Στιγμιότυπο

τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση

Δικαιώματα

( τιμές με 15λεπτη καθυστέρηση )
Ημερομηνία λήξης: 19 Ιαν 2018   contract-size: 2
CALLS PUTS
Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις STRIKES Σειρές Α Ποσ. Α Π Ποσ. Π Τιμή Όγκος Ανοικτές Θέσεις
FTSE18A1700 0 0 0 0 - 0 0 1.700 FTSE18M1700 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1725 0 0 0 0 - 0 0 1.725 FTSE18M1725 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1750 0 0 0 0 - 0 0 1.750 FTSE18M1750 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1775 0 0 0 0 - 0 0 1.775 FTSE18M1775 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1800 0 0 0 0 - 0 0 1.800 FTSE18M1800 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1825 0 0 0 0 - 0 0 1.825 FTSE18M1825 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1850 0 0 0 0 - 0 0 1.850 FTSE18M1850 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1875 0 0 0 0 - 0 0 1.875 FTSE18M1875 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1900 0 0 0 0 - 0 0 1.900 FTSE18M1900 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1925 0 0 0 0 - 0 0 1.925 FTSE18M1925 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1950 0 0 0 0 - 0 0 1.950 FTSE18M1950 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A1975 0 0 0 0 - 0 0 1.975 FTSE18M1975 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A2000 0 0 0 0 - 0 0 2.000 FTSE18M2000 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A2050 106 20 121 20 - 0 0 2.050 FTSE18M2050 0,02 20 8,1 20 - 0 0
FTSE18A2100 55,5 20 69,5 40 - 0 0 2.100 FTSE18M2100 0,01 60 7,9 20 - 0 0
FTSE18A2150 14,75 20 21,25 20 14 1 0 2.150 FTSE18M2150 1,2 20 8,5 20 - 0 0
FTSE18A2200 0,04 20 8 60 - 0 0 2.200 FTSE18M2200 33,5 20 44,25 20 - 0 0
FTSE18A2250 0,04 20 8,3 20 - 0 0 2.250 FTSE18M2250 81 20 96 20 - 0 0
FTSE18A2300 0 0 0 0 - 0 0 2.300 FTSE18M2300 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A2350 0 0 0 0 - 0 0 2.350 FTSE18M2350 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A2400 0 0 0 0 - 0 0 2.400 FTSE18M2400 0 0 0 0 - 0 0
FTSE18A2450 0 0 0 0 - 0 0 2.450 FTSE18M2450 0 0 0 0 - 0 0

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων