Αλέξιος Πιλάβιος

Μέλος Δ.Σ. Χρηματιστηρίου Αθηνών
(Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος)

Ο κ. Πιλάβιος είναι μη εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της ABC Factoring του ομίλου της Alpha Bank. Είναι επίσης μη ανεξάρτητο μέλος στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΒΕΕ, Trade Estates Ανώνυμος Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ.

Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τραπεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφαλαιαγορών.

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονάδας Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τραπέζης (2009-2017). Στη διάρκεια της θητείας του στην Alpha Bank έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πρόεδρος της Alpha Finance ΑΕ, Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων ΑΕ και μέλος διοικητικού συμβουλίου της Alpha Bank London.

Την περίοδο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως Θεσμικών Επενδυτών.

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ και συμμετείχε σε διοικητικά συμβούλια θυγατρικών τους.

Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος BSc (Econ) από το London School of Economics, MSc στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα Οικονομικά της Παιδείας από το London University Institute of Education.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων