Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 208 72 35 16 85 Πράξεις 18.932 Αξία € 57,94 εκ
Με πράξεις 123 Όγκος 73.354.746 Χρημ/κή αξία € 52,91 δις
Τιμή € 0,700
Διαφορά 45,83%
Τιμή € 0,375
Διαφορά 23,36%
Τιμή € 0,060
Διαφορά 20,00%
Τιμή € 0,260
Διαφορά 19,82%
Τιμή € 0,098
Διαφορά 19,51%
Τιμή € 0,082
Διαφορά 18,84%
Τιμή € 0,071
Διαφορά 18,33%
Τιμή € 0,140
Διαφορά 14,75%
Τιμή € 0,097
Διαφορά 11,49%
Τιμή € 0,193
Διαφορά 9,66%
Τιμή € 0,082
Διαφορά 9,33%
Τιμή € 0,215
Διαφορά 9,14%
Τιμή € 0,128
Διαφορά 7,56%
Τιμή € 0,249
Διαφορά 7,33%
Τιμή € 0,182
Διαφορά 7,06%
Τιμή € 0,250
Διαφορά 6,84%
Τιμή € 0,233
Διαφορά 6,39%
Τιμή € 0,370
Διαφορά 5,71%
Τιμή € 0,620
Διαφορά 5,26%
Τιμή € 1,10
Διαφορά 4,76%
Τιμή € 0,430
Διαφορά 4,62%
Τιμή € 0,209
Διαφορά 4,50%
Τιμή € 0,210
Διαφορά 4,48%
Τιμή € 0,330
Διαφορά 4,10%
Τιμή € 4,38
Διαφορά 4,04%
Τιμή € 0,610
Διαφορά 3,57%
Τιμή € 0,378
Διαφορά 3,56%
Τιμή € 5,33
Διαφορά 3,50%
Τιμή € 25,83
Διαφορά 3,36%
Τιμή € 0,190
Διαφορά 3,26%
Τιμή € 6,63
Διαφορά 2,95%
Τιμή € 1,42
Διαφορά 2,90%
Τιμή € 0,180
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 1,26
Διαφορά 2,44%
Τιμή € 0,870
Διαφορά 2,35%
Τιμή € 9,72
Διαφορά 2,21%
Τιμή € 9,39
Διαφορά 2,18%
Τιμή € 19,25
Διαφορά 2,18%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 2,02%
Τιμή € 12,34
Διαφορά 1,98%
Τιμή € 1,11
Διαφορά 1,83%
Τιμή € 1,13
Διαφορά 1,80%
Τιμή € 0,451
Διαφορά 1,58%
Τιμή € 2,59
Διαφορά 1,57%
Τιμή € 8,87
Διαφορά 1,49%
Τιμή € 0,429
Διαφορά 1,42%
Τιμή € 0,774
Διαφορά 1,31%
Τιμή € 4,22
Διαφορά 1,20%
Τιμή € 1,01
Διαφορά 1,10%
Τιμή € 0,615
Διαφορά 0,99%
Τιμή € 0,105
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 0,320
Διαφορά 0,95%
Τιμή € 2,17
Διαφορά 0,93%
Τιμή € 7,26
Διαφορά 0,83%
Τιμή € 7,77
Διαφορά 0,78%
Τιμή € 0,606
Διαφορά 0,66%
Τιμή € 1,55
Διαφορά 0,65%
Τιμή € 0,477
Διαφορά 0,63%
Τιμή € 3,27
Διαφορά 0,62%
Τιμή € 17,00
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 4,35
Διαφορά 0,46%
Τιμή € 0,219
Διαφορά 0,46%
Τιμή € 0,478
Διαφορά 0,42%
Τιμή € 4,88
Διαφορά 0,41%
Τιμή € 25,97
Διαφορά 0,39%
Τιμή € 5,47
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 0,848
Διαφορά 0,35%
Τιμή € 7,34
Διαφορά 0,27%
Τιμή € 0,992
Διαφορά 0,20%
Τιμή € 4,99
Διαφορά 0,20%
Τιμή € 17,00
Διαφορά 0,18%
Τιμή € 21,00
Διαφορά 0,05%
Τιμή € 14,00
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,38
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 16,10
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,36
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,65
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,020
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,622
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 17,15
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,43
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,56
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,09
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,48
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 10,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 15,94
Διαφορά -0,31%
Τιμή € 2,20
Διαφορά -0,45%
Τιμή € 3,80
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 12,23
Διαφορά -0,57%
Τιμή € 0,634
Διαφορά -0,63%
Τιμή € 0,615
Διαφορά -0,81%
Τιμή € 0,830
Διαφορά -0,84%
Τιμή € 1,18
Διαφορά -0,84%
Τιμή € 3,29
Διαφορά -0,90%
Τιμή € 8,81
Διαφορά -1,01%
Τιμή € 3,88
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 0,612
Διαφορά -1,13%
Τιμή € 10,35
Διαφορά -1,15%
Τιμή € 3,10
Διαφορά -1,27%
Τιμή € 4,61
Διαφορά -1,28%
Τιμή € 5,29
Διαφορά -1,49%
Τιμή € 0,709
Διαφορά -1,53%
Τιμή € 0,189
Διαφορά -1,56%
Τιμή € 19,64
Διαφορά -1,80%
Τιμή € 1,83
Διαφορά -2,14%
Τιμή € 0,195
Διαφορά -2,50%
Τιμή € 2,20
Διαφορά -2,65%
Τιμή € 0,175
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 0,090
Διαφορά -4,26%
Τιμή € 0,060
Διαφορά -4,76%
Τιμή € 0,100
Διαφορά -5,66%
Τιμή € 1,31
Διαφορά -6,43%
Τιμή € 0,589
Διαφορά -8,96%
Τιμή € 0,114
Διαφορά -9,52%
Τιμή € 0,544
Διαφορά -9,78%
Τιμή € 0,634
Διαφορά -9,94%
Τιμή € 0,333
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,013
Διαφορά -18,75%
Τιμή € 0,081
Διαφορά -19,80%
Τιμή € 0,616
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων