ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Έπιπλα 5.307 0,02 279,21 0,00 15.838.318,55 0,03
Ύδρευση 15.658 0,05 93.229,64 0,34 789.765.000 1,56
Αεροπορικές Εταιρείες 16.758 0,05 129.251,85 0,47 549.197.499 1,09
Αλουμίνιο 3.200 0,01 1.056 0,00 8.165.362,5 0,02
Αναψυκτικά 18.498 0,06 488.239,01 1,78 9.767.965.330,24 19,34
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 1.880 0,01 67,68 0,00 10.044.563,04 0,02
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 865 0,00 2.957,8 0,01 95.437.759,19 0,19
Βασικά Χημικά 230 0,00 286,1 0,00 33.680.035,62 0,07
Γεωργία & Αλιεία 32.553 0,11 6.385,04 0,02 114.407.475,284 0,23
Διαδίκτυο 751 0,00 214 0,00 31.502.230,76 0,06
Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 10.790 0,03 53.114,78 0,19 304.247.924,846 0,60
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 244.950 0,79 530.357,67 1,93 972.718.147,888 1,93
Διαφοροποιημένες Ε.Ε.Α.Π. 4.270 0,01 20.712,32 0,08 50.400.000 0,10
Διυλιστήρια 21.946 0,07 420.371,2 1,53 2.135.895.854,4 4,23
Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων 4.377 0,01 7.105,51 0,03 1.311.046.072,35 2,60
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 17.603 0,06 74.329,88 0,27 531.301.433,505 1,05
Εκδόσεις 0 0,00 0 0,00 13.894.418,71 0,03
Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά 3.481 0,01 13.208 0,05 92.677.512,95 0,18
Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός 27.369 0,09 66.798,92 0,24 590.479.266 1,17
Εξειδικευμένα Χημικά 8.712 0,03 21.869,83 0,08 421.782.720,248 0,83
Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π. 30.737 0,10 261.265,5 0,95 860.710.000 1,70
Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.613.221 5,23 141.898,08 0,52 81.831.386,1508 0,16
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 42.398 0,14 733.804,88 2,67 1.215.975.796,4 2,41
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 26.079 0,08 18.540,03 0,07 111.067.008,398 0,22
Επενδυτικές Υπηρεσίες 48.384 0,16 220.606,06 0,80 273.907.480 0,54
Εταιρείες Επενδύσεων 1.840 0,01 828 0,00 9.225.386,4 0,02
Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός 200 0,00 212 0,00 24.376.687,5 0,05
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων 0 0,00 0 0,00 6.348.327,255 0,01
Ιατρικές Υπηρεσίες 872.433 2,83 509.792,07 1,86 385.101.118,048 0,76
Ιατρικός Εξοπλισμός 0 0,00 0 0,00 3.756.673,6 0,01
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 38.695 0,13 278.069,74 1,01 2.232.741.307,5 4,42
Καπνός 22 0,00 6.000 0,02 728.640.000 1,44
Κατασκευές 157.681 0,51 223.662,94 0,81 903.517.960,23 1,79
Κατασκευή Κατοικιών 3.594 0,01 5.206,49 0,02 61.040.025 0,12
Λογισμικό 1.500 0,00 6.273,5 0,02 54.379.236,72 0,11
Μεσίτες Ασφαλίσεων 0 0,00 0 0,00 42.000 0,00
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα 143.608 0,47 1.174.098,32 4,28 1.407.029.917,74 2,79
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 532.598 1,73 108.233 0,39 82.379.301,204 0,16
Ξενοδοχεία 0 0,00 0 0,00 402.251.000 0,80
Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα 45.572 0,15 606.195,29 2,21 1.782.371.757,551 3,53
Ορυχεία 263 0,00 3.926,6 0,01 6.843.020 0,01
Παιχνίδια 136.989 0,44 1.836.597,36 6,69 1.834.085.551,32 3,63
Προμηθευτές Βιομηχανίας 2.930 0,01 1.767,07 0,01 20.692.794,64 0,04
Ρουχισμός & Αξεσουάρ 4.136 0,01 2.728,88 0,01 46.589.590,385 0,09
Σταθερή Τηλεφωνία 166.997 0,54 1.754.505,22 6,39 5.171.086.603,95 10,24
Συμβατικός Ηλεκτρισμός 238.341 0,77 425.048,66 1,55 830.560.000 1,64
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 64.805 0,21 326.255,43 1,19 597.579.648,406 1,18
Ταξίδια & Τουρισμός 4.960 0,02 18.764,39 0,07 824.738.644,098 1,63
Τηλεόραση & Ψυχαγωγία 1.175 0,00 100,58 0,00 10.464.724,993 0,02
Τράπεζες 25.304.333 81,98 12.690.309,65 46,21 8.000.342.786,0039 15,84
Τρόφιμα 2.251 0,01 6.443,8 0,02 271.650.818,315 0,54
Τυχερά Παιχνίδια 523.492 1,70 3.688.524,38 13,43 3.276.198.401,86 6,49
Υλικά Συσκευασίας 68 0,00 283,1 0,00 150.229.780,452 0,30
Υλικό Υπολογιστών 8.863 0,03 16.591,18 0,06 84.761.340,75 0,17
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 371 0,00 2.340,85 0,01 87.500.000 0,17
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1.500 0,00 1.128,78 0,00 129.827.834,202 0,26
Υπηρεσίες Μεταφορών 3.760 0,01 59.029,88 0,21 627.864.000 1,24
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 400 0,00 100 0,00 29.103.826,758 0,06
Φαρμακευτικά Προϊόντα 7.950 0,03 1.192,5 0,00 7.662.154,5 0,02
Χάλυβας 11.342 0,04 5.147,59 0,02 38.478.077,056 0,08
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων 0 0,00 0 0,00 10.826.382 11,61
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0,00 0 0,00 4.048.000 4,34
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 0 0,00 0 0,00 5.900.295 6,33
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0,00 0 0,00 20.155.040 21,62
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 0 0,00 0 0,00 6.022.500 6,46
Λογισμικό 0 0,00 0 0,00 10.516.160 11,28
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 0 0,00 0 0,00 7.738.007,3 8,30
Τρόφιμα 0 0,00 0 0,00 2.660.675 2,85
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 0 0,00 0 0,00 21.247.400,8 22,79
Υπηρεσίες Μεταφορών 230.933 100,00 71.647,5 100,00 4.109.034,468 4,41

Περιλαμβάνονται όλα τα πακέτα μεθόδων 6.1, 6.2 & 6.3

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων