Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 19 Μαϊ 2017   contract-size: 2
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
FTSE17E1575 0 0 0 0 - 0 0 1.575 FTSE17Q1575 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1600 0 0 0 0 - 0 0 1.600 FTSE17Q1600 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1625 0 0 0 0 - 0 0 1.625 FTSE17Q1625 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1650 0 0 0 0 - 0 0 1.650 FTSE17Q1650 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1675 0 0 0 0 - 0 0 1.675 FTSE17Q1675 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1700 0 0 0 0 - 0 0 1.700 FTSE17Q1700 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1725 0 0 0 0 - 0 0 1.725 FTSE17Q1725 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1750 0 0 0 0 - 0 0 1.750 FTSE17Q1750 0 0 0 0 4 1 0
FTSE17E1775 0 0 0 0 - 0 0 1.775 FTSE17Q1775 0 0 0 0 6 1 0
FTSE17E1800 0 0 0 0 85 10 0 1.800 FTSE17Q1800 0 0 0 0 11 4 0
FTSE17E1825 0 0 0 0 61 1 0 1.825 FTSE17Q1825 0 0 0 0 17,5 2 0
FTSE17E1850 0 0 0 0 54 1 0 1.850 FTSE17Q1850 0 0 0 0 26 3 0
FTSE17E1875 0 0 0 0 37,75 1 0 1.875 FTSE17Q1875 0 0 0 0 43,5 50 0
FTSE17E1900 0 0 0 0 25 20 0 1.900 FTSE17Q1900 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1925 0 0 0 0 - 0 0 1.925 FTSE17Q1925 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E1950 0 0 0 0 - 0 0 1.950 FTSE17Q1950 0 0 0 0 97 1 0
FTSE17E1975 0 0 0 0 - 0 0 1.975 FTSE17Q1975 0 0 0 0 - 0 0
FTSE17E2000 0 0 0 0 - 0 0 2.000 FTSE17Q2000 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων