Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


« Επιστροφή

Νέες Υπηρεσίες Γνωστοποίησης Συναλλαγών (ARM) και Δημοσιοποίησης Συναλλαγών (APA) από το Χρηματιστήριο Αθηνών

 


 

 
 
28 Δεκεμβρίου 2017
 
 
Νέες Υπηρεσίες Γνωστοποίησης Συναλλαγών (ARM) και Δημοσιοποίησης Συναλλαγών (APA) από το Χρηματιστήριο Αθηνών
 

 

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενημερώνει ότι με τη σημερινή Απόφαση 805/28.12.2017 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εξακριβώθηκε η συμμόρφωση του με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην Οδηγία 2014/65 ΕΕ (MiFID II) για την παροχή την παροχή υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων και συγκεκριμένα :

  • Ως εγκεκριμένος μηχανισμός γνωστοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. - ARM)
  • Ως εγκεκριμένος μηχανισμός δημοσιοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. - APA)

Επομένως, είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι είναι πλήρως έτοιμο να προσφέρει υπηρεσίες γνωστοποίησης συναλλαγών (υπηρεσία ARM@ATHEX) και δημοσιοποίησης συναλλαγών (APA@ATHEX) σε πελάτες του από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτοντας τον ευρύ αριθμό προϊόντων και πεδίων που απαιτεί η MiFIR. Ως γνωστόν οι νέες υποχρεώσεις που ορίζονται από τη MiFIR είναι απαιτητές από τις επιχειρήσεις επενδύσεων από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Για την παροχή των υπηρεσιών γνωστοποίησης συναλλαγών το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ήδη συνδεθεί για την διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων στο περιβάλλον δοκιμών των συστημάτων των Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας, Κύπρου και Ρουμανίας με συμμετοχή και των πελατών του.

Για την παροχή υπηρεσιών γνωστοποίησης συναλλαγών ήδη έχει συνδεθεί στο περιβάλλον δοκιμών με το ευρύ δίκτυο παρόχων πληροφόρησης (data vendors) που διαθέτει.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις νέες υπηρεσίες οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να απευθύνονται στις κάτωθι διευθύνσεις

  • arm@athexgroup.gr για Υπηρεσίες Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transactions Reporting)
  • apa@athexgroup.gr για Υπηρεσίες Δημοσιοποίησης Συναλλαγών (Trade Reporting)

 

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210-3366 800, fax 210-3366 101

 


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων