Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


« Επιστροφή

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε τη ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - Εταιρικό Ομόλογο στην ΕΝ.Α.

 


 

 
 
02 Φεβρουαρίου 2018
 
 
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε τη ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
Εταιρικό Ομόλογο στην ΕΝ.Α.

 

Η επίσημη έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έγινε από τον κ. Αναστάσιο Δεληγιώργη, Πρόεδρο Δ.Σ. & Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον κ. Νικόλαο Δεληγιώργη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Δ.Σ. της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, επ' ευκαιρία της  ένταξης προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά, των 6.500 κοινών ονομαστικών ομολογιών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου με Ιδιωτική Τοποθέτηση, διάρκειας 7 ετών, σταθερού επιτοκίου 5,50% ετησίως (το Πληροφοριακό Έγγραφο για την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου).

Κατά την τελετή έναρξης ο κ. Αναστάσιος Δεληγιώργης δήλωσε: «το εν λόγω Κοινό Ομολογιακό Δάνειο είναι ένα καθαρόαιμο "green bond" καθώς η μερίδα του λέοντος από τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του πρώτου μέρους του επενδυτικού προγράμματός μας. Συνολικά, το πλάνο μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ισχύ πλέον των 90 MW, καθώς και την προώθηση εγκαταστάσεων αντλιών θερμότητας που αποτελούν τη σημαντικότερη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Στην επιτυχή έκδοση συνέβαλλαν καταλυτικά οι εταιρείες Wealth Fund Services καθώς και η Εθνική Asset Management οι οποίες μεταξύ άλλων, εμπιστεύτηκαν τη δυναμική και τις προοπτικές του ομίλου μας».

Μετά την τελετή ακολούθησε σύντομη εταιρική παρουσίαση από τον Πρόεδρο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρείας.

Σύμβουλος έκδοσης ήταν η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.

Δείτε την παρουσίαση της ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ.

Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου

 

 
Στιγμιότυπα της εκδήλωσης  
     
 
Τελετή έναρξης της συνεδρίασης Παρουσίαση της εταιρείας  
     

 

Τελετή έναρξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών
     
 

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Δέλτα Τεχνική

Ο Ο Όμιλος επιχειρήσεων Δέλτα Τεχνική περιλαμβάνει 20 εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, εξοπλισμού και κατασκευών τεχνικών έργων που αξιοποιούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθώς και στην ηλεκτροπαραγωγή.

Από το 1980 που ιδρύθηκε ο όμιλος, έχει υλοποιήσει με επιτυχία πληθώρα έργων μεγάλης και μικρότερης κλίμακας, σε τομείς όπως: η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε βιομηχανίες, οι επαγγελματικές εφαρμογές κλιματισμού, θέρμανσης και εξοικονόμησης ενέργειας, οι καινοτόμες κατασκευές ειδικού εξοπλισμού για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ΑΠΕ (λέβητες, υδροστρόβιλοι), οι εφαρμογές γεωθερμίας κ.ά.

Η Δέλτα Τεχνική υπήρξε η πρώτη στην Ελλάδα που υλοποίησε καινοτόμες εφαρμογές αντλιών θερμότητας και αξιοποίησης βιομάζας. Η εξαιρετική φήμη της στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αποκτήθηκε μέσα από καινοτόμα έργα που υλοποίησε, με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης που απασχολεί.

Οι θυγατρικές του ομίλου -που στεγάζονται κυρίως στα ιδιόκτητα γραφεία του-, αναπτύσσουν σταδιακά ιδιωτικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ, ενώ υλοποιούν και επενδύσεις σε διάφορους άλλους κλάδους, όπως το real estate και ο τουρισμός.

Περισσότερα για τον όμιλο θα βρείτε στο www.deltatechniki.gr.

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας.

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών.

Το Χρηματιστήριο, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Σε μια περίοδο που ο ρόλος των χρηματιστηριακών αγορών στην εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύεται σημαντικά, εμείς στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο να αναδείξουμε την ελκυστικότητα της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς και να προβάλουμε τις εταιρίες μας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

Οι μετοχές του Ομίλου διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Σύμβολο: EXAE).

Συνοπτικές πληροφορίες για την αγορά και τον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο καθώς και στην ιστοσελίδα του www.athexgroup.gr.

Λεωφ. Αθηνών 110, 104 42 Αθήνα, τηλ. 210-3366 800, fax 210-3366 101

 


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων