Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 198 33 63 20 82 Πράξεις 19.583 Αξία € 36,67 εκ
Με πράξεις 116 Όγκος 28.013.240 Χρημ/κή αξία € 45,90 δις
Τιμή € 0,23
Διαφορά 14,43%
Τιμή € 0,55
Διαφορά 8,91%
Τιμή € 0,786
Διαφορά 8,56%
Τιμή € 12,9
Διαφορά 8,40%
Τιμή € 0,408
Διαφορά 7,37%
Τιμή € 0,151
Διαφορά 6,34%
Τιμή € 4,98
Διαφορά 5,96%
Τιμή € 0,82
Διαφορά 5,13%
Τιμή € 0,886
Διαφορά 4,73%
Τιμή € 0,28
Διαφορά 4,48%
Τιμή € 1,32
Διαφορά 3,94%
Τιμή € 0,185
Διαφορά 3,93%
Τιμή € 0,515
Διαφορά 3,00%
Τιμή € 0,118
Διαφορά 2,61%
Τιμή € 19,2
Διαφορά 1,86%
Τιμή € 1,21
Διαφορά 1,85%
Τιμή € 19,7
Διαφορά 1,76%
Τιμή € 6,1
Διαφορά 1,67%
Τιμή € 1,138
Διαφορά 1,61%
Τιμή € 1,265
Διαφορά 1,61%
Τιμή € 0,96
Διαφορά 1,05%
Τιμή € 5,16
Διαφορά 0,98%
Τιμή € 19,6
Διαφορά 0,93%
Τιμή € 1,24
Διαφορά 0,81%
Τιμή € 13,1
Διαφορά 0,77%
Τιμή € 1,985
Διαφορά 0,76%
Τιμή € 4,64
Διαφορά 0,65%
Τιμή € 1
Διαφορά 0,50%
Τιμή € 1,215
Διαφορά 0,41%
Τιμή € 1,024
Διαφορά 0,39%
Τιμή € 1,64
Διαφορά 0,37%
Τιμή € 0,318
Διαφορά 0,32%
Τιμή € 7,41
Διαφορά 0,27%
Τιμή € 0,68
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,72
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 4,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,78
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,63
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,8
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,95
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,24
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,92
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,124
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 26,5
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,55
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,27
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,218
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,15
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,89
Διαφορά -0,13%
Τιμή € 7,28
Διαφορά -0,14%
Τιμή € 2,665
Διαφορά -0,19%
Τιμή € 6,6
Διαφορά -0,30%
Τιμή € 0,1395
Διαφορά -0,36%
Τιμή € 10,36
Διαφορά -0,38%
Τιμή € 15,58
Διαφορά -0,51%
Τιμή € 1,67
Διαφορά -0,60%
Τιμή € 1,254
Διαφορά -0,63%
Τιμή € 4,52
Διαφορά -0,66%
Τιμή € 0,17
Διαφορά -0,82%
Τιμή € 0,51
Διαφορά -0,97%
Τιμή € 0,99
Διαφορά -1,00%
Τιμή € 3,89
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 14,05
Διαφορά -1,06%
Τιμή € 1,3
Διαφορά -1,14%
Τιμή € 5,93
Διαφορά -1,17%
Τιμή € 0,0508
Διαφορά -1,17%
Τιμή € 4,65
Διαφορά -1,17%
Τιμή € 12,55
Διαφορά -1,18%
Τιμή € 4,85
Διαφορά -1,22%
Τιμή € 0,3545
Διαφορά -1,39%
Τιμή € 7,02
Διαφορά -1,40%
Τιμή € 2,56
Διαφορά -1,54%
Τιμή € 1,21
Διαφορά -1,63%
Τιμή € 5,9
Διαφορά -1,67%
Τιμή € 1,05
Διαφορά -1,87%
Τιμή € 0,8
Διαφορά -1,96%
Τιμή € 7,4
Διαφορά -2,12%
Τιμή € 53
Διαφορά -2,21%
Τιμή € 3,22
Διαφορά -2,42%
Τιμή € 0,0707
Διαφορά -2,48%
Τιμή € 0,39
Διαφορά -2,50%
Τιμή € 2,34
Διαφορά -2,50%
Τιμή € 1,11
Διαφορά -2,55%
Τιμή € 22,6
Διαφορά -2,59%
Τιμή € 7
Διαφορά -2,78%
Τιμή € 7,97
Διαφορά -2,80%
Τιμή € 0,34
Διαφορά -2,86%
Τιμή € 0,564
Διαφορά -3,09%
Τιμή € 0,748
Διαφορά -3,11%
Τιμή € 4,98
Διαφορά -3,11%
Τιμή € 8,2
Διαφορά -3,19%
Τιμή € 26,04
Διαφορά -3,34%
Τιμή € 1,42
Διαφορά -3,40%
Τιμή € 2,05
Διαφορά -3,76%
Τιμή € 0,127
Διαφορά -4,08%
Τιμή € 0,4854
Διαφορά -4,45%
Τιμή € 1,27
Διαφορά -4,73%
Τιμή € 0,336
Διαφορά -5,08%
Τιμή € 0,18
Διαφορά -5,26%
Τιμή € 0,57
Διαφορά -6,56%
Τιμή € 0,426
Διαφορά -6,99%
Τιμή € 0,442
Διαφορά -7,14%
Τιμή € 0,765
Διαφορά -8,38%
Τιμή € 0,298
Διαφορά -8,59%
Τιμή € 0,149
Διαφορά -9,70%
Τιμή € 1,53
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,027
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,162
Διαφορά -10,00%
Τιμή € 0,0115
Διαφορά -17,86%
Τιμή € 0,0425
Διαφορά -19,81%
Τιμή € 1
Διαφορά -26,47%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων