Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


« Επιστροφή

Ενημερωτική Εκδήλωση: Αλλαγές στο Σύστημα Άυλων Τίτλων - Προσαρμογή στον Κανονισμό CSDR


 

 

Ενημερωτική Εκδήλωση

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων για την προσαρμογή στον Κανονισμό CSDR». Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ομιλίες και παρουσιάσεις:

Καλωσόρισμα - Εισαγωγικά σχόλια

  • κ. Ξενοφών Αυλωνίτης, Αντιπρόεδρος Β' Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
  • κ. Δημήτρης Καραϊσκάκης, Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών, ATHEXGroup


«Η στρατηγική της προσαρμογής στον Κανονισμό CSDR»

  • κ. Σταύρος Θωμαδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής ΕΚΠΑ


«Κανονισμός CSDR και εταιρική λειτουργία»

  • κ. Ευάγγελος Περάκης, Ομότιμος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου ΕΚΠΑ


«Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου τήρησης άυλων τίτλων για την προσαρμογή στον Κανονισμό CSDR»

  • κα Χριστίνα Ταρνανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Εμπορικού και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου ΟΠΑ - Πρόεδρος  Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής CSDR
  • κα Εύη Ματθαίου, Δικηγόρος LL.M, Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς


«Η στρατηγική προσαρμογή του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD)»

  • κ. Κων/νος Καρανάσιος, Διευθυντής Κεντρικού Μητρώου, ATHEXCSD


Ακολούθησαν ερωτήσεις, απαντήσεις και συζήτηση από τους συμμετέχοντες.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Παρουσιάσεις εκδήλωσης:

 

Νομοσχέδιο: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 909_2014». Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) (L257/28.8.2014, σ.1). Δημόσια διαβούλευση: 15-25/09/2017 (Σχετικός σύνδεσμος)

Ο Κανονισμός CSDR επιδρά σημαντικά στη λειτουργία του συστήματος της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, όπως στο περιβάλλον άυλων τίτλων, επιφέροντας σημαντικής εκτάσεως συνέπειες δεδομένης: α) της απελευθέρωσης των υπηρεσιών Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων που εισάγεται σε επίπεδο Ε.Ε., και β) της υιοθέτησης των συλλογικών λογαριασμών για την τήρηση τίτλων και άλλων συναφών ρυθμίσεων που τροποποιούν τόσο τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς μας, που ως γνωστό λειτουργεί σήμερα ως «σύστημα άμεσης τήρησης τίτλων» σε επίπεδο τελικού επενδυτή, αλλά και διαδικασιών σχετιζόμενες με βιβλία μετόχων των εισηγμένων εταιριών.


 

 

 


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων