1,57 2.353 2.170 2.126 417 2.161 5.331
16 Ιουν 2017 2.128,75 0,47 3.440 2.158,5 2.124 520 2.127,25 5.397
15 Ιουν 2017 2.118,75 -0,06 1.694 2.119 2.092,5 271 2.112,5 5.057
14 Ιουν 2017 2.120 0,86 3.235 2.122 2.094 348 2.117 4.763
13 Ιουν 2017 2.102 1,56 2.103 2.105 2.069,5 330 2.102,75 3.137
12 Ιουν 2017 2.069,75 0,33 1.062 2.070 2.051 131 2.067,25 2.596
9 Ιουν 2017 2.063 0,46 422 2.064 2.050 65 2.060 2.361
8 Ιουν 2017 2.053,5 0,32 927 2.067,25 2.050 103 2.052,5 2.371
7 Ιουν 2017 2.047 -0,11 1.447 2.064 2.034,25 144 2.050 2.666
6 Ιουν 2017 2.049,25 -1,35 1.037 2.083,25 2.042 86 2.047 1.924
2 Ιουν 2017 2.077,25 0,62 619 2.083 2.070 69 2.071,25 1.735
1 Ιουν 2017 2.064,5 1,20 1.047 2.068,75 2.051 112 2.061,25 1.643
31 Μαϊ 2017 2.040 -0,87 1.235 2.057,75 2.031 89 2.044,5 1.609
30 Μαϊ 2017 2.058 0,18 778 2.058 2.044,25 55 2.056,75 1.132
29 Μαϊ 2017 2.054,25 -0,51 287 2.069,5 2.044 21 2.058,75 652
26 Μαϊ 2017 2.064,75 0,92 410 2.065,75 2.047,75 41 2.065,25 497
25 Μαϊ 2017 2.046 0,45 533 2.049 2.002 118 2.041,75 558
24 Μαϊ 2017 2.036,75 -2,07 317 2.094 2.031 55 2.033,75 420
23 Μαϊ 2017 2.079,75 -0,35 260 2.096 2.055 43 2.082,25 350
22 Μαϊ 2017 2.087 0,58 239 2.087,75 2.058,5 46 2.082,75 302
19 Μαϊ 2017 2.075 0,10 100 2.084 2.070 11 2.073,75 196
18 Μαϊ 2017 2.073 -1,04 51 2.082,5 2.068 9 2.081,75 163
17 Μαϊ 2017 2.094,75 0,52 66 2.116,75 2.093 10 2.099,5 152
16 Μαϊ 2017 2.084 -0,49 7 2.091,5 2.075,75 7 2.091,5 103
15 Μαϊ 2017 2.094,25 0,49 67 2.104 2.090 10 2.074 99

FTSE17H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
26 Ιουν 2017 2.155 0,10 240 2.174 2.151,5 36 2.158,25 647
23 Ιουν 2017 2.152,75 0,23 594 2.161,75 2.130 37 2.150,5 567
22 Ιουν 2017 2.147,75 -0,80 170 2.169,75 2.145 17 2.139,75 518
21 Ιουν 2017 2.165 -0,54 357 2.166 2.150,25 17 2.161,25 353
20 Ιουν 2017 2.176,75 0,31 288 2.176,75 2.156,75 19 2.174,75 341
19 Ιουν 2017 2.170 1,88 41 2.170 2.150 5 2.158 147
16 Ιουν 2017 2.130 0,76 241 2.154,75 2.127,25 17 2.127,5 146
15 Ιουν 2017 2.114 -0,39 80 2.114 2.107,5 4 2.114,25 120
14 Ιουν 2017 2.122,25 1,68 100 2.122,25 2.105,25 5 2.117 60
9 Ιουν 2017 2.076,5 0,46 0 0 0 0 2.027,75 1
8 Ιουν 2017 2.067 -0,43 0 0 0 0 2.019,5 1
7 Ιουν 2017 2.076 -1,24 0 0 0 0 2.017,5 1
6 Ιουν 2017 2.102 2,49 0 0 0 0 2.016,25 1
2 Ιουν 2017 2.051 -0,94 1 2.051 2.051 1 2.040 1

FTSE17I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
26 Ιουν 2017 2.151,5 -0,36 2 2.155,5 2.151,5 2 2.156,25 48
23 Ιουν 2017 2.159,25 0,48 1 2.159,25 2.159,25 1 2.152,25 46
22 Ιουν 2017 2.149 -2,26 3 2.166 2.149 3 2.141,75 45
21 Ιουν 2017 2.198,75 0,73 0 0 0 0 2.169 43
20 Ιουν 2017 2.182,75 1,56 0 0 0 0 2.182,75 43
19 Ιουν 2017 2.149,25 0,77 0 0 0 0 2.168,75 43
16 Ιουν 2017 2.132,75 -0,29 0 0 0 0 2.135 43
15 Ιουν 2017 2.139 0,62 0 0 0 0 2.120,25 43
14 Ιουν 2017 2.125,75 1,23 0 0 0 0 2.124,75 43
13 Ιουν 2017 2.100 0,76 39 2.100 2.088 3 2.110,5 43
12 Ιουν 2017 2.084,25 0,22 0 0 0 0 2.069 4
9 Ιουν 2017 2.079,75 0,46 0 0 0 0 2.061,75 4
8 Ιουν 2017 2.070,25 -0,42 0 0 0 0 2.053,25 4
7 Ιουν 2017 2.079 -1,25 0 0 0 0 2.051,25 4
6 Ιουν 2017 2.105,25 0,92 0 0 0 0 2.050 4
2 Ιουν 2017 2.086 0,59 4 2.086 2.086 1 2.074,25 4

FTSE17L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων