ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

 Γενικά Στοιχεία  
Έτος Ίδρυσης: 2020
Πρόεδρος: Γεώργιος Χαντζηνικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος: Χρήστος Μεγάλου
Διεύθυνση: Αμερικής 4, Αθήνα 10564
Τηλέφωνο: 210- 333 5000
Telefax:  
WEB: http://www.piraeusbank.gr
e-mail:  
Επικοινωνία για Παράγωγα:  
Επικοινωνία για Ειδική Διαπραγμάτευση:  

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΝ.Α  
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ιπποκράτης Ανδρεαδάκης
Άγγελος Δημητριάδης
e-mail: DimitriadisAg@piraeusbank.gr
Σύμβουλος ΕΝ.Α για τις εταιρείες:
(η υποχρέωση αφορά στα 2 πρώτα έτη από την ένταξη)
SUNRISEMEZZ PLC
   

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων