Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 215 48 53 20 94 Πράξεις 13.309 Αξία € 36,84 εκ
Με πράξεις 121 Όγκος 41.700.976 Χρημ/κή αξία € 45,36 δις
Τιμή € 0,105
Διαφορά 19,32%
Τιμή € 0,380
Διαφορά 11,76%
Τιμή € 0,010
Διαφορά 11,11%
Τιμή € 0,170
Διαφορά 8,97%
Τιμή € 0,073
Διαφορά 8,96%
Τιμή € 0,549
Διαφορά 7,65%
Τιμή € 0,353
Διαφορά 7,62%
Τιμή € 0,337
Διαφορά 6,98%
Τιμή € 12,88
Διαφορά 6,98%
Τιμή € 0,103
Διαφορά 6,19%
Τιμή € 0,125
Διαφορά 5,93%
Τιμή € 1,44
Διαφορά 5,88%
Τιμή € 0,316
Διαφορά 5,33%
Τιμή € 0,800
Διαφορά 5,26%
Τιμή € 0,453
Διαφορά 4,86%
Τιμή € 3,38
Διαφορά 4,00%
Τιμή € 0,213
Διαφορά 3,90%
Τιμή € 0,200
Διαφορά 3,09%
Τιμή € 0,780
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 13,65
Διαφορά 1,87%
Τιμή € 0,519
Διαφορά 1,76%
Τιμή € 0,957
Διαφορά 1,59%
Τιμή € 22,50
Διαφορά 1,35%
Τιμή € 14,49
Διαφορά 1,33%
Τιμή € 0,309
Διαφορά 1,31%
Τιμή € 0,889
Διαφορά 1,25%
Τιμή € 1,88
Διαφορά 1,08%
Τιμή € 0,799
Διαφορά 1,01%
Τιμή € 1,05
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 279,00
Διαφορά 0,92%
Τιμή € 1,13
Διαφορά 0,89%
Τιμή € 11,98
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 0,487
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 6,27
Διαφορά 0,80%
Τιμή € 1,38
Διαφορά 0,73%
Τιμή € 0,632
Διαφορά 0,64%
Τιμή € 6,56
Διαφορά 0,61%
Τιμή € 6,58
Διαφορά 0,61%
Τιμή € 8,85
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 8,50
Διαφορά 0,47%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 10,53
Διαφορά 0,38%
Τιμή € 5,42
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 0,823
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 0,275
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 3,54
Διαφορά 0,28%
Τιμή € 0,780
Διαφορά 0,26%
Τιμή € 4,31
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 0,452
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,14
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,101
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,561
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,031
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,38
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,102
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,90
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,35
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,193
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,085
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,964
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,13
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,045
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,055
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,220
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,037
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 19,32
Διαφορά -0,15%
Τιμή € 6,38
Διαφορά -0,16%
Τιμή € 0,593
Διαφορά -0,17%
Τιμή € 16,97
Διαφορά -0,18%
Τιμή € 0,547
Διαφορά -0,18%
Τιμή € 4,61
Διαφορά -0,22%
Τιμή € 18,00
Διαφορά -0,28%
Τιμή € 4,80
Διαφορά -0,41%
Τιμή € 2,35
Διαφορά -0,42%
Τιμή € 4,42
Διαφορά -0,45%
Τιμή € 0,410
Διαφορά -0,49%
Τιμή € 0,151
Διαφορά -0,66%
Τιμή € 0,599
Διαφορά -0,66%
Τιμή € 0,149
Διαφορά -0,67%
Τιμή € 12,89
Διαφορά -0,77%
Τιμή € 20,90
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 1,15
Διαφορά -0,86%
Τιμή € 1,96
Διαφορά -1,01%
Τιμή € 2,82
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 1,82
Διαφορά -1,09%
Τιμή € 0,082
Διαφορά -1,20%
Τιμή € 0,237
Διαφορά -1,25%
Τιμή € 5,25
Διαφορά -1,32%
Τιμή € 0,145
Διαφορά -1,36%
Τιμή € 3,50
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 0,670
Διαφορά -1,47%
Τιμή € 0,195
Διαφορά -1,52%
Τιμή € 2,45
Διαφορά -1,61%
Τιμή € 0,300
Διαφορά -1,64%
Τιμή € 0,415
Διαφορά -1,89%
Τιμή € 2,41
Διαφορά -2,03%
Τιμή € 0,572
Διαφορά -2,05%
Τιμή € 0,038
Διαφορά -2,56%
Τιμή € 1,04
Διαφορά -2,80%
Τιμή € 0,120
Διαφορά -3,23%
Τιμή € 0,418
Διαφορά -4,35%
Τιμή € 0,108
Διαφορά -4,42%
Τιμή € 0,181
Διαφορά -4,74%
Τιμή € 1,81
Διαφορά -4,74%
Τιμή € 3,34
Διαφορά -4,84%
Τιμή € 0,170
Διαφορά -5,03%
Τιμή € 1,47
Διαφορά -5,16%
Τιμή € 0,155
Διαφορά -5,49%
Τιμή € 0,205
Διαφορά -5,53%
Τιμή € 0,085
Διαφορά -5,56%
Τιμή € 4,70
Διαφορά -5,62%
Τιμή € 1,29
Διαφορά -5,84%
Τιμή € 0,482
Διαφορά -6,04%
Τιμή € 13,73
Διαφορά -6,47%
Τιμή € 0,075
Διαφορά -14,77%
Τιμή € 0,014
Διαφορά -17,65%
Τιμή € 0,057
Διαφορά -19,72%
Τιμή € 0,008
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων