Ροές RSS/Atom

Οι ροές RSS/Atom προσφέρουν έναν εναλλακτικό τρόπο ανάγνωσης ειδήσεων, με τη βοήθεια εξειδικιευμένου λογισμικού ανάγνωσης RSS/Atom.

Το athexgroup.gr παρέχει ροές Atom 1.0 για τις εξής κατηγορίες:

  • Ανακοινώσεις του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX Group)
  • Ανακοινώσεις εταιρειών (μέσω του συστήματος Ερμής)

Μία επιπλέον ροή με τις Οικονομικές Καταστάσεις σε μορφή PDF είναι διαθέσιμη μόνο σε συνδρομητική βάση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διάχυσης Πληροφόρησης για να αποκτήσετε μια συνδρομή σε αυτήν τη ροή.

Στο μέλλον θα προστεθούν και επιπλέον ροές.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ροές μεσω κάποιου προγράμματος που να διαβάζει Atom 1.0. Μερικά ενδεικτικά τέτοια προγράμματα είναι τα RSS Reader, RSS Owl, OMEA, καθώς και browsers και προγράμματα email, όπως ενδεικτικά τα Internet Explorer, Mozilla Firerfox, Opera, Microsoft Outlook κ.ά.

Δελτία Τύπου - Ενημερωτικά


« Επιστροφή

Η χρηματοδότηση μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας

 
 
19.03.2018

 


Δείτε αποσπάσματα οπτικοακουστικού υλικού από την εκδήλωση που διοργάνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), για την παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ με τίτλο: «Η χρηματοδότηση μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας».

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να εξεταστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια, οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων από το εξωτερικό, η υποστήριξη του νέου αναπτυξιακού προτύπου από εγχώρια και ξένη χρηματοδότηση, ο ρόλος των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για την αποτελεσματική χρηματοδότησή τους. Επίσης εξετάστηκαν η επίδραση των νέων τεχνολογιών αλλά και ζητήματα που αφορούν το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

 

     

Εναρκτήρια αναφορά στο ρόλο της κεφαλαιαγοράς στην ανάπτυξη της οικονομίας,
του Προέδρου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γιώργου Χαντζηνικολάου

 

Αναφορές του Διευθύνοντος Συμβούλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη

 
Άντληση Κεφαλαίων από κεφαλαιαγορές:
Το κόστος χρηματοδότησης μικρών επενδυτικών προτάσεων μέσω της χρήσης των κεφαλαίων είναι πολύ μεγάλο.
  Επενδυτικές ευκαιρίες και χρονική συγκυρία:
Είναι επείγον, τώρα που οι προβολείς της διεθνούς ρευστότητας θα μας κοιτάξουν, να έχουμε πειστικές επενδυτικές προτάσεις και πολιτικές άντλησης κεφαλαίων από τη διεθνή ρευστότητα κεφαλαίων.
     
 
Εισηγμένα Επενδυτικά Κεφάλαια (Listed Funds):
Η δημιουργία ειδικής μορφής Funds τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένους κλάδους ή εταιρίες, δίνει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές τα οποία προωθούνται για τη χρηματοδότηση μικρότερων επενδυτικών προτάσεων
  Μετοχικό κεφάλαιο και Δανεισμός:
Μετά την κρίση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η αναλογία ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού για τις επιχειρήσεις άλλαξε. Ο μόνος τρόπος χρηματοδότησής τους ώστε να παραμείνουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες,  είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
     

Κίνητρα για επενδυτές:
Τον τελευταίο χρόνο, ήδη η Γαλλία και στη συνέχεια η Ιταλία, εφάρμοσαν φοροαπαλλαγές στους αποταμιευτές που επιλέγουν την αποταμίευση σε επενδυτικά προϊόντα.
     

Σύντομη παρουσίαση της μελέτης του ΙΟΒΕ από το Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθηγητή Νίκο Βέττα

Ανάπτυξη και κεφαλαιαγορά:
Η οικονομική πολιτική, μπορεί να επηρεάσει με συγκεκριμένους τρόπους την επικάλυψη μεταξύ προσφοράς κεφαλαίων και ζήτησης επενδύσεων, δηλαδή την επίτευξη ανάπτυξης.
Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ

 

 

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στο
Δελτίο Τύπου της 19/3/2018.


Εταιρικές Πράξεις Αξιών


Ανακοινώσεις Εταιρειών


Οικονομικές Kαταστάσεις (PDF)


Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων