Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 48 51 16 84 Πράξεις 8.781 Αξία € 16,79 εκ
Με πράξεις 115 Όγκος 7.199.880 Χρημ/κή αξία € 54,20 δις
Τιμή € 0,366
Διαφορά 19,61%
Τιμή € 0,0275
Διαφορά 19,57%
Τιμή € 1,37
Διαφορά 16,10%
Τιμή € 0,432
Διαφορά 14,29%
Τιμή € 0,9
Διαφορά 10,43%
Τιμή € 0,116
Διαφορά 9,43%
Τιμή € 0,156
Διαφορά 9,09%
Τιμή € 0,258
Διαφορά 8,40%
Τιμή € 0,41
Διαφορά 7,89%
Τιμή € 0,672
Διαφορά 7,69%
Τιμή € 1
Διαφορά 7,53%
Τιμή € 2,36
Διαφορά 7,27%
Τιμή € 14,2
Διαφορά 5,97%
Τιμή € 1,63
Διαφορά 5,84%
Τιμή € 0,945
Διαφορά 5,00%
Τιμή € 0,935
Διαφορά 3,89%
Τιμή € 0,24
Διαφορά 3,45%
Τιμή € 6,75
Διαφορά 3,05%
Τιμή € 25,4
Διαφορά 2,83%
Τιμή € 1,9
Διαφορά 2,70%
Τιμή € 0,168
Διαφορά 2,44%
Τιμή € 0,068
Διαφορά 2,26%
Τιμή € 0,99
Διαφορά 2,06%
Τιμή € 1,55
Διαφορά 1,97%
Τιμή € 0,27
Διαφορά 1,89%
Τιμή € 0,4395
Διαφορά 1,85%
Τιμή € 0,975
Διαφορά 1,56%
Τιμή € 1,31
Διαφορά 1,55%
Τιμή € 272
Διαφορά 1,49%
Τιμή € 1,45
Διαφορά 1,40%
Τιμή € 5,8
Διαφορά 1,40%
Τιμή € 0,812
Διαφορά 0,99%
Τιμή € 20,95
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 4,13
Διαφορά 0,73%
Τιμή € 14,7
Διαφορά 0,68%
Τιμή € 0,9
Διαφορά 0,67%
Τιμή € 0,174
Διαφορά 0,58%
Τιμή € 1,91
Διαφορά 0,53%
Τιμή € 4,04
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 7,13
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 0,1195
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 4,8
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 5,06
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 3,49
Διαφορά 0,29%
Τιμή € 9,725
Διαφορά 0,26%
Τιμή € 0,82
Διαφορά 0,24%
Τιμή € 0,176
Διαφορά 0,11%
Τιμή € 0,905
Διαφορά 0,11%
Τιμή € 1,23
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,58
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,52
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,074
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,65
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,018
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,129
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,105
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,43
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,935
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,31
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,13
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,37
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,26
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,94
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,2638
Διαφορά -0,08%
Τιμή € 0,614
Διαφορά -0,16%
Τιμή € 18
Διαφορά -0,22%
Τιμή € 8,76
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 19,1
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 4,565
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 5,37
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 0,861
Διαφορά -0,58%
Τιμή € 10,89
Διαφορά -0,64%
Τιμή € 8,6
Διαφορά -0,69%
Τιμή € 4,27
Διαφορά -0,70%
Τιμή € 2,762
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 1,968
Διαφορά -0,76%
Τιμή € 1,27
Διαφορά -0,78%
Τιμή € 0,124
Διαφορά -0,80%
Τιμή € 6,38
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 2,1
Διαφορά -0,94%
Τιμή € 5,1
Διαφορά -0,97%
Τιμή € 0,342
Διαφορά -1,16%
Τιμή € 6,29
Διαφορά -1,26%
Τιμή € 3,105
Διαφορά -1,27%
Τιμή € 2,27
Διαφορά -1,30%
Τιμή € 1,89
Διαφορά -1,31%
Τιμή € 0,1036
Διαφορά -1,33%
Τιμή € 0,66
Διαφορά -1,49%
Τιμή € 1,31
Διαφορά -1,50%
Τιμή € 8,35
Διαφορά -1,53%
Τιμή € 2,56
Διαφορά -1,54%
Τιμή € 1,73
Διαφορά -1,59%
Τιμή € 12
Διαφορά -1,64%
Τιμή € 17,2
Διαφορά -1,71%
Τιμή € 22,4
Διαφορά -1,75%
Τιμή € 38,5
Διαφορά -1,79%
Τιμή € 0,78
Διαφορά -1,89%
Τιμή € 5,83
Διαφορά -2,35%
Τιμή € 7,2
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 1,258
Διαφορά -2,48%
Τιμή € 0,194
Διαφορά -2,51%
Τιμή € 13,78
Διαφορά -2,55%
Τιμή € 0,57
Διαφορά -2,56%
Τιμή € 5,25
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 0,5
Διαφορά -2,91%
Τιμή € 30,97
Διαφορά -2,92%
Τιμή € 0,229
Διαφορά -3,17%
Τιμή € 0,319
Διαφορά -3,33%
Τιμή € 0,5
Διαφορά -3,85%
Τιμή € 0,705
Διαφορά -4,73%
Τιμή € 0,8
Διαφορά -4,76%
Τιμή € 1,972
Διαφορά -6,98%
Τιμή € 0,204
Διαφορά -9,73%
Τιμή € 0,0685
Διαφορά -18,93%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων