Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας
Εμφανίζονται αποτελέσματα: 104 Εξωχρηματιστηριακές Συναλλαγές (OTC).
Ημερομηνία - Ώρα ISIN Εταιρεία Νόμισμα Τιμή Ποσότητα Παράδοση χωρίς πληρωμή Είδ. Συν/γής Ομόλογο Με δεδουλ. τόκους
7 Δεκ 2017
16:57:00
GRS065003006 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ EUR 0,245 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Δεκ 2017
16:50:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 101,75 20 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
30 Νοε 2017
11:31:00
GRR000000028 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) EUR 0,001 22.844 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
28 Νοε 2017
17:00:00
GRS003003027 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. EUR 0,236 1.066.667 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
27 Νοε 2017
12:28:00
GRS422003004 M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. EUR 4,20 365.854 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
23 Νοε 2017
09:41:00
GRS395363005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ EUR 4,45 1.316 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
26 Οκτ 2017
10:10:00
GRS326003001 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. EUR 5,97 536 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
26 Οκτ 2017
10:10:00
GRS326003001 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. EUR 5,97 3.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
18 Οκτ 2017
16:45:00
GRS326003001 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. EUR 6,45 536 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
18 Οκτ 2017
16:45:00
GRS326003001 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. EUR 6,50 3.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
10 Οκτ 2017
13:11:00
GRC8121176B9 SUNLB1 EUR 100,73 300 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
6 Οκτ 2017
13:45:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 15.173 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
6 Οκτ 2017
13:45:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.251 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.370 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.370 Ναι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 8.735 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.503 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.088 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.203 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.697 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.645 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.252 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.692 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 917 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.215 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.734 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.421 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.885 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.725 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 12.644 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.013 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.728 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.370 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.743 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 17.148 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.049 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 816 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.236 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.398 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.406 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 5.646 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 72.783 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 16.912 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 15.525 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.964 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 10.131 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 3.174 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.026 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.737 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.552 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.943 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 7.433 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.716 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.221 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 754 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 754 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 503 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 6.156 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.704 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.533 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 2.724 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.934 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 9.674 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
15:00:00
GRS298343005 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. EUR 0,000 1.854 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
5 Οκτ 2017
11:25:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,40 296 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
5 Οκτ 2017
11:20:00
GRC8131177B5 TENERGFB1 EUR 100,25 296 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
27 Σεπ 2017
17:14:10
GRS491003000 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. EUR 8,65 348.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
27 Σεπ 2017
17:12:10
GRS393503008 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ EUR 8,10 615.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
16:55:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,02 690.273 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
16:55:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,02 159.727 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
16:55:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,02 850.000 Όχι Ακύρωση Συν/γης Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 17.314 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 69.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 124.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 18.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 17.700 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 14.700 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 22.200 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 149.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 435.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 124.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
17:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,87 204.500 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
16:55:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 2,02 850.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
12:53:00
GRS201003019 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. EUR 0,000 1.000.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 17.314 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 100.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 70.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 125.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 18.500 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 18.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 15.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 22.500 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 150.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 440.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 125.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
25 Σεπ 2017
09:00:00
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,04 205.000 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
19 Σεπ 2017
16:05:00
GRS489003004 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EUR 0,134 487.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
19 Σεπ 2017
15:18:00
GRS065003006 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ EUR 0,300 50.000 Ναι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2017
17:30:11
GRS014003024 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. EUR 3,50 42.775 Όχι Συν/γή Όχι Όχι
18 Σεπ 2017
13:17:00
GRC3931176B0 ΜΥΤΙΛΟ1 EUR 100,10 1.196 Όχι Συν/γή Ναι Όχι
14 Σεπ 2017
14:44:00
GRC3931176B0 MYTILB1 EUR 100,12 1.196 Όχι Συν/γή Ναι Όχι

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων