ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 Γενικά Στοιχεία  
Έτος Ίδρυσης: 1990
Πρόεδρος: ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος: ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΙΑΚΩΒΟΥ
Διεύθυνση: ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27, 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο: +30 210 - 33 11 100
Telefax: +30 210 - 32 15 968
WEB: http://www.hellenicamerican.gr
e-mail: info@hellenicamerican.gr
Επικοινωνία για Παράγωγα:  
Επικοινωνία για Ειδική Διαπραγμάτευση:  

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΝ.Α  
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΙΑΚΩΒΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ
e-mail: petrosi@hellenicamerican.gr  gkallias@hellenicamerican.gr kmostratos@hellenicamerican.gr
Σύμβουλος ΕΝ.Α για τις εταιρείες:
(η υποχρέωση αφορά στα 2 πρώτα έτη από την ένταξη)
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων