ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK AE

 Γενικά Στοιχεία  
Έτος Ίδρυσης: 2000
Πρόεδρος: Γεώργιος Τανισκίδης
Διευθύνων Σύμβουλος: Δημήτριος Κυπαρίσσης
Διεύθυνση: Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου, Μαρούσι
Τηλέφωνο: +30-210 8173000
Fax: +30-210 8173905
WEB: www.optimabank.gr
e-mail: optimabankinfo@optimabank.gr
Επικοινωνία για Παράγωγα:

Σταμπουλή Μαρία-Αντωνία 
mstambouli@optimabank.gr

Επικοινωνία για Ειδική Διαπραγμάτευση:  

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΝ.Α  
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Παύλος Παναγιωτάκος  210 81 73 955
e-mail: ppanayotacos@optimabank.gr
Σύμβουλος ΕΝ.Α για τις εταιρείες:
(η υποχρέωση αφορά στα 2 πρώτα έτη από την ένταξη)
MED Α.Β.Ε.Ε.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων