Το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) ιδρύθηκε το 2012, ως αποτέλεσμα της σύμπραξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του ΣΕΒ, με τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας. Από τον Οκτώβριο του 2018, αποτελεί Τακτικό Μέλος του ΕΣΕΔ και η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ενώ από τον Ιούνιο 2019 και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών είναι Τακτικό Μέλος του ΕΣΕΔ.

Σκοπός του ΕΣΕΔ είναι η αδιάκοπη μεγέθυνση της αξιοπιστίας της ελληνικής αγοράς μεταξύ των εγχώριων και διεθνών επενδυτών και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Λειτουργεί ως εξειδικευμένος φορέας για τη διάδοση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης και επιδιώκει την ανάπτυξη κουλτούρας καλής διακυβέρνησης στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το γενικό πλάνο δράσης του περιλαμβάνει: τη διαμόρφωση θέσεων επί του θεσμικού πλαισίου, την υποβολή προτάσεων, τη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και ομάδες εργασίας,  τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών δράσεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και εφαρμογής των κωδίκων εταιρικής διακυβέρνησης, την παροχή εργαλείων συνδρομής και βαθμολόγησης των επιδόσεων των ελληνικών επιχειρήσεων.

Το ΕΣΕΔ ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία έχει Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε Ιδρυτικά (ΧΑ και ΣΕΒ), Τακτικά (ΕΕΤ, ΕΘΕ), Συμμετέχοντα και Λοιπά. Ανώτατο όργανο του ΕΣΕΔ είναι η Γενική Συνέλευση (ΓΣ). Το ΕΣΕΔ διοικείται από Συμβούλιο Διοίκησης αποτελούμενο σήμερα από 7 μέλη που εκλέγονται από τη ΓΣ και έχει πενταετή θητεία. Πέραν του Συμβουλίου Διοίκησης, στο ΕΣΕΔ λειτουργεί επίσης Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, στο οποίο  συμμετέχουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό ειδικοί, από διάφορους τομείς (ελεγκτικό, επενδυτικό, επιχειρηματικό, εποπτείας, νομικό, συμβουλευτικό, τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό).

Από τον Οκτώβριο του 2018, έχει συσταθεί Εκτελεστική Επιτροπή Υλοποίησης Δράσεων (Working Committee) με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ιδρυτικών Μελών και των Τακτικών Μελών (ΧΑ, ΣΕΒ, ΕΕΤ, ΕΘΕ) με αρμοδιότητες την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, τη διοργάνωση επιμέρους δράσεων (συνέδρια, εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες), την ανεύρεση χορηγών και λοιπών πόρων, καθώς και την εκπλήρωση και υλοποίηση επιμέρους σκοπών του ΕΣΕΔ.

Νέα


3/9/2019 Ημερίδα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΣΟΛ Crowe με θέμα: "Εταιρική Διακυβέρνηση στην πράξη: Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου" και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, με θέμα: "Εταιρική Διακυβέρνηση & Συμμόρφωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου". Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
6/6/2019 Συνεδριάσεις Συμβουλίου Διοίκησης και Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Δείτε το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
28/03/2016 Άρθρο στη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ για τις "Ειδικές Πρακτικές Καλής Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Μη Εισηγμένες", οι οποίες παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε το ΕΣΕΔ την Τετάρτη 23 Μαρτίου στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση εδώ.
01/08/2014 Δημοσίευμα της EURO2day Εταιρική Διακυβέρνηση: Πώς αξιολογεί η ISS τις εταιρίες του "25άρη"  , Greece Postseason Report 2014 , website
10/04/2014 Συνέντευξη της κας Λήδας Κοντογιάννη στο SBC TV με θέμα την Εταιρική Διακυβέρνηση, το Corporate Governance Package που ανακοίνωσε στις 09/04 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 14ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης που διεξήχθη στις 27 και 28 Μαρτίου 2014 Βίντεο
09/04/2014 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Corporate Governance Package Δελτίο Τύπου Πρόταση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων
05/02/2014 Το 5ο Τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του ΣΕΔ "Μετοχικός Ακτιβισμός
22/12/2013 «Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας: Η σημασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της αξιοκρατίας στη στελέχωση των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα», συνδιοργανωτές το Σωματείο «Αξιότης» και η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικού Δικαίου στο πλαίσιο του Money Show 2013 Πρόγραμμα
17/12/2013 European Union Corporate Governance Standards, Working Group Meeting Πρόγραμμα
21/11/2013 Εταιρική Διακυβέρνησης και Εσωτερικός Έλεγχος στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών - Παρουσίαση κας Λήδας Κοντογιάννη
18/11/2013 Συνέδριο του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου "Η ΕΚΕ στο προσκήνιο: Επανασχεδιάζοντας το Μέλλον" Σύνοψη 2ου πάνελ
13/11/2013 Το Financial Reporting Council διόρισε τον κ. Chris Hodge ως εκτελεστικό Διευθυντή Στρατηγικής Ιστοσελίδα
13/11/2013 Λήδα Κοντογιάννη "Εταιρική Διακυβέρνηση: Ζήτημα αιχμής στις ασφαλιστικές" Άρθρο 
05/11/2013 Fraud Prevention Forum 2013 Δελτίο Τύπου
30/10/2013 Προστασία Επενδυτών στην Ελλάδα: Doing Business Protecting Investors 2014 Ενημερωτικό Σημείωμα
09/10/2013 Συνέντευξη Β' Αντιπροέδρου του ΕΣΕΔ κ. Chris Hodge
03/10/2013 Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Οκτώβριος 2013 Δελτίο Τύπου

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων