ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ

 Γενικά Στοιχεία  
Έτος Ίδρυσης: 1990
Πρόεδρος: Αναστάσιος Π. Σταματόπουλος
Διευθύνων Σύμβουλος: Αναστάσιος Π. Σταματόπουλος
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10, 106 79 Αθήνα
(Εμπορικό Κέντρο Atrium, 1ος όροφος)
Τηλέφωνο: +30-210-336 4300
Telefax: +30-210-323 9122
WEB: http://www.cyclos.gr
e-mail: central@cyclos.gr
Επικοινωνία για Παράγωγα: Δουκέλης Παναγιώτης    central@cyclos.gr 
Επικοινωνία για Ειδική Διαπραγμάτευση:  

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΝ.Α  
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Δουκέλης Παναγιώτης
e-mail: central@cyclos.gr
Σύμβουλος ΕΝ.Α για τις εταιρείες:
(η υποχρέωση αφορά στα 2 πρώτα έτη από την ένταξη)
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων