Αποφάσεις Χρηματιστηρίου Αθηνών κατ' εφαρμογή του Κανονισμού

Αριθμός Απόφασης  Θέμα   Ισχύς Τροποποίησης Αρχείο

 

Απόφαση 31

Καταργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 13/11/2014.

   

Απόφαση 32

Καταργήθηκε από 21.05.2024 με την υπ' αριθμ. 201/15.04.204 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

06/12/2017

 

Απόφαση 33 Μεθοδολογία προσδιορισμού Τιμής Εκκίνησης για Τίτλους Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) 23/05/2013

Απόφαση 34

Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών - Η.ΒΙ.Π.

16/10/2023

Απόφαση 35

Υπηρεσία κατάρτισης συναλλαγών μέσω Προαγοράς

07/09/2018

Απόφαση 36

Εκποίησης Κινητών Αξιών του Αρθρου 29 παρ. 7, 8 & 9 του Ν. 4569/2018.

13/12/2018

Απόφαση 37 Διαδικαστικά θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή των Ειδικών Διαδικασιών Εκποιήσεων του ν. 4569/2018 σύμφωνα με το άρθρο 2.3.13 του Κανονισμού του Χ.Α.    12/04/2021

Απόφαση 38 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στον Δείκτη FTSE/XA ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΔΤΡ.    18/12/2023

Απόφαση 39 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στον Δείκτη MSCI Greece Rebased Index».    18/12/2023

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων