ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
23 Φεβ 2017
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Έπιπλα 16.305 9,52 2.496,27 0,01 14.671.039,56 0,03
Ύδρευση 8.819 5,15 37.768,97 0,11 686.538.000 1,53
Αεροπορικές Εταιρείες 33.075 19,30 221.067,09 0,62 476.352.057 1,06
Αλουμίνιο 22.908 13,37 7.555,22 0,02 7.923.183,75 0,02
Αναψυκτικά 29.769 17,37 685.547,89 1,92 8.429.068.267,62 18,83
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 36.687 21,41 14.032,24 0,04 7.168.493,96 0,02
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 530 0,31 1.201,06 0,00 62.433.346,79 0,14
Βασικά Χημικά 12.940 7,55 13.060,97 0,04 27.532.092,61 0,06
Γεωργία & Αλιεία 29.783 17,38 5.136,15 0,01 94.067.249,604 0,21
Διαδίκτυο 20 0,01 4,38 0,00 24.111.283,515 0,05
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 22.407 13,08 76.851,74 0,22 244.945.681,126 0,55
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 233.485 136,26 334.087,2 0,94 620.164.590,306 1,39
Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. 0 0,00 0 0,00 55.965.000 0,12
Διυλιστήρια 152.457 88,97 2.221.841,24 6,22 1.611.892.359 3,60
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 2.094 1,22 1.810 0,01 1.101.914.641,552 2,46
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 163.963 95,69 211.957,58 0,59 416.014.432,057 0,93
Εκδόσεις 10.145 5,92 414,99 0,00 13.412.587,105 0,03
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 848 0,49 3.646,29 0,01 52.445.923,1 0,12
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 99.287 57,94 229.210,15 0,64 399.494.030 0,89
Εξειδικευμένα Χημικά 5.082 2,97 17.565,42 0,05 384.141.906,84 0,86
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 30.195 17,62 237.418,66 0,67 799.954.000 1,79
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2.773.808 1.618,76 443.603,14 1,24 152.200.741,176 0,34
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 112.778 65,82 1.995.976,98 5,59 1.307.260.586,12 2,92
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 64.660 37,73 23.351,14 0,07 56.441.634,062 0,13
Επενδυτικές Υπηρεσίες 23.274 13,58 109.748,85 0,31 309.846.988,62 0,69
Εταιρείες Επενδύσεων 0 0,00 0 0,00 12.187.861,92 0,03
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 100 0,06 105 0,00 24.146.718,75 0,05
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 2 0,00 1,35 0,00 6.215.551,783 0,01
Ιατρικές Υπηρεσίες 457.509 267,00 102.951,54 0,29 151.648.701,611 0,34
Ιατρικός Εξοπλισμός 0 0,00 0 0,00 1.812.042,56 0,00
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 140.746 82,14 664.254,87 1,86 1.470.435.680,25 3,28
Καπνός 59 0,03 15.881,4 0,04 742.992.000 1,66
Κατασκευές 180.554 105,37 221.609,14 0,62 524.583.384,557 1,17
Κατασκευή Κατοικιών 3.265 1,91 4.063,97 0,01 51.273.621 0,11
Λογισμικό 5.630 3,29 23.475,7 0,07 55.066.981,08 0,12
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 42.000 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 46.321 27,03 287.569,94 0,81 855.269.700,218 1,91
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 120.652 70,41 82.165,43 0,23 428.766.210,48 0,96
Ξενοδοχεία 1.976 1,15 10.024,61 0,03 957.987.298,88 2,14
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 69.541 40,58 953.593,11 2,67 2.011.780.675,97 4,49
Ορυχεία 2.092 1,22 14.940,24 0,04 3.346.518 0,01
Παιχνίδια 83.199 48,55 1.127.102,3 3,16 1.836.806.746,5 4,10
Προμηθευτές Βιομηχανίας 250 0,15 86,25 0,00 16.496.917,261 0,04
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 6.272 3,66 1.241,32 0,00 35.952.983,364 0,08
Σταθερή Τηλεφωνία 281.909 164,52 2.469.814,46 6,92 4.254.505.376,52 9,50
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 134.389 78,43 360.530,54 1,01 619.440.000 1,38
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 16.691 9,74 51.316,44 0,14 452.152.976,926 1,01
Ταξίδια & Τουρισμός 10.825 6,32 5.807,16 0,02 595.642.406,038 1,33
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 3.100 1,81 248 0,00 9.902.407,12 0,02
Τράπεζες 49.504.258 28.890,05 20.328.095,13 56,94 8.259.642.744,342 18,45
Τρόφιμα 14.175 8,27 19.563,25 0,05 170.164.684,883 0,38
Τυχερά Παιχνίδια 255.913 149,35 1.957.375,06 5,48 2.905.704.605,542 6,49
Υλικά Συσκευασίας 2.400 1,40 6.201,8 0,02 118.801.420,48 0,27
Υλικό Υπολογιστών 5.269 3,07 10.516,07 0,03 80.926.509,3 0,18
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 301 0,18 1.430,82 0,00 66.500.000 0,15
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 7.666 4,47 21.265,37 0,06 117.842.067,284 0,26
Υπηρεσίες Μεταφορών 2.901 1,69 39.502,82 0,11 508.153.200 1,13
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 2.420 1,41 592,21 0,00 23.935.171,885 0,05
Φαρμακευτικά Προϊόντα 10.721 6,26 900,56 0,00 4.290.806,52 0,01
Χάλυβας 28.587 16,68 24.311,59 0,07 27.877.247,414 0,06
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
23 Φεβ 2017
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων 0 0,00 0 0,00 12.373.008 0,03
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 4.030.400 0,01
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 0 0,00 0 0,00 5.900.295 0,01
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 20.155.040 0,05
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 5.500 3,21 3.025 0,01 4.015.000 0,01
Λογισμικό 0 0,00 0 0,00 5.480.880 0,01
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 10.070.009,5 0,02
Τρόφιμα 0 0,00 0 0,00 1.915.686 0,00
Υπηρεσίες Επεξεργασίας & Διαχείρισης Απορριμμάτων 0 0,00 0 0,00 10.416.000 0,02
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 0 0,00 0 0,00 15.500.264,4 0,03
Υπηρεσίες Μεταφορών 0 0,00 0 0,00 11.600.888 0,03

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων