Κανονισμοί Χ.Α.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΝ.Α ισχύει:  από  την ανάρτηση του Κανονισμού στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου.

Τρέχουσα Έκδοση  (Ισχύει από την 03-07-2019) Αρχείο

11η Έκδοση

Τροποποίηση δυνάμει της από 29-03-2019 απόφαση της ΔΕ του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX).
10η Έκδοση Τροποποίηση δυνάμει της από 25-07-2016 απόφασης της ΔΕ του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX).

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων