Στον πίνακα που ακολουθεί βρείτε όλα τα χρήσιμα στοιχεία που αφορούν σε προϊόντα της Εναλλακτικής Αγοράς.

Τα προϊόντα είναι κατανεμημένα σύμφωνα με τον τύπο της κινητής αξίας και περιλαμβάνουν: Το σύμβολο, το ISIN, το όνομα, την τελευταία τιμή. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επιλέξετε το στιγμιότυπο. Αν θέλετε τη σχετική ιστορικότητα επιλέξτε την τελευταία στήλη.

Λίστα διαπραγματεύσιμων αξιών
Μετοχές (11)
Σύμβολο ISIN Όνομα Τιμή 01/07/2022 Στιγμιότυπο Ιστορικά
REALCONS GRS522003003 REAL CONSULTING Α.Ε. (ΚΟ) 1,88    
ΑΤΡΑΣΤ GRS504003021 ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ΚΟ) 4,8    
ΒΙΝΤΑ GRS511003006 VIDAVO Α.Ε. (ΚΟ) 3,48    
ΕΧ GRS501003008 EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ) 0,81    
ΚΑΙΡΟΜΕΖ CY0109232112 CAIRO MEZZ PLC (ΚΟ) 0,14    
ΜΑΣΟΠ GRS500003009 MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ) 1,6    
ΝΤΟΠΛΕΡ GRS502003007 ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,65    
ΟΠΤΡΟΝ GRS506003003 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 2,12    
ΠΕΡΦ GRS505003004 PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. (ΚΟ) 3,64    
ΦΒΜΕΖΖ CY0109561015 PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ) 0,0661    
ΦΟΥΝΤΛ GRS510003015 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΟΦ., ΑΝΤΙΠΡ. & ΔΙΑΝΟΜΩΝ (ΚΟ) 0,62    

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων