Η εταιρεία «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» ιδρύθηκε την 01/08/1995 βάσει του νόμου 2324/95 (ΦΕΚ 146/17-7-95). Η έδρα της είναι στο Δήμο Αθηναίων και τα γραφεία της βρίσκονται στην διεύθυνση Λεωφ. Αθηνών 110, 10442 Αθήνα.

Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας ήταν 3782001000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 33940/06/Β/95/23).
(για να δείτε περισσότερες δημοσιευμένες πληροφορίες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την εταιρεία πατήστε εδώ)

Ήταν 100% θυγατρική της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε με την οποία συγχωνεύτηκε το Δεκέμβριο του 2013 (δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ)

Ο Σκοπός της εταιρείας ήταν η Οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας αγορών αξιών και παραγώγων, καθώς και άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων.
(δείτε το Καταστατικό της Εταιρείας εδώ)

Η σύνθεση του τελευταίου Δ.Σ. της Εταιρείας πριν από την συγχώνευση ήταν η εξής:

 

 

 Διοικητικό Συμβούλιο ΧΑ  
 Λαζαρίδης Σωκράτης Πρόεδρος
 Νικόλαος Πορφύρης Αντιπρόεδρος
 Δράκος Παναγιώτης Μέλος
 Χριστόπουλος Διονύσιος Μέλος
 Καραμανώφ Μιχάλης Μέλος
 Κούρταλης Ελευθέριος Μέλος
 Σαββάκης Αθανάσιος Μέλος
 Βολίκας Κίμων Μέλος
 Πατρίκιος Απόστολος Μέλος & Γραμματέας

 

Οικονομικές Καταστάσεις ΧΑ

 Τίτλος Τύπος Αρχείου
ΟΙκονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2013
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012
Στοιχεία και Πληροφορίες 2012
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2012
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
Στοιχεία και Πληροφορίες 2011
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2011
Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2010
Στοιχεία και Πληροφορίες 2010
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2010
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009
Οικονομική έκθεση α' εξαμήνου 2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2008
Οικονομική Έκθεση α' εξαμήνου 2008
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2006
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2005
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2004

 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων