Δώστε ένα τμήμα του ονόματος εταιρείας

Μετοχές 199 31 74 20 74 Πράξεις 16.593 Αξία € 31,72 εκ
Με πράξεις 125 Όγκος 26.495.904 Χρημ/κή αξία € 55,47 δις
Τιμή € 0,256
Διαφορά 19,63%
Τιμή € 0,645
Διαφορά 19,44%
Τιμή € 0,73
Διαφορά 8,31%
Τιμή € 0,151
Διαφορά 7,09%
Τιμή € 0,488
Διαφορά 6,09%
Τιμή € 0,158
Διαφορά 6,04%
Τιμή € 2,82
Διαφορά 5,22%
Τιμή € 3,9
Διαφορά 4,28%
Τιμή € 0,202
Διαφορά 4,12%
Τιμή € 1,04
Διαφορά 4,00%
Τιμή € 2,14
Διαφορά 2,88%
Τιμή € 0,565
Διαφορά 2,73%
Τιμή € 25
Διαφορά 2,46%
Τιμή € 0,348
Διαφορά 2,35%
Τιμή € 13,3
Διαφορά 2,31%
Τιμή € 5,46
Διαφορά 2,06%
Τιμή € 0,5
Διαφορά 2,04%
Τιμή € 0,775
Διαφορά 1,97%
Τιμή € 0,775
Διαφορά 1,97%
Τιμή € 9,3
Διαφορά 1,53%
Τιμή € 15,72
Διαφορά 1,42%
Τιμή € 8,86
Διαφορά 1,26%
Τιμή € 5,9
Διαφορά 1,03%
Τιμή € 5,25
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 21
Διαφορά 0,96%
Τιμή € 2,54
Διαφορά 0,79%
Τιμή € 1,46
Διαφορά 0,69%
Τιμή € 17,76
Διαφορά 0,68%
Τιμή € 0,792
Διαφορά 0,51%
Τιμή € 0,42
Διαφορά 0,48%
Τιμή € 5,24
Διαφορά 0,38%
Τιμή € 22
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,242
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,2
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,73
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,57
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,47
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,28
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,55
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,78
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,045
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,05
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 5,08
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 9,7
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 2,4
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 1,64
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 6,3
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 3,6
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,179
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 0,505
Διαφορά 0,00%
Τιμή € 11,2
Διαφορά -0,18%
Τιμή € 28,6
Διαφορά -0,21%
Τιμή € 18,75
Διαφορά -0,27%
Τιμή € 4,87
Διαφορά -0,41%
Τιμή € 1,195
Διαφορά -0,42%
Τιμή € 1,9
Διαφορά -0,52%
Τιμή € 0,083
Διαφορά -0,60%
Τιμή € 6,57
Διαφορά -0,61%
Τιμή € 4,35
Διαφορά -0,68%
Τιμή € 286
Διαφορά -0,69%
Τιμή € 7,94
Διαφορά -0,75%
Τιμή € 16,8
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 0,833
Διαφορά -0,83%
Τιμή € 0,23
Διαφορά -0,86%
Τιμή € 3,11
Διαφορά -0,96%
Τιμή € 15,2
Διαφορά -0,98%
Τιμή € 0,505
Διαφορά -0,98%
Τιμή € 3,9
Διαφορά -1,02%
Τιμή € 28,2
Διαφορά -1,05%
Τιμή € 1,86
Διαφορά -1,06%
Τιμή € 0,93
Διαφορά -1,06%
Τιμή € 4,75
Διαφορά -1,14%
Τιμή € 0,82
Διαφορά -1,20%
Τιμή € 1,155
Διαφορά -1,28%
Τιμή € 0,37
Διαφορά -1,60%
Τιμή € 2,44
Διαφορά -1,61%
Τιμή € 1,206
Διαφορά -1,63%
Τιμή € 1,849
Διαφορά -1,65%
Τιμή € 0,265
Διαφορά -1,71%
Τιμή € 4,48
Διαφορά -1,75%
Τιμή € 0,412
Διαφορά -1,90%
Τιμή € 0,99
Διαφορά -1,98%
Τιμή € 1,654
Διαφορά -2,01%
Τιμή € 14,4
Διαφορά -2,04%
Τιμή € 0,768
Διαφορά -2,04%
Τιμή € 0,279
Διαφορά -2,11%
Τιμή € 19,46
Διαφορά -2,21%
Τιμή € 0,396
Διαφορά -2,22%
Τιμή € 2,662
Διαφορά -2,28%
Τιμή € 1,876
Διαφορά -2,29%
Τιμή € 0,33
Διαφορά -2,37%
Τιμή € 6,15
Διαφορά -2,38%
Τιμή € 0,82
Διαφορά -2,38%
Τιμή € 0,28
Διαφορά -2,44%
Τιμή € 1,58
Διαφορά -2,47%
Τιμή € 0,7265
Διαφορά -2,48%
Τιμή € 4,58
Διαφορά -2,55%
Τιμή € 0,93
Διαφορά -2,62%
Τιμή € 2,2
Διαφορά -2,65%
Τιμή € 0,67
Διαφορά -2,90%
Τιμή € 1,485
Διαφορά -2,94%
Τιμή € 11,5
Διαφορά -2,95%
Τιμή € 0,095
Διαφορά -3,06%
Τιμή € 1,25
Διαφορά -3,10%
Τιμή € 0,031
Διαφορά -3,12%
Τιμή € 1,24
Διαφορά -3,12%
Τιμή € 1,69
Διαφορά -3,15%
Τιμή € 0,16
Διαφορά -3,32%
Τιμή € 1,73
Διαφορά -3,35%
Τιμή € 3,46
Διαφορά -3,62%
Τιμή € 0,366
Διαφορά -3,68%
Τιμή € 0,786
Διαφορά -4,26%
Τιμή € 0,2
Διαφορά -4,31%
Τιμή € 0,85
Διαφορά -4,49%
Τιμή € 1,66
Διαφορά -4,60%
Τιμή € 1,39
Διαφορά -6,71%
Τιμή € 4,7
Διαφορά -6,93%
Τιμή € 3,088
Διαφορά -6,99%
Τιμή € 0,2
Διαφορά -9,09%
Τιμή € 0,133
Διαφορά -15,82%
Τιμή € 0,21
Διαφορά -18,60%
Τιμή € 0,262
Διαφορά -18,63%
Τιμή € 0,0305
Διαφορά -18,67%
Τιμή € 0,056
Διαφορά -20,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%
Τιμή -
Διαφορά 0,00%

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.

Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων