Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

 • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
 • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


« Επιστροφή

ΑξΙΑnumbers Δεκεμβρίου 2017

 

 
8 Ιανουαρίου 2018
 
 
 Μηνιαία Έκδοση ΑξΙΑnumbers

 

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 2017.

Τον Δεκέμβριο 2017 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

 • Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €43,54 δισ., αυξημένη κατά 8,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 7,8%.
 • Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.
 • Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 66,4% έναντι 64,8% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 2,5%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.879,39 εκατ. ευρώ ή 4,3%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 63,5% έναντι 62,3% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,9%.
 • Συνολική αξία συναλλαγών €1,35 δις (αυξημένη κατά 21,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 12,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).
 • Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.316.337.604 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 23,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.064.253.813 τεμάχια) και μείωση 33,1% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2016 (1.967.303.596 τεμάχια).
 • Οι ξένοι επενδυτές τον Δεκέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 64,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
 • 16,97 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 15,56 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).
 • 588 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 595 τον προηγούμενο μήνα).
 • Κέρδη της τάξης του 8,4% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Συνοπτικά τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς για το 2017 ήταν τα εξής:

 • Σημαντική αύξηση της Συνολικής Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς κατά 10,8% σε σχέση με το 2016. (€43,54 δισ. στις 29/12/2017 έναντι €39,29 δισ. στις 30/12/2016). Ωστόσο χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς (€1.879,39 εκατ. ή 4,3% στις 29/12/2017 & €1.753,58 εκατ. ή 4,5% στις 30/12/2016), η αύξηση της συνολικής κεφαλαιοποίησης ανέρχεται σε 11,0%. (€41,66 δισ. στις 29/12/2017 έναντι €37,53 δισ. στις 30/12/2016).
 • Εισροή κεφαλαίων ύψους €286,03 εκ. από τους ξένους επενδυτές για το έτος 2017 έναντι €913,00 εκ. το 2016, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 68,7%.
 • Αύξηση της τάξεως του 3,4% της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς. Το ποσοστό συμμετοχής διαμορφώθηκε στο 63,5% στις 29/12/2017 από 61,4% στις 30/12/2016 - συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ, το ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών διαμορφώθηκε στο 66,4% στις 29/12/2017 από 64,3% στις 30/12/2016 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 3,3%.
 • Συνολική Αξία Συναλλαγών €14,76 δισ. έναντι €15,06 δισ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 1,9%.
 • Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών στα €58,81 εκ. έναντι €60,46 εκ. το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,7%.
 • Μείωση της τάξεως του 23,9% του συνολικού αριθμού των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2017 (18.244.883.119 τεμάχια) συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό που μεταβιβάστηκαν το 2016 (23.991.937.924 τεμάχια).
 • Μέσος Ημερήσιος Αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών το 2017 στα 72.688.777 τεμάχια έναντι 96.353.164 τεμαχίων το 2016, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 24,6%.
 • Μεγάλο ενδιαφέρον σημειώθηκε στα Εταιρικά Ομόλογα της Οργανωμένης & Εναλλακτικής Αγοράς, αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης που υπήρξε στη κατηγορία αυτή, κυρίως με την εισαγωγή νέων τίτλων σταθερού εισοδήματος. Η συναλλακτική δραστηριότητα, συγκριτικά με το 2016, παρουσίασε ιδιαίτερα σημαντική αύξηση, με συνολική αξία διακανονισμένων συναλλαγών €138,41 εκ. και συνολικό αριθμό αξιών που μεταβιβάστηκαν 14.929.668 τεμάχια. Αντίστοιχα η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών ανήλθε στα €551.425,81 και ο Μέσος Αριθμός Αξιών που μεταβιβάστηκαν ανήλθε στα 59.481 τεμάχια.
 • Σημαντική αύξηση στην τιμή του Γενικού Δείκτη κατά 24,7% από το τέλος του προηγούμενου έτους.
   


   

 

Δείτε όλη την Ανακοίνωση
Δείτε το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο  

 

 

 

 

 

Για προηγούμενες εκδόσεις AXIAnumbers

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ειρήνη Χωριανοπούλου, Τηλ. 210 3366 565, e-mail: I.Chorianopoulou@athexgroup.gr

 

Εκδόσεις και Αναφορές του Χρηματιστηρίου
Επισκεφθείτε το σχετικό σύνδεσμο.
Τηλ: 210 33 66 565, e-mail: StatProducts@athexgroup.gr

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας  ISO22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς επίσης και για όλες τις επιχειρησιακές λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα & υπηρεσίες.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

 

 

 


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων