ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

 Γενικά Στοιχεία  
Έτος Ίδρυσης: 2002
Πρόεδρος: Χαρίλαος Φαλτσέτας
Διευθύνων Σύμβουλος: Άγγελος Αλαμάνος
Διεύθυνση: Καρνεάδου 25-29, 10675, Κολωνάκι Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 - 72 56 900
Telefax: +30 210 - 72 34 583
WEB: http://www.solcrowe.gr
e-mail: advisory@solcrowe.gr
Επικοινωνία για Παράγωγα:  
Επικοινωνία για Ειδική Διαπραγμάτευση:  

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΝ.Α  
Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Άγγελος Αλαμάνος
Σπύρος Κυρίτσης
e-mail: advisory@solcrowe.gr
Σύμβουλος ΕΝ.Α για τις εταιρείες:
(η υποχρέωση αφορά στα 2 πρώτα έτη από την ένταξη)
 

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων