Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 208 71 34 26 77 Πράξεις 13.004 Αξία € 30,06 εκ
Με πράξεις 131 Όγκος 48.895.794 Χρημ/κή αξία € 44,80 δις
Τιμή € 0,068
Διαφορά 19,30%
Τιμή € 0,093
Διαφορά 10,71%
Τιμή € 0,894
Διαφορά 9,96%
Τιμή € 0,390
Διαφορά 9,86%
Τιμή € 1,79
Διαφορά 9,82%
Τιμή € 0,082
Διαφορά 9,33%
Τιμή € 0,141
Διαφορά 9,30%
Τιμή € 0,590
Διαφορά 8,66%
Τιμή € 0,164
Διαφορά 7,89%
Τιμή € 0,859
Διαφορά 7,38%
Τιμή € 0,161
Διαφορά 7,33%
Τιμή € 0,267
Διαφορά 7,23%
Τιμή € 0,863
Διαφορά 7,21%
Τιμή € 0,226
Διαφορά 6,10%
Τιμή € 0,525
Διαφορά 5,63%
Τιμή € 2,34
Διαφορά 5,41%
Τιμή € 0,332
Διαφορά 5,40%
Τιμή € 0,320
Διαφορά 5,26%
Τιμή € 0,524
Διαφορά 4,80%
Τιμή € 0,733
Διαφορά 4,71%
Τιμή € 7,18
Διαφορά 4,51%
Τιμή € 1,66
Διαφορά 4,40%
Τιμή € 0,460
Διαφορά 4,31%
Τιμή € 1,95
Διαφορά 4,28%
Τιμή € 2,74
Διαφορά 4,18%
Τιμή € 0,400
Διαφορά 4,17%
Τιμή € 7,74
Διαφορά 3,75%
Τιμή € 1,18
Διαφορά 3,51%
Τιμή € 0,060
Διαφορά 3,45%
Τιμή € 0,164
Διαφορά 3,14%
Τιμή € 1,65
Διαφορά 3,12%
Τιμή € 0,875
Διαφορά 3,06%
Τιμή € 5,19
Διαφορά 2,98%
Τιμή € 1,16
Διαφορά 2,65%
Τιμή € 0,039
Διαφορά 2,63%
Τιμή € 272,50
Διαφορά 2,60%
Τιμή € 17,85
Διαφορά 2,59%
Τιμή € 5,20
Διαφορά 2,56%
Τιμή € 0,546
Διαφορά 2,25%
Τιμή € 2,80
Διαφορά 2,19%
Τιμή € 1,97
Διαφορά 2,07%
Τιμή € 0,500
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 0,150
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 3,65
Διαφορά 1,96%
Τιμή € 8,27
Διαφορά 1,85%
Τιμή € 4,16
Διαφορά 1,71%
Τιμή € 3,65
Διαφορά 1,39%
Τιμή € 14,70
Διαφορά 1,38%
Τιμή € 23,26
Διαφορά 1,22%
Τιμή € 2,52
Διαφορά 1,20%
Τιμή € 1,68
Διαφορά 1,20%
Τιμή € 7,18
Διαφορά 1,13%
Τιμή € 15,40
Διαφορά 1,05%
Τιμή € 0,202
Διαφορά 1,00%
Τιμή € 0,916
Διαφορά 0,88%
Τιμή € 7,14
Διαφορά 0,85%
Τιμή € 4,16
Διαφορά 0,73%
Τιμή € 4,39
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 1,53
Διαφορά 0,66%
Τιμή € 5,43
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 1,82
Διαφορά 0,55%
Τιμή € 0,205
Διαφορά 0,49%
Τιμή € 0,300
Διαφορά 0,33%
Τιμή € 3,71
Διαφορά 0,27%
Τιμή € 0,378
Διαφορά 0,27%
Τιμή € 4,37
Διαφορά 0,23%
Τιμή € 13,80
Διαφορά 0,22%
Τιμή € 4,62
Διαφορά 0,22%
Τιμή € 14,06
Διαφορά 0,21%
Τιμή € 0,851
Διαφορά 0,12%
Τιμή € 8,66
Διαφορά 0,12%
Τιμή € 1,07
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,15
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,143
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 11,15
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,02
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,422
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,014
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,048
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,48
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,221
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,10
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,910
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,200
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 16,67
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,096
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,07
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,40
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,50
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,63
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,205
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,90
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,55
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,060
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,159
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,206
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 8,20
Διαφορά -0,12%
Τιμή € 12,70
Διαφορά -0,16%
Τιμή € 18,26
Διαφορά -0,16%
Τιμή € 4,67
Διαφορά -0,43%
Τιμή € 5,08
Διαφορά -0,59%
Τιμή € 2,29
Διαφορά -0,87%
Τιμή € 23,26
Διαφορά -0,89%
Τιμή € 19,75
Διαφορά -0,95%
Τιμή € 0,200
Διαφορά -0,99%
Τιμή € 0,564
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 0,274
Διαφορά -1,08%
Τιμή € 11,46
Διαφορά -1,12%
Τιμή € 0,145
Διαφορά -1,36%
Τιμή € 0,059
Διαφορά -1,67%
Τιμή € 0,348
Διαφορά -2,52%
Τιμή € 2,40
Διαφορά -2,83%
Τιμή € 0,097
Διαφορά -3,00%
Τιμή € 0,606
Διαφορά -3,81%
Τιμή € 0,096
Διαφορά -4,00%
Τιμή € 0,230
Διαφορά -4,17%
Τιμή € 0,765
Διαφορά -4,38%
Τιμή € 0,129
Διαφορά -4,44%
Τιμή € 0,464
Διαφορά -4,92%
Τιμή € 0,500
Διαφορά -4,94%
Τιμή € 0,460
Διαφορά -5,35%
Τιμή € 0,255
Διαφορά -6,59%
Τιμή € 0,741
Διαφορά -9,96%
Τιμή € 0,201
Διαφορά -11,45%
Τιμή € 0,080
Διαφορά -13,98%
Τιμή € 0,274
Διαφορά -14,38%
Τιμή € 0,040
Διαφορά -16,67%
Τιμή € 0,090
Διαφορά -18,18%
Τιμή € 0,027
Διαφορά -18,18%
Τιμή € 0,593
Διαφορά -19,97%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων