Από 1.1.2005, η Εταιρεία δημοσιεύει τις Ομιλικές και τις εταιρικές οικονομικές της καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΠ (Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης). Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την περίοδο 2000-2004 είναι καταρτισμένες βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).

Ευρετήριο Οικονομικών Καταστάσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων