Μετοχές

ΕΥΠΙΚ

Ονομασία μετοχής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
18 Μαϊ 2018 3,78 -0,53 2.455 3,87 3,76 9.273,69 16 3,86
17 Μαϊ 2018 3,8 -1,81 2.535 3,88 3,8 9.791,97 32 3,87
16 Μαϊ 2018 3,87 0,78 6 3,87 3,87 23,22 2 3,87
15 Μαϊ 2018 3,84 0,00 0 - - 0 0 -
14 Μαϊ 2018 3,84 1,86 1.427 3,87 3,73 5.433,69 19 3,87
11 Μαϊ 2018 3,77 -1,05 1.908 3,89 3,76 7.213,51 21 3,89
10 Μαϊ 2018 3,81 -3,30 2.164 3,95 3,81 8.308,28 23 3,9
9 Μαϊ 2018 3,94 0,00 0 - - 0 0 -
8 Μαϊ 2018 3,94 0,00 1.399 3,97 3,82 5.395,54 17 3,9
7 Μαϊ 2018 3,94 1,29 2.886 3,99 3,65 10.888,47 31 3,73
4 Μαϊ 2018 3,89 -2,26 3.496 4,05 3,85 13.703,29 34 4
3 Μαϊ 2018 3,98 -0,25 12.513 3,98 3,89 49.049,29 47 3,93
2 Μαϊ 2018 3,99 2,84 8.943 4,05 3,88 35.629,13 44 3,88
30 Απρ 2018 3,88 4,86 6.146 3,9 3,74 23.611,79 57 3,74
27 Απρ 2018 3,7 -1,86 3.728 3,8 3,63 13.620,45 30 3,8
26 Απρ 2018 3,77 -0,53 2.375 3,8 3,65 8.782,25 24 3,66
25 Απρ 2018 3,79 1,07 1.608 3,82 3,66 5.993,86 12 3,82
24 Απρ 2018 3,75 -1,32 342 3,75 3,72 1.273,1 9 3,73
23 Απρ 2018 3,8 0,00 700 3,8 3,79 2.659,8 5 3,79
20 Απρ 2018 3,8 0,80 492 3,8 3,7 1.827 11 3,7
19 Απρ 2018 3,77 -0,26 3.808 3,8 3,64 14.362,09 23 3,65
18 Απρ 2018 3,78 2,16 502 3,78 3,78 1.897,56 5 3,78
17 Απρ 2018 3,7 0,00 9.431 3,77 3,65 34.917,03 34 3,65
16 Απρ 2018 3,7 1,37 1.325 3,72 3,6 4.778,4 10 3,63
13 Απρ 2018 3,65 0,83 2.924 3,68 3,6 10.527,34 8 3,68
12 Απρ 2018 3,62 -2,43 570 3,68 3,62 2.088,6 5 3,68
11 Απρ 2018 3,71 0,00 6 3,71 3,71 22,26 2 3,71
10 Απρ 2018 3,71 0,82 105 3,72 3,62 382,36 5 3,62
5 Απρ 2018 3,68 2,22 448 3,68 3,67 1.648,49 11 3,67

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων