Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 62 52 28 57 Πράξεις 23.502 Αξία € 58,42 εκ
Με πράξεις 142 Όγκος 34.649.802 Χρημ/κή αξία € 54,70 δις
Τιμή € 0,278
Διαφορά 28,70%
Τιμή € 0,052
Διαφορά 18,18%
Τιμή € 0,195
Διαφορά 16,77%
Τιμή € 0,206
Διαφορά 14,44%
Τιμή € 0,208
Διαφορά 12,43%
Τιμή € 0,0995
Διαφορά 11,80%
Τιμή € 0,099
Διαφορά 10,00%
Τιμή € 0,7
Διαφορά 9,38%
Τιμή € 0,895
Διαφορά 9,15%
Τιμή € 0,6
Διαφορά 9,09%
Τιμή € 1,6
Διαφορά 8,84%
Τιμή € 0,16
Διαφορά 8,84%
Τιμή € 7,4
Διαφορά 8,03%
Τιμή € 0,09
Διαφορά 6,51%
Τιμή € 1,33
Διαφορά 6,40%
Τιμή € 0,25
Διαφορά 5,93%
Τιμή € 0,66
Διαφορά 4,76%
Τιμή € 0,1405
Διαφορά 4,46%
Τιμή € 0,218
Διαφορά 3,81%
Τιμή € 0,85
Διαφορά 3,66%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 3,45%
Τιμή € 1,5
Διαφορά 3,45%
Τιμή € 1,83
Διαφορά 3,39%
Τιμή € 1,53
Διαφορά 3,38%
Τιμή € 0,248
Διαφορά 3,33%
Τιμή € 0,635
Διαφορά 3,25%
Τιμή € 5,4
Διαφορά 2,86%
Τιμή € 3,445
Διαφορά 2,84%
Τιμή € 0,111
Διαφορά 2,78%
Τιμή € 1,85
Διαφορά 2,21%
Τιμή € 7,65
Διαφορά 2,00%
Τιμή € 5,22
Διαφορά 1,75%
Τιμή € 9,6
Διαφορά 1,69%
Τιμή € 4,42
Διαφορά 1,61%
Τιμή € 0,32
Διαφορά 1,59%
Τιμή € 1,37
Διαφορά 1,48%
Τιμή € 0,14
Διαφορά 1,45%
Τιμή € 1,4
Διαφορά 1,45%
Τιμή € 14,1
Διαφορά 1,44%
Τιμή € 0,628
Διαφορά 1,29%
Τιμή € 0,478
Διαφορά 1,27%
Τιμή € 3,88
Διαφορά 1,04%
Τιμή € 5,83
Διαφορά 1,04%
Τιμή € 0,4
Διαφορά 1,01%
Τιμή € 1,535
Διαφορά 0,99%
Τιμή € 0,458
Διαφορά 0,88%
Τιμή € 1,27
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 0,78
Διαφορά 0,78%
Τιμή € 21,35
Διαφορά 0,71%
Τιμή € 14,5
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 1,55
Διαφορά 0,65%
Τιμή € 0,085
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 0,2575
Διαφορά 0,59%
Τιμή € 3,6
Διαφορά 0,56%
Τιμή € 0,995
Διαφορά 0,51%
Τιμή € 0,404
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 4,2
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 2,42
Διαφορά 0,41%
Τιμή € 0,251
Διαφορά 0,40%
Τιμή € 2,15
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 9,265
Διαφορά 0,32%
Τιμή € 16,28
Διαφορά 0,12%
Τιμή € 17,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,21
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,21
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,28
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,24
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,322
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,78
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,3
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 18
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,63
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,834
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 24
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,3
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 11,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 7,25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,25
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,216
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,785
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,096
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,38
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 14,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,018
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,0645
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,23
Διαφορά -0,11%
Τιμή € 7,77
Διαφορά -0,13%
Τιμή € 0,723
Διαφορά -0,14%
Τιμή € 4,28
Διαφορά -0,23%
Τιμή € 0,841
Διαφορά -0,36%
Τιμή € 27,5
Διαφορά -0,36%
Τιμή € 29,43
Διαφορά -0,47%
Τιμή € 6,3
Διαφορά -0,47%
Τιμή € 1,96
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 5,83
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 3,78
Διαφορά -0,53%
Τιμή € 0,925
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 18,36
Διαφορά -0,54%
Τιμή € 0,2824
Διαφορά -0,56%
Τιμή € 1,71
Διαφορά -0,58%
Τιμή € 5,07
Διαφορά -0,59%
Τιμή € 1,49
Διαφορά -0,67%
Τιμή € 0,665
Διαφορά -0,75%
Τιμή € 0,754
Διαφορά -0,79%
Τιμή € 0,605
Διαφορά -0,82%
Τιμή € 4,8
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 0,2975
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 0,456
Διαφορά -0,87%
Τιμή € 1,564
Διαφορά -0,89%
Τιμή € 5,3
Διαφορά -0,93%
Τιμή € 3,98
Διαφορά -0,99%
Τιμή € 0,13
Διαφορά -1,07%
Τιμή € 0,905
Διαφορά -1,09%
Τιμή € 9,01
Διαφορά -1,10%
Τιμή € 0,87
Διαφορά -1,14%
Τιμή € 0,926
Διαφορά -1,28%
Τιμή € 0,17
Διαφορά -1,45%
Τιμή € 2,75
Διαφορά -1,79%
Τιμή € 13,92
Διαφορά -1,83%
Τιμή € 10,6
Διαφορά -1,85%
Τιμή € 0,974
Διαφορά -1,91%
Τιμή € 0,0755
Διαφορά -1,95%
Τιμή € 2
Διαφορά -2,15%
Τιμή € 40,7
Διαφορά -2,40%
Τιμή € 4,68
Διαφορά -2,70%
Τιμή € 0,5
Διαφορά -2,91%
Τιμή € 264
Διαφορά -2,94%
Τιμή € 1,53
Διαφορά -3,16%
Τιμή € 2,09
Διαφορά -3,24%
Τιμή € 21
Διαφορά -3,67%
Τιμή € 0,177
Διαφορά -4,32%
Τιμή € 5,25
Διαφορά -4,55%
Τιμή € 2,76
Διαφορά -6,76%
Τιμή € 0,56
Διαφορά -8,20%
Τιμή € 0,845
Διαφορά -9,63%
Τιμή € 0,032
Διαφορά -17,95%
Τιμή € 0,2
Διαφορά -29,08%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων