Ιστορικά στοιχεία παραγώγου

Κλεισίματα 30 ημερών

FTSE18H

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
14 Αυγ 2018 1.897 -0,16 2.313 1.939,75 1.896,5 212 1.915,5 3.694
13 Αυγ 2018 1.900 -3,54 2.254 1.975 1.900 258 1.917,5 5.623
10 Αυγ 2018 1.969,75 -1,34 1.460 1.995 1.966 253 1.972,75 6.877
9 Αυγ 2018 1.996,5 -0,86 1.248 2.013,75 1.993,25 201 2.005,25 7.683
8 Αυγ 2018 2.013,75 -0,36 934 2.022,5 2.009,25 135 2.009,5 7.867
7 Αυγ 2018 2.021 -0,04 991 2.030 2.018 132 2.024 7.981
6 Αυγ 2018 2.021,75 -0,11 971 2.025 2.011,5 145 2.020 7.823
3 Αυγ 2018 2.024 1,00 229 2.024 2.005,25 43 2.018 7.630
2 Αυγ 2018 2.004 0,00 514 2.010,5 1.996 120 1.998,75 7.583
1 Αυγ 2018 2.016 -0,20 317 2.025,5 2.005 79 2.015,25 7.556
31 Ιουλ 2018 2.020 0,56 920 2.025 2.002,75 210 2.019,25 7.561
30 Ιουλ 2018 2.008,75 0,84 207 2.009,5 1.980 72 1.996,75 7.499
27 Ιουλ 2018 1.992 -0,70 302 2.005 1.983 66 1.987,75 7.505
26 Ιουλ 2018 2.006 0,54 554 2.009 1.993 126 1.995,5 7.434
25 Ιουλ 2018 1.995,25 0,26 147 2.000 1.990,5 46 1.996 7.339
24 Ιουλ 2018 1.990 -0,25 792 2.007,5 1.980 174 1.987,25 7.321
23 Ιουλ 2018 1.995 -0,70 440 2.010 1.993,25 108 2.001,75 7.474
20 Ιουλ 2018 2.009 -1,42 2.419 2.038,5 2.000 416 2.008,25 7.613
19 Ιουλ 2018 2.038 -0,44 2.195 2.047 2.033 197 2.039,75 6.395
18 Ιουλ 2018 2.047 0,38 2.904 2.054,5 2.038,5 314 2.047,25 5.329
17 Ιουλ 2018 2.039,25 0,14 2.642 2.040,5 2.024,25 173 2.039,25 3.548
16 Ιουλ 2018 2.036,5 0,67 1.403 2.036,5 2.021,5 104 2.025 1.525
13 Ιουλ 2018 2.023 1,16 689 2.029 1.999 90 2.019 684
12 Ιουλ 2018 1.999,75 0,72 542 2.006 1.986,5 50 2.010,5 655
11 Ιουλ 2018 1.985,5 -0,51 293 1.995,25 1.979 34 1.986,25 489
10 Ιουλ 2018 1.995,75 1,13 16 2.005,5 1.985,75 10 1.998,5 529
9 Ιουλ 2018 1.973,5 -0,06 4 1.977,5 1.973,5 3 1.976,75 522
6 Ιουλ 2018 1.974,75 0,42 35 1.974,75 1.922 9 1.971 526
5 Ιουλ 2018 1.966,5 0,67 61 1.966,5 1.957 8 1.972 513
4 Ιουλ 2018 1.953,5 -0,18 120 1.970,75 1.944 25 1.965,25 513

FTSE18I

Ημερομηνία Τιμή Κλεισίματος % Μεταβ. Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Πράξεις Τιμή Fixing Ανοικτές Θέσεις
14 Αυγ 2018 1.902,25 0,07 1.852 1.942,75 1.900 191 1.917,5 3.519
13 Αυγ 2018 1.901 -3,45 1.629 2.035 1.900,25 206 1.920,25 2.258
10 Αυγ 2018 1.969 -1,50 927 1.998,25 1.968 143 1.975,25 1.203
9 Αυγ 2018 1.999 -0,84 469 2.013,25 1.997,5 47 2.007,25 669
8 Αυγ 2018 2.016 -0,43 510 2.022 2.010,5 38 2.011,75 454
7 Αυγ 2018 2.024,75 0,24 147 2.031,25 2.018,5 28 2.025,25 238
6 Αυγ 2018 2.020 0,00 97 2.021 2.011 17 2.018,5 210
3 Αυγ 2018 2.020 0,60 21 2.022 2.012 15 2.020,25 221
2 Αυγ 2018 2.008 0,00 58 2.011,5 2.000,25 11 2.000 217
1 Αυγ 2018 2.019,25 0,09 7 2.019,25 2.015,25 7 2.016,5 186
31 Ιουλ 2018 2.017,5 0,62 67 2.025 2.015 25 2.020,25 182
30 Ιουλ 2018 2.005 1,11 43 2.005 1.983,25 5 1.994,75 157
27 Ιουλ 2018 1.983 -0,68 67 2.005 1.983 16 1.989,25 195
26 Ιουλ 2018 1.996,5 -0,13 20 2.006,5 1.995,75 12 1.995,75 151
25 Ιουλ 2018 1.999 0,13 65 2.001,5 1.900 10 1.997,25 158
24 Ιουλ 2018 1.996,5 0,05 97 2.003,75 1.990,5 6 1.986,75 149
23 Ιουλ 2018 1.995,5 -0,23 53 2.009,75 1.995,5 6 2.002,25 148
20 Ιουλ 2018 2.000 -1,79 44 2.037,25 2.000 7 2.007,25 96
19 Ιουλ 2018 2.036,5 -0,54 58 2.042,25 2.036 8 2.039,5 70
18 Ιουλ 2018 2.047,5 0,71 2 2.047,5 2.042,5 2 2.048,75 25
17 Ιουλ 2018 2.033 0,09 23 2.033 2.033 1 2.039 23

FTSE18J

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE18L

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19C

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

FTSE19F

 
Δεν υπάρχουν πράξεις και ανοιχτές θέσεις.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων