Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 198 54 47 21 76 Πράξεις 18.384 Αξία € 34,93 εκ
Με πράξεις 122 Όγκος 16.617.701 Χρημ/κή αξία € 49,89 δις
Τιμή € 1,26
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,0545
Διαφορά 19,78%
Τιμή € 0,088
Διαφορά 19,73%
Τιμή € 0,031
Διαφορά 19,23%
Τιμή € 0,0965
Διαφορά 18,40%
Τιμή € 7,5
Διαφορά 12,78%
Τιμή € 0,0725
Διαφορά 9,85%
Τιμή € 0,496
Διαφορά 9,73%
Τιμή € 0,185
Διαφορά 8,82%
Τιμή € 0,324
Διαφορά 8,72%
Τιμή € 7,28
Διαφορά 5,51%
Τιμή € 0,133
Διαφορά 4,72%
Τιμή € 0,109
Διαφορά 3,81%
Τιμή € 21,85
Διαφορά 3,80%
Τιμή € 0,28
Διαφορά 3,70%
Τιμή € 4,4
Διαφορά 3,04%
Τιμή € 7,5
Διαφορά 2,74%
Τιμή € 1,517
Διαφορά 2,57%
Τιμή € 0,24
Διαφορά 2,56%
Τιμή € 2,5
Διαφορά 2,46%
Τιμή € 1,138
Διαφορά 2,34%
Τιμή € 24,5
Διαφορά 2,08%
Τιμή € 0,598
Διαφορά 2,05%
Τιμή € 20,55
Διαφορά 1,99%
Τιμή € 9,1
Διαφορά 1,96%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 1,54%
Τιμή € 1,602
Διαφορά 1,39%
Τιμή € 0,73
Διαφορά 1,39%
Τιμή € 5,15
Διαφορά 1,18%
Τιμή € 14,1
Διαφορά 1,08%
Τιμή € 5,3
Διαφορά 0,95%
Τιμή € 4,32
Διαφορά 0,93%
Τιμή € 5,42
Διαφορά 0,93%
Τιμή € 16,4
Διαφορά 0,92%
Τιμή € 6,62
Διαφορά 0,91%
Τιμή € 0,41
Διαφορά 0,86%
Τιμή € 0,48
Διαφορά 0,84%
Τιμή € 8,47
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 0,0605
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 0,63
Διαφορά 0,80%
Τιμή € 0,77
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 1,3
Διαφορά 0,78%
Τιμή € 0,141
Διαφορά 0,71%
Τιμή € 0,176
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 2,955
Διαφορά 0,68%
Τιμή € 3,52
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 0,888
Διαφορά 0,57%
Τιμή € 7,71
Διαφορά 0,52%
Τιμή € 0,6625
Διαφορά 0,38%
Τιμή € 14
Διαφορά 0,36%
Τιμή € 6,28
Διαφορά 0,32%
Τιμή € 4,81
Διαφορά 0,31%
Τιμή € 4,35
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 10,3
Διαφορά 0,10%
Τιμή € 6,77
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,95
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,0728
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,18
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 19
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,201
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,18
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,46
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,088
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,28
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,74
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,04
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,3
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 21,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,174
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,165
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,57
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,532
Διαφορά -0,13%
Τιμή € 28,71
Διαφορά -0,17%
Τιμή € 0,0861
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 8,06
Διαφορά -0,25%
Τιμή € 10,35
Διαφορά -0,29%
Τιμή € 6,18
Διαφορά -0,32%
Τιμή € 1,37
Διαφορά -0,36%
Τιμή € 1,783
Διαφορά -0,39%
Τιμή € 1,306
Διαφορά -0,46%
Τιμή € 2,14
Διαφορά -0,47%
Τιμή € 0,419
Διαφορά -0,48%
Τιμή € 0,328
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 1,38
Διαφορά -0,72%
Τιμή € 6,1
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 1,22
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 0,238
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 41,9
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 3,16
Διαφορά -1,25%
Τιμή € 1,12
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 7
Διαφορά -1,41%
Τιμή € 1,92
Διαφορά -1,54%
Τιμή € 0,838
Διαφορά -1,64%
Τιμή € 12,48
Διαφορά -1,73%
Τιμή € 1,1
Διαφορά -1,79%
Τιμή € 2,02
Διαφορά -1,94%
Τιμή € 3,92
Διαφορά -2,00%
Τιμή € 1,47
Διαφορά -2,00%
Τιμή € 0,171
Διαφορά -2,17%
Τιμή € 1,81
Διαφορά -2,43%
Τιμή € 15,84
Διαφορά -2,70%
Τιμή € 0,625
Διαφορά -2,80%
Τιμή € 0,159
Διαφορά -3,05%
Τιμή € 0,752
Διαφορά -3,09%
Τιμή € 2,084
Διαφορά -3,52%
Τιμή € 0,545
Διαφορά -3,54%
Τιμή € 1,03
Διαφορά -3,74%
Τιμή € 1,45
Διαφορά -3,97%
Τιμή € 0,1135
Διαφορά -4,22%
Τιμή € 0,9
Διαφορά -4,76%
Τιμή € 0,035
Διαφορά -5,41%
Τιμή € 0,35
Διαφορά -5,41%
Τιμή € 0,312
Διαφορά -5,45%
Τιμή € 0,85
Διαφορά -6,59%
Τιμή € 0,101
Διαφορά -8,18%
Τιμή € 0,406
Διαφορά -9,38%
Τιμή € 1
Διαφορά -11,50%
Τιμή € 0,017
Διαφορά -12,82%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων